Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumus Nr. 187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.64

Rīgā 2009.gada 27.janvārī (prot. Nr.7 20.§)
Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par publisko dokumentu legalizāciju un valsts nodevas maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodeva par publiskā dokumenta legalizāciju:

2.1. 10 darbdienu laikā – 10 latu;

2.2. steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā) – 20 latu.

3. Valsts nodeva par publiskā dokumenta legalizāciju personai, uz kuru dokuments attiecas, ja dokumentu iesniedz personīgi vai ar laulātā, radinieka (līdz trešajai pakāpei) vai svaiņa (līdz otrajai pakāpei) starpniecību:

3.1. fiziskajai personai:

3.1.1. 10 darbdienu laikā – pieci lati;

3.1.2. steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā) – 10 latu;

3.2. pensionāriem un politiski represētajām personām, pirmās un otrās gru­pas invalīdiem, kā arī personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot attiecīgi pensionāra, politiski represētas perso­nas, pirmās vai otrās grupas invalīda apliecību vai šo faktu apliecinošus doku­mentus:

3.2.1. 10 darbdienu laikā – 1,50 latu;

3.2.2. steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā) – 3 lati.

4. Ja valsts nodevu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pār­stāv­niecībās iekasē attiecīgās ārvalsts valūtā, valsts nodevas likmes ekvi­valentu nosaka attiecīgās ārvalsts valūtā saskaņā ar Ministru kabineta notei­kumiem par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā.

5. Valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju persona maksā pilnā apmērā, nododot dokumentu legalizācijai. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu veikt publiskā dokumenta legalizāciju, valsts nodevu neatmaksā.

6. No valsts nodevas iemaksas atbrīvo saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem vai valsts interesēs. Lēmumu par atbrī­vošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņa pilnvarotas amatpersonas.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumus Nr.443 “Noteikumi par valsts nodevu par dokumenta īstuma apliecināšanu” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 446./451.nr.; 2002, 97.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
31.01.2009