Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 330 "Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 24.augustā Noteikumi Nr. 300

Rīgā (prot. Nr. 43, 22.§)

Noteikumi transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un sanitāri higiēniskās kontroles vietu iekārtošanai robežkontroles punktā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka prasības, kādas jāpiemēro, robežkontroles punktos iekārtojot Latvijas Republikas valsts (muitas) robežu šķērsojošo transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un/vai sanitāri higiēniskās kontroles vietas (turpmāk - kontroles vieta).

2. Kontroles vietu iekārto:

2.1. uz autoceļiem - valsts robežas tuvumā robežkontroles punkta teritorijā;

2.2. uz dzelzceļa - pirmajā preču pieņemšanas un nodošanas stacijā pēc valsts robežas šķērsošanas;

2.3. ostās un lidostā - robežkontroles punkta teritorijā.

3. Kontroles vietu būvē, aprīko un uztur tā, lai transportlīdzekļus un kravas varētu kontrolēt neatkarīgi no laikapstākļiem, preču iekraušanas un izkraušanas laikā ievērojot visas higiēnas un kvalitātes nodrošināšanas prasības.

4. Kontroles vietas telpu lielumam un aprīkojumam jābūt proporcionālam kravu plūsmas intensitātei.

5. Kontroles vietu komplektē ar atbilstošiem piederumiem un iekārtām telpu un transportlīdzekļu mazgāšanai un dezinfekcijai.

6. Kontroles vietu iekārto un aprīko:

6.1. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, ja veic dzīvu dzīvnieku veterināro kontroli;

6.2. atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, ja veic veterinārajai kontrolei pakļauto kravu un transportlīdzekļu kontroli;

6.3. atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam, ja veic fitosanitārajai kontrolei pakļauto kravu un transportlīdzekļu kontroli.

7. Robežkontroles punkta teritorijā nodrošina iespēju vienlaikus noteikt visas kravas svaru vai tilpumu.

8. Ja robežkontroles punktā ir atļauta gan veterinārajai, gan fitosanitārajai kontrolei pakļauto kravu pārvietošana, var izmantot kopējas telpas:

8.1. dokumentu pārbaudei un noformēšanai (1.pielikuma 3.1.apakšpunkts, 2.pielikuma 1.1.apakšpunkts un 3.pielikuma 1.1.apakšpunkts);

8.2. sanitāri higiēniskās telpas (dušas, tualetes) (1.pielikuma 5.punkts, 2.pielikuma 4.punkts un 3.pielikuma 4.punkts).

9. Kontroles vietu aprīko ar pastāvīga pieslēguma ātrās komunikācijas sistēmu (telefonu, faksu, datoru).

10. Kontroles vietas ierīkošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem koordinē:

10.1. ostās - attiecīgās ostas pārvalde;

10.2. uz dzelzceļa - valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vadība;

10.3. uz sauszemes ceļiem - Valsts ieņēmumu dienests;

10.4. lidostā - valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" vadība.

11. Par kontroles vietas būvēšanas, aprīkošanas un uzturēšanas finansēšanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets pēc ieinteresētās institūcijas ierosinājuma.

12. Kontroles vietu atbilstību šiem noteikumiem novērtē un attiecīgu sarakstu Zemkopības ministrijā iesniedz:

12.1. Valsts veterinārais dienests sadarbībā ar Sanitāro robežinspekciju - par robežkontroles punktiem, caur kuriem atļauts pārvietot veterinārajai kontrolei pakļautās kravas un transportlīdzekļus;

12.2. Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Sanitāro robežinspekciju - par robežkontroles punktiem, caur kuriem atļauts pārvietot fitosanitārajai kontrolei pakļautās kravas un transportlīdzekļus.

13. Zemkopības ministrija iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai to robežkontroles punktu sarakstu, caur kuriem atļauts pārvietot veterinārajai, fitosanitārajai un sanitāri higiēniskajai kontrolei pakļautās kravas un transportlīdzekļus un kuros ierīkota kontroles vieta atbilstoši šiem noteikumiem.

14. Kontroles vietu iekārtošana atbilstoši šiem noteikumiem pabeidzama līdz 2003.gada 1.janvārim, izņemot kontroles vietas uz Latvijas un Lietuvas robežas un Latvijas un Igaunijas robežas.

15. Kontroles vietas iekārtojumam uz Latvijas un Lietuvas robežas un Latvijas un Igaunijas robežas jābūt tādam, lai tas atbilstu šo noteikuma 3.punktā minētajām prasībām un nodrošinātu kravu kontroli.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

1.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 24.augusta noteikumiem Nr.300

Telpas un to aprīkojums kontroles vietā, kurā atļauts veikt dzīvu dzīvnieku veterināro kontroli

1. Kontroles vietā, kurā atļauts pāri valsts (muitas) robežai pārvietot dzīvus dzīvniekus, iekārto šim mērķim paredzētu atsevišķu transportlīdzekļu plūsmas līniju.

