Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.07.2015. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 367 "Nacionālais numerācijas plāns".
Ministru kabineta noteikumi Nr.684

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 28.§)
Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi apstiprina nacionālo numerācijas plānu, kas nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini un simboli:

2.1. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008);

2.2. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko lieto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai un par kura lietošanu maksā izsaukuma saņēmējs;

2.2.1 citu veidu pakalpojumu numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko nelieto pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā un nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri, dalītās samaksas pakalpojuma numuri vai papildu samaksas pakalpojuma numuri;

2.3. dalītās samaksas pakalpojuma numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko lieto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai un par kura lietošanu daļu maksā izsaukuma veicējs, bet atlikušo daļu – izsaukuma saņēmējs;

2.4. datu pārraides tīklu identifikācijas kods – ciparu kombinācija, kas apzīmē datu pārraides tīklu valstī;

2.5. identifikācijas kods – ciparu kombinācija, kura nacionālā vai starptautiskā mērogā identificē publisko telefonu tīklu;

2.6. iekšzemes tālsarunu izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģinājums starp publiskā fiksētā telefonu tīkla lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas dažādās nacionālajās numerācijas zonās;

2.7. īsais kods – ciparu kombinācija (prefikss, piekļuves kods, īsais numurs), kas tiek lietota publiskajā telefonu tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā atsevišķs numurs abonentu pieejai publiskā telefonu tīkla komutācijas pakalpojumiem;

2.8. īsais numurs – nacionālais numurs, kura formāts ir īsāks par numuru pamatformātā;

2.9. nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods – ciparu kombinācija, kas apzīmē nacionālo numerācijas zonu;

2.10. nacionālā numerācijas zona – ģeogrāfiskais apgabals, uz kuru attiecas nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods;

2.11. nacionālais numurs – numurs, kuru lieto izsaukumiem valsts robežās;

2.11.1 nacionālais publiskā fiksētā telefonu tīkla numurs – numurs, ko lieto publiskajā fiksētajā telefonu tīklā;

2.12. nacionālais signalizācijas punktu kods – ciparu kombinācija, kuru lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu un identifikāciju valsts publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

2.13. numurs pamatformātā – numurs, kas sastāv no astoņiem cipariem (1.pielikuma 2.punkts);

2.14. operatora izvēles kods – ciparu kombinācija, kas jāsastāda publiskā telefonu tīkla operatora abonentam, lai veiktu izsaukumus, izmantojot cita operatora publisko telefonu tīklu;

2.15. operators pēc noklusējuma – operators, kuru izsaukumu veikšanai izvēlas publisko telefonu tīkla operators (bez abonenta līdzdalības);

2.16. papildu samaksas pakalpojuma numurs – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko lieto tādiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, kurus lietotāji saņem par maksu, kas ir atšķirīga no maksas par vietējiem izsaukumiem, iekšzemes tālsarunu izsaukumiem vai starptautiskajiem izsaukumiem, kā arī citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem (piemēram, bezmaksas izsaukums, dalītās samaksas izsaukums);

2.17. piekļuves kods – ciparu kombinācija, kas tiek lietota vienā publiskajā telefonu tīklā kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kas tiek lietota atsevišķi no izsaucamā numura publiskā telefonu tīkla abonentu piekļuvei cita publiskā telefonu tīkla komutācijas pakalpojumiem;

2.18. prefikss – ciparu kombinācija, kas publiskajā telefonu tīklā tiek sastādīta pirms izsaucamā numura, bet nav izsaucamā numura daļa un kas tiek lietota, lai piekļūtu publiskā telefonu tīkla komutācijas pakalpojumiem vai citiem īpašiem pakalpojumiem;

2.18.1 publiskais fiksētais telefonu tīkls – elektronisko sakaru tīkls, kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz pastāvīgu pieslēguma punktu vai no tā;

2.18.2 publiskais mobilais telefonu tīkls – elektronisko sakaru tīkls, kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz kustībā esošu pieslēguma punktu vai no tā, izmantojot mobilajam dienestam paredzētu Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, kā arī nodrošina starptautisko viesabonēšanu;

