Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.79

2009.gada 10.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.47 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu"" doto uzdevumu izpildi

TA-3676

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu"" 2., 3. un 4.punktā doto uzdevumu izpildes termiņš ir 2009.gada 31.decembris, 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš - 2010.gada 31.marts.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"

TA-3437

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu""

TA-4010

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""

TA-3821

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""

TA-3733

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu""

TA-3602

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Aristīda Briāna ielā 8A, nodošanu privatizācijai"

TA-3431

______________________________________________________

(A.Matīss, M.Gruškevics, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

8.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-4018

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

9.§

Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-3816

______________________________________________________

(I.Sudare, R.Fišers, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""

TA-3582

______________________________________________________

(I.Runča, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi""

TA-4011

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu""

TA-4012

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-3785

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rozes" Viesītes novada Rites pagastā nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-3700

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-3880

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3795

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā šī protokola 17.paragrāfu, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 17.paragrāfu, un likumprojektu sagatavot iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

17.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3697

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 16.paragrāfā minētajā likumprojektā.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3987

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3517

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Aeronavigācijas institūta Satversmes apstiprināšanu"

TA-3510

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-3604

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

 

 

22.§

Likumprojekts "Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu"

TA-3889

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt pievienošanos Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvajam protokolam (turpmāk - Protokols).

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā parakstīt Protokolu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Labklājības ministrijai pēc Protokola parakstīšanas apliecinājuma par Protokola parakstīšanu kopiju iesniegt Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus"

TA-3474

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Garīgo lietu padomes nolikums"

TA-2763

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Budišķi-1" Daugavpils novada Tabores pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-3654

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.869 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums""

TA-3966

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""

TA-3189

______________________________________________________

(M.Pintele, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 4.novembra atzinumu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-3481

______________________________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai precizēt noteikumu projekta 8.19.apakšpunktu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

29.§

Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"

TA-3580

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""

TA-3564

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""

TA-3796

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem"

TA-3519

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.945 "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4056

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.135 "Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-4059

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-4061

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, precīzi norādot, kāda var būt likumprojekta ietekme uz budžetu (anotācijas III sadaļa) un to, ir vai nav notikušas konsultācijas projekta sagatavošanas procesā (anotācijas VI sadaļa), un iesniegt precizēto anotāciju Saeimas kancelejā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, ņemot vērā likumprojekta saistību ar valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

 

 

36.§

Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-4062

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, precīzi norādot, kāda var būt likumprojekta ietekme uz budžetu (anotācijas III sadaļa) un to, ir vai nav notikušas konsultācijas projekta sagatavošanas procesā (anotācijas VI sadaļa), un iesniegt precizēto anotāciju Saeimas kancelejā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, ņemot vērā likumprojekta saistību ar valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

 

 

37.§

Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā"

TA-4064

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, precīzi norādot, kāda var būt likumprojekta ietekme uz budžetu (anotācijas III sadaļa) un to, ir vai nav notikušas konsultācijas projekta sagatavošanas procesā (anotācijas VI sadaļa), un iesniegt precizēto anotāciju Saeimas kancelejā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, ņemot vērā likumprojekta saistību ar valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

38.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-3798

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3877

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3960

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41.§

Rīkojuma projekts "Par R.Elces atbrīvošanu no Valsts darba inspekcijas direktora amata"

TA-4044

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

42.§

Rīkojuma projekts "Par 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusam izvirzīto kandidātpilsētu Latvijā"

TA-4068

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

43.§

Informatīvais ziņojums "Par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu glabāšanas organizēšanu"

TA-3794

______________________________________________________

(J.Vonda, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

44.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā sagatavošanas gaitu"

TA-4066

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Ozols, A.Kampars, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) reizi mēnesī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā, sagatavošanas gaitu.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 5.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.29 76.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalības nodrošināšanu starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"" norīkotajam Latvijas Republikas oficiālajam pilnvarotajam pārstāvim A.Ozolam nodrošināt līguma noslēgšanu par vertikālā vēja tuneļa būvi un Latvijas paviljona izveidi līdz 2009.gada 13.novembrim, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.724 "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta piemērošanu Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā".

4. Ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra sēdē informāciju par šī protokollēmuma 3.punkta izpildi.

 

 

45.§

Informatīvais ziņojums "Par pārvades sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu par 2008.gadu"

TA-3985

______________________________________________________

(D.Merirands, J.Osītis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā pārvades sistēmas operatora sniegtā ikgadējā novērtējuma ziņojuma par 2008.gadu prognozes, ekonomikas ministram līdz 2010.gada 1.janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā noteikumu projektu "Grozījumi 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību"", kas nosaka, ka ar 2010.gadu tiek piemērots jauns obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoma piešķiršanas princips, kā arī, ņemot vērā faktu, ka 2010.gadā paredzams būtisks elektroenerģijas gada patēriņa apjoma samazinājums, 2010.gadā obligāti iepērkamā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoma palielināšanās netiek paredzēta.

