Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.07.2020. - 31.12.2023. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 635 "Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.143

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 14.§)
Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.

2. Komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē tiek ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms šādās joslās:

2.1. 450,0–457,5 MHz/460,0–467,5 MHz;

2.1.1  703,0–733,0 MHz/738,0–788,0 MHz;

2.1.2  791,0–821,0 MHz/832,0–862,0 MHz;

2.2. (svītrots ar MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 248);

2.3. 880,0–890,0 MHz/925,0–935,0 MHz;

2.4. 890,0–915,0 MHz/935,0–960,0 MHz;

2.4.1  1432,0–1472,0 MHz;

2.4.2  1492,0–1512,0 MHz;

2.5. 1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz;

2.6. 1900,0–1920,0 MHz;

2.7. 1920,0–1980,0 MHz/2110,0–2170,0 MHz;

2.8. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 632);

2.9. 2300,0–2370,0 MHz;

2.10. 2500,0–2690,0 MHz;

2.11. 3400,0–3600,0 MHz;

2.12. 3600,0–3800,0 MHz;

2.13. (svītrots ar MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 248);

2.14. 10,15–10,3 GHz/10,5–10,65 GHz;

2.15. 24,773–25,445 GHz/25,781–26,453 GHz;

2.15.1 (apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu);

2.16. 28,0525–28,4445 GHz/29,0605–29,4525 GHz;

2.17. 31,815–32,347 GHz/32,627-33,159 GHz;

2.18. 40,5–43,5 GHz.

(Grozīts ar MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 81; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 632; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 816; MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 248; MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 446; grozījums par 2.15. apakšpunkta svītrošanu stājas spēkā 01.01.2024. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Šo noteikumu 2.9.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.

4. Šo noteikumu 2.13.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 11.jūlijā.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumus Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 135.nr.).

6. Šo noteikumu prasības neattiecas uz šo noteikumu 2.1.1 un 2.1.apakšpunktā minētās radiofrekvenču spektra joslas izmantošanu zemes ciparu televīzijas apraides sistēmu vajadzībām, SRD un SAB/SAP.

(MK 11.06.2019. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
21.07.2020