2.19. publiskā mobilā telefonu tīkla kods – daļa no starptautiskā publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identitātes;

2.19.1 publiskā mobilā telefonu tīkla numurs – numurs, ko lieto publiskajā mobilajā telefonu tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru;

2.20. publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs – numurs, kas identificē publisko mobilā telefonu tīklu gala iekārtu;

2.21. publiskā mobilā telefonu tīkla valsts kods – ciparu kombinācija, kas identificē publiskā mobilā telefonu tīkla lietotāja valsti;

2.22. saskaņotais pakalpojums ar sociālo vērtību – pakalpojums, kas galalietotājiem ir pieejams bez maksas un atbilst noteiktai sociālai nepieciešamībai, veicina personu vai noteiktu personu grupu labklājību vai drošību vai palīdz grūtībās nonākušām personām, un kura sniegšanai lietotā numura izsaukuma izmaksas sedz izsaukuma saņēmējs;

2.23. simbols “X” – viens cipars numurā (0 vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9);

2.24. simbols “Y” – viens cipars numurā (0 vai 4, vai 5, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9);

2.25. numura slēgtā sastādīšanas procedūra – kārtība, kādā galalietotājs uzsāk sastādīt numuru ar pirmajiem cipariem no nacionālā numura un nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods tiek iekļauts nacionālā numura formātā. Numura slēgtā sastādīšanas procedūra nosaka vienādu (unificētu) numura formātu un unificētu numuru sastādīšanas kārtību;

2.26. starptautiskā mobilo telefonu tīkla lietotāju gala iekārtas identitāte – identitāte, kas saskaņā ar mobilo telefonu sakaru standartiem ir unikāla katrai mobilo telefonu tīkla lietotāja gala iekārtai;

2.27. starptautiskais izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģi­nājums starp publiskā telefonu tīkla lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas Latvijas teritorijas nacionālajās numerācijas zonās, un lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas ārpus Latvijas teritorijas;

2.28. starptautiskais prefikss – ciparu kombinācija, ko sastāda, lai veiktu izsaukumus starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.29. starptautiskais publiskā telefonu tīkla numurs – numurs, kas tiek lietots starptautisko telefona sakaru nodrošināšanai;

2.30. starptautiskais signalizācijas punktu kods – ciparu kombinācija, ko lieto, lai nodrošinātu signalizācijas datu maršrutēšanu un identifikāciju starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.31. uzziņu dienesta pakalpojuma numurs – īsais numurs, kuru lieto, lai iegūtu publiski pieejamu informāciju par abonenta telefonu numuriem, kā arī citu veidu informāciju;

2.32. valsts kods – ciparu kombinācija, kas identificē valsti starptautiskajā publiskajā telefonu tīklā;

2.33. vietējais izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģinājums starp publiskā fiksētā telefonu tīkla lietotājiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas vienā nacionālajā numerācijas zonā;

2.34. (svītrots ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.518).

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1235; MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.518)

3. Publiskā telefonu tīkla pieslēgumu numuru veidošanai izmanto tikai ciparus.

4. Latvijā numurs tiek sastādīts, izmantojot numura slēgto sastādīšanas procedūru.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

5. Lietošanā piešķirto numuru vai kodu var lietot tikai atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim (2.pielikums). Rezervētie numuri un kodi netiek piešķirti lietošanā elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

6. Numurus pēc to struktūras un formāta iedala:

6.1. ģeogrāfiskajos un neģeogrāfiskajos numuros pamatformātā;

6.2. īsajos kodos;

6.3. identifikācijas kodos.

II. Ģeogrāfiskie un neģeogrāfiskie numuri

7. Ģeogrāfiskos numurus iesāk ar nacionālās numerācijas zonas piekļuves kodu, kas norāda uz nacionālo numerācijas zonu, kurai pieder izsaucamais numurs (2.pielikuma 2.tabula un 3.pielikums).

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

8. Ģeogrāfiskos numurus izmanto tikai publiskajos fiksētajos telefonu tīklos.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.518)

9. Ģeogrāfiskos numurus iedala:

9.1. starptautiskā publiskā telefonu tīkla ģeogrāfiskajos numuros;

9.2. nacionālā publiskā fiksētā telefonu tīkla numuros.

