Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.266

Rīgā 2009.gada 14.oktobrī (prot. Nr.39, 1.p.)

Par licences Nr.E11082 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Energo Wind"


 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 10.jūlijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Energo Wind", vienotais reģistrācijas numurs: 41203031447, juridiskā adrese: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601 (turpmāk - SIA "Energo Wind"), 2009.gada 9.jūlija iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā adresēs "Tilti", "Vecdobeļi", "Balbārži", "Zālītes", "Mežmaļi", "Lankas Kalni", "Pienotava", "Jaņi", "Dzintari", "Kurzemītes", "Jaunmāliņi", "Veldzes", "Šuķi", "Skrandas", "Dobeļi", "Mežroļi", "Lejas Roļi", "Kļavas", "Jaunie Bergmaņi", "Liepas", "Lejas", "Vītoli", "Mazvītoli", "Skujas", "Egles", "Banaži", "Timbras", "Demes", "Grantiņi", Dunikas pagasts, Rucavas novads, kā arī 2009.gada 9.septembrī, 2009.gada 21.septembrī un 2009.gada 5.oktobrī iesniegto papildu informāciju.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija ar 2008.gada 13.oktobra lēmumu Nr.1-6.1-213 ir atļāvusi SIA "Energo Wind" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar uzstādīto elektrisko jaudu 90 MW Dunikas pagastā, Liepājas rajonā.

2. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā saņemšanai.

3. Komisijas sēdē SIA "Energo Wind" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu, otro daļu, 10.panta pirmo daļu un 25.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmito daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Energo Wind" licenci Nr.E11082 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr. E11082 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā termiņu no 2009.gada 1.decembra līdz 2029.gada 31.novembrim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas ražošanā vēja elektrostacijā jāuzsāk līdz 2011.gada 1.septembrim.

4. Noteikt licences darbības zonu - "Tilti", "Vecdobeļi", "Balbārži", "Zālītes", "Mežmaļi", "Lankas Kalni", "Pienotava", "Jaņi", "Dzintari", "Kurzemītes", "Jaunmāliņi", "Veldzes", "Šuķi", "Skrandas", "Dobeļi", "Mežroļi", "Lejas Roļi", "Kļavas", "Jaunie Bergmaņi", "Liepas", "Lejas", "Vītoli", "Mazvītoli", "Skujas", "Egles", "Banaži", "Timbras", "Demes", "Grantiņi", Dunikas pagasts, Rucavas novads.

5. Uzdot SIA "Energo Wind", uzsākot elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā, iesniegt Komisijā vēja elektrostaciju apkalpojošo darbinieku kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

14.10.2009