Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 28.08.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 60.§)
Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos (turpmāk – militārie formējumi).

2. Starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos piedalās šādi militārie formējumi:

2.1. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sastāvā esošie militārie formējumi;

2.2. militārie formējumi, kas īpaši izveidoti uz operācijai vai dalībai ātrās reaģēšanas spēkos noteikto laiku.

3. Militāro formējumu komplektē no profesionālā dienesta karavīriem un zemessargiem.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.156 redakcijā)

4. Pirms piedalīšanās starptautiskajā operācijā un ātrās reaģēšanas spēkos militārā formējuma personāls apgūst apmācības kursu.

5. Apmācība notiek saskaņā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku koman­diera apstiprinātu programmu Nacionālo bruņoto spēku mācību centros.

6. Ja nepieciešams, Aizsardzības ministrija var vienoties ar citas valsts aizsardzības ministriju, bruņotajiem spēkiem vai starptautisko organizāciju par apmācības kursa rīkošanu citā valstī.

7. Aizsardzības ministrija nodrošina militāro formējumu ar materiāl­tehniskajiem un finanšu resursiem (tajā skaitā finanšu līdzekļiem, kas paredzēti reprezentācijas pasākumiem un speciālo, drošības un kaujas atbalsta uzdevumu veikšanai starptautiskās operācijas rajonā).

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.156)

8. Starptautiskās operācijas rajonā reprezentācijas pasākumiem paredzēto līdzekļu apmērs (vienai starptautiskajai operācijai) ir 143 euro, ko atkarībā no misijā iesaistītā militārā formējuma personāla skaita palielina par pieciem euro uz katru profesionālā dienesta karavīru un zemessargu.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1326 redakcijā)

8.1 Militārā formējuma speciālajiem, drošības un kaujas atbalsta pasākumiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērs (vienai starptautiskajai operācijai) nepārsniedz 17 000 euro.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.156 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1326)

9. Militārā formējuma reprezentācijas izdevumu tāmi, kā arī speciālajiem, drošības un kaujas atbalsta pasākumiem paredzēto izdevumu mērķus un tāmi apstiprina Nacionālo bruņoto spēku komandieris.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.156 redakcijā)

10. Starptautiskās operācijas rajonā reprezentācijas pasākumiem un speciālo, drošības un kaujas atbalsta uzdevumu veikšanai paredzētos līdzekļus izsniedz militārā formējuma komandierim vai viņa pilnvarotai amatpersonai.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.156 redakcijā)

11. Aizsardzības ministrija var vienoties ar citas valsts aizsardzības ministriju, bruņotajiem spēkiem vai starptautisko organizāciju par militārā formējuma materiāltehnisko nodrošinājumu.

12. Aizsardzības ministrija no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem militārā formējuma personālam sedz ceļa izdevumus līdz dienesta vietai ārvalstī un atpakaļ.

13. Aizsardzības ministrija no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem militārā formējuma personālam par laiku, kas pavadīts ceļā līdz dienesta vietai ārvalstī un atpakaļ, atlīdzina dienas naudas izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ja tādi ir radušies un ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti. Izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt dienas naudas un viesnīcas maksas normu, kas noteikta normatīvajos aktos, kuri nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Pamatojoties uz profesionālā dienesta karavīra vai zemessarga iesniegumu par neparedzētiem apstākļiem brauciena laikā, ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera atļauju viņam var atlīdzināt faktiskos izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.156)

14. Pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas profesionālā dienesta karavīram un zemessargam ir tiesības ieņemt iepriekšējo amatu.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.156)

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministrs V.Veldre
01.01.2014