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.518)

10. Neģeogrāfiskos numurus iedala:

10.1. starptautiskā publiskā telefonu tīkla numuros;

10.2. nacionālā publiskā telefonu tīkla numuros.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

10.1 Nacionālā publiskā telefonu tīkla numurus iedala:

10.1 1. publiskā mobilā telefonu tīkla numuros;

10.1 2. neģeogrāfiskajos pakalpojumu numuros.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

10.2 Neģeogrāfiskos pakalpojumu numurus iedala:

10.2 1. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuros;

10.2 2. dalītās samaksas pakalpojuma numuros;

10.2 3. papildu samaksas pakalpojuma numuros;

10.2 4. citu veidu pakalpojumu numuros.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

11. Latvijas starptautiskā publiskā telefonu tīkla ģeogrāfiskā numura formāts sastāv no valsts koda un nacionālā numura (1.pielikuma 1.punkts). Starptautiskais prefikss nav Latvijas starptautiskā publiskā telefonu tīkla numura sastāvdaļa.

12. Nacionālā numura pamatformāts sastāv no nacionālās numerācijas zonas piekļuves koda un abonenta numura (1.pielikuma 2.punkts). Valsts robežās nacionālās numerācijas zonas piekļuves kodu veido viens vai divi cipari.

13. Starptautiskā publiskā telefonu tīkla neģeogrāfiskā numura formāts sastāv no valsts koda un nacionālā neģeogrāfiskā numura (1.pielikuma 3.punkts). Starptautiskais prefikss nav Latvijas starptautiskā publiskā telefonu tīkla numura sastāvdaļa.

14. Publiskā mobilā telefonu tīkla numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību publiskajam mobilajam telefonu tīklam (2.pielikuma 3.tabula).

(Grozīts ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.518)

14.1 Nacionālā publiskā fiksētā telefonu tīkla numurus vai publiskā mobilā telefonu tīkla numurus nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti neģeogrāfiskie pakalpojumu numuri.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

15. Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuriem (2.pielikuma 4.tabula).

16. Dalītās samaksas pakalpojumu numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību dalītās samaksas pakalpojuma numuriem (2.pielikuma 5.tabula).

17. Papildu samaksas pakalpojumu numurs ir nacionālais neģeogrāfiskais numurs, kura pirmie divi cipari (indeksi) norāda uz piederību papildu samaksas pakalpojumu numuriem (2.pielikuma 6.tabula).

18. Citu veidu pakalpojumu numuri ir nacionālie neģeogrāfiskie numuri, kuru pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību citu veidu pakalpojumu numuriem (2. pielikuma 7. tabula).

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

III. Īsie kodi

19. Īsos kodus iedala piekļuves kodos, īsajos numuros un prefiksos, kuru formāts ir divi, trīs, četri, pieci vai seši cipari (1.pielikuma 8.punkts un 2.pielikuma 8.tabula).

20. Īsie kodi triju ciparu formātā 100, 104–109 un 190–199 un četru ciparu formātā 1010–1019, 1020–1029 un 1030–1039 ir piekļuves kodi, kurus izmanto kā operatoru izvēles kodus.

21. Īsais kods, kurš sākas ar ciparu “1” un kurš nav iekļauts šo noteikumu 20.punktā, ir īsais numurs, un to izmanto tikai speciālajiem pakalpojumiem (piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas operatīvo dienestu, kā arī uzziņu dienestu pakalpojumiem) un publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumiem triju, četru vai piecu ciparu formātā.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

22. Īso numuru, kurš sākas ar “118” četru ciparu formātā (118X) vai piecu ciparu formātā (1184X), lieto tikai uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

23. Īso numuru, kurš sākas ar “16” četru ciparu formātā (16XX), lieto publiskā telefonu tīkla operatoru pakalpojumu nodrošināšanai tikai konkrētā publiskā telefonu tīkla ietvaros.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

24. Īsie kodi, kuri sākas ar cipariem “82” piecu ciparu formātā (82XXX) un “83”, “84”, “85”, “86”, “87”, “88” un “89” četru ciparu formātā (83XX, 84XX, 85XX, 86XX, 87XX, 88XX, 89XX), ir īsie numuri, un tos lieto publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumiem.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

