Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 1. decembra likumu: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
Ministru kabineta noteikumi Nr.883

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 3.§)
Noteikumi par sociālajām garantijām civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izmaksā atlīdzību un kompensāciju Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim, parlamentārajam sekretāram, ierēdnim un citiem valsts institūcijās nodarbinātajiem (turpmāk – civilpersona), kā arī viņu ģimenes locekļiem sakarā ar civilpersonas darba (dienesta) pienākumu izpildes laikā starptautiskās operācijas rajonā gūto veselības bojājumu vai civilpersonas nāvi, kas iestājās, pildot darba (dienesta) pienākumus komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu (turpmāk – komandējums), vai civilpersonas nāvi, kas iestājās darba (dienesta) attiecību pastāvēšanas laikā vai gada laikā pēc amata atstāšanas vai dienesta attiecību izbeigšanas tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts komandējuma laikā.

2. Ja civilpersona komandējuma laikā, pildot darba (dienesta) pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, bet nav kļuvusi par invalīdu, civilpersona gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz valsts institūcijas vadītājam, ar kura rīkojumu tā tika nosūtīta komandējumā, šādus dokumentus:

2.1. iesniegumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot kredītiestādes konta numuru, kurā ieskaitāma atlīdzība;

2.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu veselības traucējumu smaguma pakāpi apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

3. Ja civilpersonai amata pienākumu pildīšanas, dienesta vai darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā vai gada laikā pēc amata atstāšanas vai dienesta vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas noteikta invaliditāte tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts komandējuma laikā, pildot darba (dienesta) pienākumus, civilpersona gada laikā pēc invaliditātes noteikšanas iesniedz valsts institūcijas vadītājam, ar kura rīkojumu tā tika nosūtīta komandējumā, šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot kredītiestādes konta numuru, kurā ieskaitāma atlīdzība;

3.2. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

4. Ja civilpersona komandējuma laikā, pildot darba (dienesta) pienākumus, gājusi bojā, civilpersonas ģimenes locekļi (laulātais, bērni vai vecāki, ja civilpersonai nav bērnu vai laulātā), lai saņemtu kompensāciju, gada laikā pēc civilpersonas nāves iesniedz valsts institūcijas vadītājam, ar kura rīkojumu civilpersona tika nosūtīta komandējumā, šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot kredītiestādes konta numuru, kurā ieskaitāma kompensācija;

4.2. miršanas apliecības kopiju;

4.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

5. Ja civilpersona gājusi bojā darba vai dienesta tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā vai gada laikā pēc amata atstāšanas vai dienesta, vai darba attiecību izbeigšanas tāda ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts komandējuma laikā, pildot darba (dienesta) pienākumus, civilpersonas ģimenes locekļi (laulātais, bērni vai vecāki, ja civilpersonai nav bērnu vai laulātā), lai saņemtu kompensāciju, gada laikā pēc civilpersonas nāves iesniedz valsts institūcijas vadītājam, ar kura rīkojumu civilpersona tika nosūtīta komandējumā, šādus dokumentus:

5.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot kredītiestādes konta numuru, kurā ieskaitāma kompensācija;

5.2. miršanas apliecības kopiju;

5.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

6. Kompensāciju sakarā ar civilpersonas bojāeju izmaksā vienādās daļās civilpersonas ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem vai vecākiem, ja civilpersonai nav bērnu vai laulātā) sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kompensācijas izmaksu, pārskaitot kompensācijas summu uz civilpersonas ģimenes locekļa (laulātā, bērnu vai vecāku, ja civilpersonai nav bērnu vai laulātā) norādīto kontu kredītiestādē.

7. Šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minēto atlīdzību un kompensāciju izmaksā institūcija, ar kuras rīkojumu civilpersona tika nosūtīta komandējumā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministrs V.Veldre
01.11.2008