Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.03.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.792

Rīgā 2009.gada 19.novembrī (prot. Nr.81 6.§)
Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta trešo daļu nodot valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" privatizācijai valstij piekrītošo dzīvojamās mājas domājamo daļu un dzīvojamās mājas kopā ar valstij piekrītošajiem zemesgabaliem (pielikums).

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valstij piekrītošajiem nekustamajiem īpašumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.novembra
rīkojumam Nr.792
Privatizācijai nododamā valstij piekrītošā dzīvojamās mājas domājamā daļa un dzīvojamās mājas kopā ar valstij piekrītošajiem zemesgabaliem

(Pielikums grozīts ar MK 17.03.2015. rīkojumu Nr.129)

Nr. p.k.Adrese, īpašuma sastāvsKadastra numurs vai kadastra apzīmējumsInstitūcija vai uzņēmējsabiedrība, kas nodod nekustamo īpašumu

1.

Bauskas novads
Dāviņu pagasts
"Dupšas"
(puse domājamās daļas no viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa)

4056 503 0001
4056 003 0017 001
4056 003 0017 005
4056 003 0017 002

Finanšu ministrija

2.

Talsu novads
Lubes pagasts
"Pūņicas"
(dzīvojamā māja, saimniecības ēka un zemesgabals 3,4 ha platībā)

8874 003 0059
8874 003 0059 001
8874 003 0059 002

Zemkopības ministrija

3.

(Svītrots ar MK 17.03.2015. rīkojumu Nr.129) 
Ekonomikas ministrs A.Kampars
17.03.2015