25. Tāda satura pakalpojumu sniegšanai, kuros propagandēta, atainota vai ietverta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija vai azartspēles, satura pakalpojumu sniedzēji lieto tikai īso numuru, kurš sākas ar “88” vai “89” četru ciparu formātā (88XX vai 89XX), ciktāl šāda satura pakalpojumu sniegšana nav aizliegta ar likumu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

26. Īsos numurus, kuri sākas ar “116” sešu ciparu formātā (116XXX), lieto Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai, izņemot numuru 116112, kuru nelieto un kura numerācijas lietošanas tiesības nepiešķir nevienam elektronisko sakaru komersantam.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

27. Tālruņa sarunas laikā, lietojot īsos numurus diapazonā 116XXX, nav atļauta reklāma, izklaides pakalpojumi, mārketings un tirdzniecība, zvana lietošana turpmākiem tirdzniecības vai komercpakalpojumiem.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

28. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē to numuru sarakstu, kuri rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, kā arī to lietošanas nosacījumus atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina, lai ministrijas mājaslapā internetā tiktu uzturēta informācija, kurā norādīti 116XXX sērijas numuri un ar tiem saistītie pieejamie pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.216; MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.417)

28.1 Lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju pieņem šo noteikumu 2.pielikuma 13.tabulā minētā par 116XXX sērijas numura pakalpojuma darbības jomu atbildīgā iestāde (konkursa kārtībā). Atbildīgās iestādes lēmumu var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, ja 116XXX sērijas numura pakalpojumu sniedz valsts institūcija, kurai šāda funkcija deleģēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

28.2 Izvēloties 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju, vērtē atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 13.tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

28.3 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma saturu un pieejamību atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 13.tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam un darba laika nosacījumiem.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

28.4 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs izvēlas elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina Eiropas Savienības vienotā numura ieviešanu un, slēdzot starpsavienojuma līgumus, nodrošina piekļuvi tam no visiem elektronisko sakaru tīkliem.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

28.5 Izvēlētais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs, vispārējā kārtībā iesniedzot Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram atbildīgās iestādes lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēja izvēli un 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēja iesniegumu par operatora izvēli, pieprasa konkrēta sociālās vērtības pakalpojuma saskaņoto numuru (116XXX).

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

29. Indeksu “0” izmanto starptautiskā prefiksa “00” sastādīšanai vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas operatīvo dienestu numuriem divu ciparu formātā (0X). Iekšzemes izsaukumu prefiksu “0” Latvijā neizmanto.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

IV. Identifikācijas kodi

30. Identifikācijas kodus iedala:

30.1. starptautiskajos signalizācijas punktu kodos;

30.2. nacionālajos signalizācijas punktu kodos;

30.3. mobilo telefonu tīkla kodos;

30.4. datu pārraides tīkla identifikācijas kodos.

31. Starptautisko signalizācijas punkta kodu piešķir publiskā telefonu tīkla operatoriem (2.pielikuma 9.tabula). Starptautiskais signalizācijas punkta koda formāts sastāv no trim laukiem ar 14 bitiem jeb pieciem cipariem (1.pielikuma 4.punkts), no kuriem:

31.1. pirmie trīs biti (pirmais cipars) identificē zonas kodu, kurā no pasaules astoņiem numerācijas reģioniem signalizācijas punkts atrodas;

31.2. nākamie astoņi biti (trīs cipari) identificē apgabala kodu, kurā no 256 apgabaliem signalizācijas punkts atrodas;

31.3. pēdējie trīs biti (viens cipars) norāda, kurš starptautiskās signalizācijas punktu kods tiks adresēts no starptautiskās signalizācijas punktu kodu kopas.

32. Nacionālais signalizācijas punktu kods sastāv no viena 14 bitu lauka, kura skaitlisko vērtību apzīmē ar pieciem decimālajiem cipariem diapazonā no 00000 līdz 16383 (1.pielikuma 5.punkts), kur pirmie divi cipari apzīmē indeksu, bet pēdējie trīs – centrāles numuru (2.pielikuma 10.tabula).