3. Ekonomikas ministram līdz 2010.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā likumprojektu "Atjaunojamo energoresursu likums".

 

 

Ministru kabineta lieta

46.§

Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

TA-3941

______________________________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, K.Gerhards, K.Šļakota, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt likumprojektu attiecībā uz administratoru pilnvarām, atbildības nosacījumiem un darbības kritērijiem, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

 

 

47.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3943

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

48.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3954

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

49.§

Protokollēmuma projekts "Par finansējuma pārdali Latvijas Radio kora darbības nodrošināšanai"

TA-4067

______________________________________________________

(I.Dālderis, L.Šulca, D.Buceniece, V.Dombrovskis)

1. Saskaņā ar likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 20.panta ceturto daļu atbalstīt finansējuma pārdali 226 436 latu apmērā no resora 47. Radio un televīzija programmas 02.00.00. "Radio programmu veidošana un izplatīšana" uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 19.07.00. "Mākslas un literatūra" Latvijas Radio kora darbības nodrošināšanai. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Nacionālo radio un televīzijas padomi iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

2. Atļaut valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 10.panta otro daļu nodot bez atlīdzības Latvijas Radio kora reģistrēto preču zīmi, logo un Latvijas Radio kora materiālās un nemateriālās vērtības valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas koncerti" īpašumā Latvijas Radio kora darbības nodrošināšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-4089

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

51.§

Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā"

TA-4085

______________________________________________________

(I.Ošiņa, D.Buceniece, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai papildināt likumprojekta 54.pantu ar 7.punktu un svītrot 57.panta sesto daļu atbilstoši Kultūras ministrijas iesniegtajam priekšlikumam un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, precīzi norādot, kāda var būt likumprojekta ietekme uz budžetu (anotācijas III sadaļa), un iesniegt precizēto anotāciju Saeimas kancelejā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, ņemot vērā likumprojekta saistību ar valsts 2010.gada budžeta paketē iekļauto likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju steidzami sagatavot un iesniegt attiecīgajā Saeimas komisijā priekšlikumus likumprojekta "Par nodokļiem un nodevām" izskatīšanai otrajā lasījumā, paredzot jaunu valsts nodevas objektu par retranslācijas atļaujas izsniegšanu.

 

 

52.§

Informatīvais ziņojums par ekonomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiņa periodā

TA-3542

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, J.Dūklavs, I.Biķis, A.Matīss, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: prioritāro segmentu skaitā iekļaut lauksaimniecību kā pārtikas produktu izejvielu ražotāju; atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem precizēt formulējumus attiecībā uz jautājumiem, kas skar nodokļu jomu; paredzēt, ka ziņojums regulāri tiks pārskatīts un nepieciešamības gadījumā precizēts un papildināts; precizēt izziņu atbilstoši sākotnēji precizētajam ziņojumam, saskaņot ar Finanšu ministriju un nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu visām ministrijām un Valsts prezidenta kancelejai.

4. Valsts kancelejai un ministrijām, izstrādājot darbības stratēģijas, politiku pamatnostādnes un citus plānošanas dokumentus, nodrošināt to atbilstību informatīvajā ziņojumā "Par ekonomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiņa periodā" noteiktajiem mērķiem un darbības virzieniem.

 

 

53.§

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projekts

TA-3647

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz tā izvērtēšanai Reformu vadības grupā.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros""

TA-4097

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai neuzsākt projektu iesniegumu atlases otro kārtu līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

55.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-4098

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-4107

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

57.§

Rīkojuma projekts "Par N.Freivalda atbrīvošanu no Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amata"

TA-4111

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

58.§

Latvijas nacionālā pozīcijā par Priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena noslēdz konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu

TA-4078

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju par Priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena noslēdz konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena noslēdz konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu.

 

 

59.§

Latvijas Republikas nostāja prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Kopienu Tiesas lietā C-403/09 PPU Detiček

TA-4081

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus un/vai piedaloties mutvārdu sēdē prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Kopienu Tiesas lietā C 403/09 PPU Detiček.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļas juriskonsulti E.Drobiševsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesas lietā C 403/09 PPU Detiček.

 

 

60.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2009/0470" projekts

TA-4084-IP

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2009.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2009/0470.

2. Valsts kancelejai nekavējoties nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nekavējoties nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju divu darbdienu laikā iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

61.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2009.gada 17.novembra sanāksmē Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-4101

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas 2009.gada 17.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:

2.1. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr.15);

2.2. Virsuzdevumu mērķi 2010 (pozīcija Nr.18).

3. Aizsardzības ministram I.V.Lieģim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

62.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā Nr.A42653908

TA-4070, SAN-934

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvai rajona tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvai rajona tiesai.

 

 

63.§

Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā"

TA-4082

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

64.§

Protokollēmuma projekts ''Par informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem ceļu satiksmes drošības stāvokļa un operatīvās darbības pasākumu veikšanas uzlabošanai"

SAN-4070-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

65.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-3978-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.20

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane