Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.02.2014. - 31.05.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumus Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.10

Rīgā 2009.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 17.§)
Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus veselības aprūpes jomā, kā arī nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādus valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus:

2.1. pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un Imunizācijas valsts programmas ietvaros vakcinētajām personām (1.pielikums);

2.2. pārskats par saslimstību ar ļaundabīgiem audzējiem un slimnieku kontingentu (2.pielikums);

2.3. pārskats par saslimstību ar visu formu aktīvu tuberkulozi un tuberkulozes slimniekiem (3.pielikums);

2.4. pārskats par psihiatriskajām saslimšanām un psihiski slimo kontingentu (4.pielikums);

2.5. pārskats par psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ (5.pielikums);

2.6. pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju (6.pielikums);

2.7. pārskats par stacionāra darbību (7.pielikums);

2.8. pārskats par reģistrētajām arodslimībām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi (8.pielikums);

2.9. pārskats par iestādes personālu (pamatdarbā strādājošie) (9.pielikums);

2.10. pārskats par ārstniecības iestādes darbību (10.pielikums);

2.11. pārskats par bērnu veselības stāvokli (11.pielikums);

2.12. pārskats par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu (12.pielikums);

2.13. pārskats par Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu darbu (13.pielikums);

2.14. pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu (14.pielikums);

2.15. pārskats par diagnostiskās radioloģijas darbu (15.pielikums);

2.16. pārskats par zobārstu darbu (16.pielikums);

2.17. pārskats par atsevišķām infekcijas un parazitārajām slimībām (17.pielikums);

2.18. pārskats par zāļu ražotāja darbību (18. pielikums);

2.19. pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību (19. pielikums);

2.20. pārskats par aptiekas darbību (20. pielikums).

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.65)

3. Ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20.janvārim iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā šādus valsts statistikas pārskatus par iepriekšējo gadu:

3.1. visas ārstniecības iestādes – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktam, 5.pielikuma 3., 4. un 5.punktam, 6.pielikumam, 9.pielikuma 3. un 9.punktam un 11., 12., 14., 15. un 16.pielikumam;

3.2. ārstniecības iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, – atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 4., 5. un 6.punktam un 10.pielikuma 1.punktam, 2.2. un 2.3.apakšpunktam, 3., 5. un 6.punktam;

3.3. ārstniecības iestādes, kurām nav noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, – atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumam, 9.pielikuma 11.punktam un 10.pielikumam.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

4. Ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20.janvārim kopsavilkuma izstrādei iesniedz Valsts asins donoru centrā valsts statistikas pārskatus par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 13.pielikumam.

5. Katru gadu līdz 20.februārim valsts statistikas pārskatus par iepriekšējo gadu (atsevišķi par Rīgu un Latviju) Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedz šādas iestādes:

5.1. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418);

5.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” – atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam;

5.3. Latvijas Farmaceitu biedrība – atbilstoši šo noteikumu 9.pielikuma 4. un 8.punktam;

5.4. Valsts asinsdonoru centrs – atbilstoši šo noteikumu 13.pielikumam.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

6. Slimību profilakses un kontroles centrs apkopo informāciju, kas ir pieejama ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā, Veselības inspekcijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, Nacionālā veselības dienesta vadības informācijas sistēmā, ārstniecības iestāžu sniegtajos datos par iedzīvotāju imunizāciju un vakcināciju un steidzamajos ziņojumos par personām, kas saslimušas ar infekcijas slimībām, un katru gadu līdz 15.aprīlim sagatavo valsts statistikas pārskatus par iepriekšējo gadu:

6.1. atbilstoši šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumam, 4.pielikuma 1., 2. un 3.punktam, 5.pielikuma 1. un 2.punktam, 9.pielikuma 1., 2., 5., 6., 7. un 10.punktam un 17.pielikumam;

6.2. atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2. un 3.punktam, 9.pielikuma 11.punktam, 10.pielikuma 2.1.apakšpunktam un 4.punktam – par ārstniecības iestādēm, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

7. Ārstniecības iestādes, Valsts asinsdonoru centrs un Latvijas Farmaceitu biedrība aizpildītus valsts statistikas pārskatus iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

7.1 Zāļu ražotājs, zāļu lieltirgotava un aptieka aizpildītus valsts statistikas pārskatus katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz Zāļu valsts aģentūrā papīra vai elektroniska dokumenta veidā, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.65 redakcijā)

8. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P1_PAGE_1.JPG (38502 bytes)

KN10P1_PAGE_2.JPG (92009 bytes)

KN10P1_PAGE_3.JPG (103805 bytes)

KN10P1_PAGE_4.JPG (77182 bytes)

KN10P1_PAGE_5.JPG (52779 bytes)

KN10P1_PAGE_6.JPG (59202 bytes)

