Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam

1.pants. 2008.gada 9.jūlijā Briselē parakstītais Protokols par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam
(turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.septembrī.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 3.oktobrī
Protocol to the North Atlantic Treaty On the Accession of the Republic of Croatia

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Croatia to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, The Secretary General of North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Croatia an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Croatia shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on this 9th day of July 2008.

06.JPG (97996 bytes)

07.JPG (94887 bytes)

08.JPG (82595 bytes)

09.JPG (78746 bytes)

10.JPG (37819 bytes)

Protokols par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam

1949.gada 4.aprīlī Vašingtonā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma līgumslēdzējas puses, būdamas pārliecinātas, ka Horvātijas Republikai pievienojoties šim līgumam pastiprināsies drošība Ziemeļatlantijas reģionā,

vienojas par sekojošo:

1.pants

Stājoties spēkā šim Protokolam, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Ģenerālsekretārs visu līgumslēdzēju pušu vārdā nodod Horvātijas Republikas valdībai uzaicinājumu pievienoties Ziemeļatlantijas līgumam. Saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma 10. pantu Horvātijas Republika kļūst par līgumslēdzēju pusi tajā datumā, kad tā nodod pievienošanās līgumu Amerikas Savienoto Valstu valdībai.

2.pants

Šis Protokols stājas spēkā, kad katra Ziemeļatlantijas līgumslēdzēja puse ir paziņojusi par savu piekrišanu Amerikas Savienoto Valstu valdībai. Amerikas Savienoto Valstu valdība informē visas Ziemeļatlantijas līgumslēdzējas puses par katra šāda paziņojuma saņemšanas datumu un par šī Protokola spēkā stāšanās datumu.

3. pants

Šis Protokols, kura teksts angļu un franču valodā ir vienlīdz autentisks, glabājas Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvā. Pienācīgā kārtībā apstiprinātas kopijas Amerikas Savienoto Valstu valdība nodod visu Ziemeļatlantijas līgumslēdzēju pušu valdībām.

To apliecinot, šo Protokolu ir parakstījuši pilnvarotie pārstāvji.

Parakstīts Briselē, 2008.gada 09.jūlijā.

04.10.2008