2. Kontroles vietu ierīko, ievērojot dzīvnieku labturības, vides aizsardzības, kā arī dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības principus.

3. Kontroles vietu iekārto tā, lai nodrošinātu:

3.1. dokumentu kontroli un noformēšanu;

3.2. dažādu sugu dzīvnieku izkāpšanu (izcelšanu) no transportlīdzekļa un iekāpšanu (iecelšanu) transportlīdzeklī (kontroles vietā jābūt rampai);

3.3. dzīvnieku (arī mazo dzīvnieku) dzirdināšanu, ēdināšanu, atpūtināšanu, kā arī fiksāciju, apskati un paraugu ņemšanu;

3.4. kontroles vietā paņemto paraugu analīžu veikšanu;

3.5. slimu dzīvnieku vai tādu dzīvnieku izolēšanu vai ievietošanu karantīnā, par kuriem ir aizdomas, ka tie saslimuši;

3.6. nobeigušos dzīvnieku pagaidu uzglabāšanu aukstuma iekārtā un/vai slēgtā konteinerā;

3.7. barības un pakaišu glabāšanu;

3.8. mēslu, vircas un citu atkritumu glabāšanu.

4. Telpām, kuras paredzētas veterinārajai kontrolei un dzīvnieku labturības nodrošināšanai, jābūt aprīkotām ar kanalizācijas sistēmu, ventilācijas sistēmu un karstā un aukstā dzeramā ūdens padevi.

5. Kontroles vietā darbiniekiem nodrošina atbilstošus sanitāri higiēniskos apstākļus (dušas, tualetes u.c.).

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 24.augusta noteikumiem Nr. 300

Telpas un to aprīkojums kontroles vietā, kurā atļauts veikt veterinārajai kontrolei pakļauto un cilvēku uzturā lietojamo preču kravu un to transportlīdzekļu kontroli

1. Kontroles vietu iekārto tā, lai nodrošinātu:

1.1. dokumentu pārbaudi un noformēšanu;

1.2. kravas izkraušanu un iekraušanu;

1.3. paņemto paraugu sagatavošanu un laboratorisku novērtēšanu;

1.4. kravu glabāšanu atbilstoši noteiktajam attiecīgo produktu glabāšanas temperatūras režīmam.

2. Šī pielikuma 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētās procedūras veicamas atdalīti:

2.1. produktiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā;

2.2. produktiem, kas nav paredzēti lietošanai cilvēku uzturā;

2.3. zivīm un zivju produktiem.

3. Kontroles vietu aprīko ar:

3.1. iekārtām kravas izkraušanai un iekraušanai un svariem kravas nelielas daļas svēršanai;

3.2. iekārtām nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas telpā;

3.3. paraugu ņemšanas iekārtām;

3.4. aprīkojumu laboratorijas analīžu veikšanai;

3.5. ierīcēm kravu atvēršanai un iesaiņojumu aiztaisīšanai;

3.6. kanalizācijas sistēmu, ventilācijas sistēmu un karstā un aukstā dzeramā ūdens padevi.

4. Kontroles vietā darbiniekiem nodrošina atbilstošus sanitāri higiēniskos apstākļus (dušas, tualetes u.c.).

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

3.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 24.augusta noteikumiem Nr. 300

Telpas un to aprīkojums kontroles vietā, kurā atļauts veikt fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu izcelsmes preču kravu un to transportlīdzekļu kontroli

1. Kontroles vietu iekārto tā, lai nodrošinātu:

1.1. dokumentu pārbaudi un noformēšanu;

1.2. kravas izkraušanu un iekraušanu;

1.3. paņemto paraugu sagatavošanu un laboratorisku novērtēšanu;

1.4. kravu glabāšanu atbilstoši noteiktajam attiecīgo produktu glabāšanas temperatūras režīmam.

2. Šī pielikuma 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētās procedūras veicamas atdalīti:

2.1. produktiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā;

2.2. produktiem, kas nav paredzēti lietošanai cilvēku uzturā.

3. Kontroles vietu aprīko ar:

3.1. iekārtām kravas izkraušanai un iekraušanai un svariem kravas nelielas daļas svēršanai;

3.2. iekārtām nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas telpā;

3.3. paraugu ņemšanas iekārtām;

3.4. aprīkojumu laboratorijas analīžu veikšanai;

3.5. ierīcēm kravu atvēršanai un iesaiņojumu aiztaisīšanai;

3.6. speciālām iekārtām koksnes kontrolei;

3.7. drošības iekārtām, kas nepieciešamas, veicot koksnes kontroli;

3.8. kanalizācijas sistēmu, ventilācijas sistēmu un karstā un aukstā dzeramā ūdens padevi.

4. Kontroles vietā darbiniekiem nodrošina atbilstošus sanitāri higiēniskos apstākļus (dušas, tualetes u.c.).

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

28.08.1999