KN10P1_PAGE_7.JPG (25212 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10
Veselības ministrs I.Eglītis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10
Veselības ministrs I.Eglītis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P4_PAGE_01.JPG (46774 bytes)

KN10P4_PAGE_02.JPG (44014 bytes)

KN10P4_PAGE_03.JPG (44736 bytes)

KN10P4_PAGE_04.JPG (42905 bytes)

KN10P4_PAGE_05.JPG (39669 bytes)

KN10P4_PAGE_06.JPG (50648 bytes)

KN10P4_PAGE_07.JPG (48694 bytes)

KN10P4_PAGE_08.JPG (34830 bytes)

KN10P4_PAGE_09.JPG (50918 bytes)

KN10P4_PAGE_10.JPG (50834 bytes)

KN10P4_PAGE_11.JPG (52524 bytes)

KN10P4_PAGE_12.JPG (48861 bytes)

KN10P4_PAGE_13.JPG (61005 bytes)

KN10P4_PAGE_14.JPG (52107 bytes)

KN10P4_PAGE_15.JPG (118844 bytes)

KN10P4_PAGE_16.JPG (12750 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P5_PAGE_1.JPG (45034 bytes)

KN10P5_PAGE_2.JPG (50858 bytes)

KN10P5_PAGE_3.JPG (42920 bytes)

KN10P5_PAGE_4.JPG (38124 bytes)

KN10P5_PAGE_5.JPG (102368 bytes)

KN10P5_PAGE_6.JPG (60977 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P6_PAGE_1.JPG (44717 bytes)

KN10P6_PAGE_2.JPG (118133 bytes)

KN10P6_PAGE_3.JPG (97527 bytes)

KN10P6_PAGE_4.JPG (12058 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

 

KN10P7_PAGE_01.JPG (40515 bytes)

KN10P7_PAGE_02.JPG (120324 bytes)

KN10P7_PAGE_03.JPG (121207 bytes)

KN10P7_PAGE_04.JPG (96133 bytes)

KN10P7_PAGE_05.JPG (53643 bytes)

KN10P7_PAGE_06.JPG (54933 bytes)

KN10P7_PAGE_07.JPG (57734 bytes)

KN10P7_PAGE_08.JPG (56041 bytes)

KN10P7_PAGE_09.JPG (39096 bytes)

KN10P7_PAGE_10.JPG (135524 bytes)

KN10P7_PAGE_11.JPG (128198 bytes)

KN10P7_PAGE_12.JPG (105960 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P8_PAGE_1.JPG (52306 bytes)

KN10P8_PAGE_2.JPG (112611 bytes)

KN10P8_PAGE_3.JPG (122262 bytes)

KN10P8_PAGE_4.JPG (77498 bytes)

KN10P8_PAGE_5.JPG (119116 bytes)

KN10P8_PAGE_6.JPG (137798 bytes)

KN10P8_PAGE_7.JPG (121582 bytes)

KN10P8_PAGE_8.JPG (87110 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P9_PAGE_1.JPG (45478 bytes)

KN10P9_PAGE_2.JPG (105893 bytes)

KN10P9_PAGE_3.JPG (106729 bytes)

KN10P9_PAGE_4.JPG (82510 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
10.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P10_PAGE_1.JPG (38378 bytes)

KN10P10_PAGE_2.JPG (125126 bytes)

KN10P10_PAGE_3.JPG (116341 bytes)

KN10P10_PAGE_4.JPG (75248 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
11.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P11_PAGE_1.JPG (40586 bytes)

KN10P11_PAGE_2.JPG (108333 bytes)

KN10P11_PAGE_3.JPG (113045 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
12.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P12_PAGE_1.JPG (42147 bytes)

KN10P12_PAGE_2.JPG (54408 bytes)

KN10P12_PAGE_3.JPG (27025 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
13.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P13_PAGE_1.JPG (52554 bytes)

KN10P13_PAGE_2.JPG (103688 bytes)

KN10P13_PAGE_3.JPG (106969 bytes)

KN10P13_PAGE_4.JPG (25413 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
14.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P14_PAGE_1.JPG (45001 bytes)

KN10P14_PAGE_2.JPG (111256 bytes)

KN10P14_PAGE_3.JPG (25711 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
15.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P15_PAGE_1.JPG (42431 bytes)

KN10P15_PAGE_2.JPG (49548 bytes)

KN10P15_PAGE_3.JPG (106758 bytes)

KN10P15_PAGE_4.JPG (100271 bytes)

KN10P15_PAGE_5.JPG (24911 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
16.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P16_PAGE_1.JPG (39203 bytes)

KN10P16_PAGE_2.JPG (72888 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
17.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1449; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.418)

KN10P17_PAGE_1.JPG (32373 bytes)

KN10P17_PAGE_2.JPG (55630 bytes)

KN10P17_PAGE_3.JPG (58520 bytes)

KN10P17_PAGE_4.JPG (57117 bytes)

KN10P17_PAGE_5.JPG (57600 bytes)

KN10P17_PAGE_6.JPG (58382 bytes)

KN10P17_PAGE_7.JPG (34427 bytes)

KN10P17_PAGE_8.JPG (76614 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
18.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums MK 04.02.2014. noteikumu Nr.65 redakcijā)

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ZĀĻU RAŽOTĀJA DARBĪBU

Iesniedz zāļu ražotāji                                                                                              Zāļu valsts aģentūrai
līdz 31. janvārim

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1.firma 
1.2.saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un personas kods 
1.3.reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju) 
1.4.komersanta juridiskā adrese, saimnieciskās darbības veicējam – deklarētās dzīvesvietas adrese 
1.5.ražošanas uzņēmuma nosaukums 
1.6.farmaceitiskās darbības vietas adrese, pasta indekss 
1.7.licences numurs zāļu vai pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai no trešajām valstīm 
1.8.tālrunis 
1.9.fakss 
1.10.e-pasta adrese 

PĀRSKATA PERIODS: ____________. GADS

2. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(200 = 210 + 220 + 230),
tai skaitā pa preču grupām:

200

 

 

medikamenti

210

 

 

aktīvās un citas vielas

220

 

 

pārējās preces

230

 

 

3. REALIZĒTS LATVIJAS REPUBLIKĀ

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360), tai skaitā:

300

 

 

aptiekām (vispārēja tipa) (310 = 311 + 312 + 313),
tai skaitā pa preču grupām:

310

 

 

medikamenti

311

 

 

aktīvās un citas vielas

312

 

 

pārējās preces

313

 

 

ārstniecības iestādēm (slēgta tipa aptiekām) (320 = 321 +322 + 323),
tai skaitā pa preču grupām:

320

 

 

medikamenti

321

 

 

aktīvās un citas vielas

322

 

 

pārējās preces

323

 

 

zāļu lieltirgotavām
(330 = 331 + 332 + 333),
tai skaitā pa preču grupām:

330

 

 

medikamenti

331

 

 

aktīvās un citas vielas

332

 

 

pārējās preces

333

 

 

veterinārmedicīniskās prakses iestādēm (340 = 341 + 342 + 343),
tai skaitā pa preču grupām:

340

 

 

medikamenti

341

 

 

aktīvās un citas vielas

342

 

 

pārējās preces

343

 

 

citiem zāļu ražotājiem (350 = 351 + 352 + 353),
tai skaitā pa preču grupām:

350

 

 

medikamenti

351

 

 

aktīvās un citas vielas

352

 

 

pārējās preces

353

 

 

citi varianti (360 = 361 + 362+  363),
tai skaitā pa preču grupām:

360

 

 

medikamenti

361

 

 

aktīvās un citas vielas

362

 

 

pārējās preces

363

 

 

4. REALIZĒTS ĀRPUS LATVIJAS REPUBLIKAS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(400 = 410 + 420), tai skaitā uz:

400

 

 

EEZ valstīm1,
tai skaitā pa preču grupām:

410

 

 

medikamenti

411

 

 

aktīvās un citas vielas

412

 

 

pārējās preces

413

 

 

trešajām valstīm2,
tai skaitā pa preču grupām:

420

 

 

medikamenti

421

 

 

aktīvās un citas vielas

422

 

 

pārējās preces

423

 

 

Piezīmes.

1 EEZ valstis – Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2 Trešās valstis – valstis, kuras nav EEZ valstis.

5. Piekrītu sniegto datu publiskošanai:

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

6. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības):

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vieta, datums)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums MK 04.02.2014. noteikumu Nr.65 redakcijā)

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ZĀĻU LIELTIRGOTAVAS DARBĪBU

Iesniedz zāļu lieltirgotavas                                                                                              Zāļu valsts aģentūrai
līdz 31. janvārim

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1.firma 
1.2.saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un personas kods 
1.3.reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju) 
1.4.komersanta juridiskā adrese, saimnieciskās darbības veicējam – deklarētās dzīvesvietas adrese 
1.5.zāļu lieltirgotavas nosaukums 
1.6.farmaceitiskās darbības vietas adrese, pasta indekss 
1.7.licences numurs zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) 
1.8.tālrunis 
1.9.fakss 
1.10.e-pasta adrese 

PĀRSKATA PERIODS: ____________. GADS

2. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(200 = 210 + 220 + 230),
tai skaitā pa preču grupām:

200

 

 

medikamenti

210

 

 

aktīvās un citas vielas

220

 

 

pārējās preces

230

 

 

3. REALIZĒTS LATVIJAS REPUBLIKĀ

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350), tai skaitā:

300

 

 

aptiekām (vispārēja tipa) (310 = 311 + 312 + 313),
tai skaitā pa preču grupām:

310

 

 

medikamenti

311

 

 

aktīvās un citas vielas

312

 

 

pārējās preces

313

 

 

ārstniecības iestādēm (tai skaitā slēgta tipa aptiekām) (320 = 321 + 322 + 323),
tai skaitā pa preču grupām:

320

 

 

medikamenti

321

 

 

aktīvās un citas vielas

322

 

 

pārējās preces

323

 

 

veterinārmedicīniskās prakses iestādēm,
praktizējošiem veterinārārstiem (330 = 331 + 332 + 333),
tai skaitā pa preču grupām:

330

 

 

medikamenti

331

 

 

aktīvās un citas vielas

332

 

 

pārējās preces

333

 

 

citām zāļu lieltirgotavām (340 = 341 + 342 + 343),
tai skaitā pa preču grupām:

340

 

 

medikamenti

341

 

 

aktīvās un citas vielas

342

 

 

pārējās preces

343

 

 

citi varianti (350 = 351 + 352 + 353),
tai skaitā pa preču grupām:

350

 

 

medikamenti

351

 

 

aktīvās un citas vielas

352

 

 

pārējās preces

353

 

 

4. REALIZĒTS ĀRPUS LATVIJAS REPUBLIKAS

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Kopējā summa bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS
(400 = 410 + 420), tai skaitā uz:

400

 

 

EEZ valstīm1,
tai skaitā pa preču grupām:

410

 

 

medikamenti

411

 

 

aktīvās un citas vielas

412

 

 

pārējās preces

413

 

 

trešajām valstīm2,
tai skaitā pa preču grupām:

420

 

 

medikamenti

421

 

 

aktīvās un citas vielas

422

 

 

pārējās preces

423

 

 

Piezīmes.

1 EEZ valstis – Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2 Trešās valstis – valstis, kuras nav EEZ valstis.

5. Piekrītu sniegto datu publiskošanai:

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

6. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Zāļu lieltirgotavas atbildīgā amatpersona:

 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības):

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vieta, datums)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.10

(Pielikums MK 04.02.2014. noteikumu Nr.65 redakcijā)

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR APTIEKAS DARBĪBU

Iesniedz aptiekas                                                                                              Zāļu valsts aģentūrai
līdz 31. janvārim

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1.firma  
1.2.saimnieciskās darbības veicēja vārds, uzvārds un personas kods  
1.3.reģistrācijas numurs komercreģistrā (neattiecas uz saimnieciskās darbības veicēju)  
1.4.komersanta juridiskā adrese, saimnieciskās darbības veicējam – deklarētās dzīvesvietas adrese  
1.5.aptiekas nosaukums  
1.6.farmaceitiskās darbības vietas adrese, pasta indekss  
1.7.licences numurs aptiekas atvēršanai (darbībai)  
1.8.tālrunis  
1.9.fakss  
1.10.e-pasta adrese  
1.11.aptiekas filiāles, ja ir1. 
  2. 

PĀRSKATA PERIODS: ____________. GADS

2. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS
Vispārēja tipa aptiekas

Ja aptiekai ir filiāle, realizācijas apgrozījumu norāda aptiekai kopā ar filiāli

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Realizēts fiziskām personām
bez PVN (euro)

Realizēts juridiskām personām
bez PVN (euro)

PVN

(euro)

A

B

1

2

3

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS, tai skaitā:

200

 

 

 

medikamenti
(lietošanai cilvēkiem)

210

 

 

 

ekstemporāli izgatavotās zāles (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles)

220

 

 

 

pārējās preces

230

 

 

 

3. REALIZĀCIJAS APGROZĪJUMS
Slēgta tipa aptiekas

Rādītāja nosaukums

Rindas kods

Realizēts ārstniecības iestādei, kurā atrodas aptieka,
bez PVN (euro)

Realizēts citai ārstniecības iestādei bez PVN (euro)

PVN (euro)

A

B

1

2

3

KOPĒJAIS PREČU APGROZĪJUMS, tai skaitā:

300

 

 

 

medikamenti (lietošanai cilvēkiem)

310

 

 

 

ekstemporāli izgatavotās zāles (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles)

320

 

 

 

pārējās preces

330

 

 

 

4. Piekrītu sniegto datu publiskošanai:

○ JĀ, PIEKRĪTU

○ NĒ, NEPIEKRĪTU

5. Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pilnīga un patiesa

Aptiekas vadītājs

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Komersants vai saimnieciskās darbības veicējs
(paraksta persona, kurai ir komersanta pārstāvības tiesības):

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(vieta, datums)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

07.02.2014