33. Mobilo telefonu tīkla koda formāts sastāv no trim laukiem, kuru kopējais garums nepārsniedz 15 ciparus (1.pielikuma 6.punkts), no kuriem:

33.1. pirmie trīs cipari identificē mobilo telefonu tīkla valsts kodu (2.pielikuma 11.tabula);

33.2. nākamie divi vai trīs cipari identificē konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla kodu (2.pielikuma 11.tabula);

33.3. pēdējie cipari, kuru skaits var sasniegt deviņus vai 10 ciparus, identificē konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla abonenta numuru (1.pielikuma 6.punkts).

34. Datu pārraides tīkla identifikācijas koda formāts sastāv no četriem cipariem, kur pirmie trīs cipari identificē valsts datu pārraides tīkla kodu un pēdējais cipars identificē valsts datu pārraides tīkla numuru (1.pielikuma 7.punkts). Datu pārraides tīkla identifikācijas kodu sadalījums ir noteikts šo noteikumu 2.pielikuma 12.tabulā.

V. Numura sastādīšanas procedūras

(Nodaļa MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

35. Publiskā fiksētā telefonu tīkla un publiskā mobilā telefonu tīkla lietotājs numuru sastāda šādi:

35.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods, nacionālais numurs (4. pielikuma 1. punkts);

35.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (4. pielikuma 2. punkts);

35.3. veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (4. pielikuma 3. punkts);

35.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda neģeogrāfisko numuru (4. pielikuma 4. punkts);

35.5. veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (4. pielikuma 5. punkts);

35.6. veicot izsaukumu uz īso numuru:

35.6.1. publiskajā fiksētajā telefonu tīklā veicot izsaukumu uz divu ciparu īsajiem numuriem, numuru sastāda šādā secībā – pirmais cipars 0, otrais cipars 1, 2, 3 vai 4 (4. pielikuma 6. punkts);

35.6.2. publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā veicot izsaukumu uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem, sastāda triju, četru, piecu vai sešu ciparu īso kodu (4. pielikuma 7. punkts).

36. Ja operatoru izvēlas, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles pakalpojumu:

36.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 1. punkts);

36.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 2. punkts);

36.3. veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 3. punkts);

36.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un neģeogrāfiskais numurs (5. pielikuma 4. punkts);

36.5. veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 5. punkts).

36.1 Ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu:

36.1 1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 6. punkts);

36.1 2. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (5. pielikuma 7. punkts);

36.1 3. veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (5. pielikuma 8. punkts);

36.1 4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda neģeogrāfisko numuru (5. pielikuma 9. punkts);

36.1 5. veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (5. pielikuma 10. punkts).

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 31.05.2011. noteikumu Nr.417 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 13.03.2012. noteikumu Nr.182 redakcijā)

37. Šo noteikumu 2.pielikuma 2.tabulas 58. un 59.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

38. Šo noteikumu 2.pielikuma 8.tabulas 7.4 rinda stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.182 redakcijā)

39. Līgumi, kas noslēgti ar 116XXX sērijas numura pakalpojumu sniedzējiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz attiecīgajā līgumā noteiktajam termiņam.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1235 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Numuru un kodu formātu vizuālais attēlojums

(Pielikums MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

1. Starptautiskā publiskā telefonu tīkla ģeogrāfiskā numura formāts:

2. Nacionālā numura formāts:

3. Starptautiskā publiskā telefonu tīkla neģeogrāfiskā numura formāts:

4. Starptautiskā signalizācijas punktu koda formāts:

Zonas kods

(3 biti)

(1 cipars)

Apgabala kods

(8 biti)

(3 cipari)

Punkta kods

(3 biti)

(1 cipars)

5. Nacionālā signalizācijas punktu koda formāts:

Indekss

(6 biti)

(2 cipari)

Centrāles numurs

(8 biti)

(3 cipari)

6. Starptautiskā mobilo telefonu tīkla koda formāts:

Mobilo telefonu tīkla valsts

kods

(3 cipari)

Konkrēta operatora mobilo
telefonu tīkla kods

(2–3 cipari)

Mobilo telefonu tīkla lietotāja identifikācijas numurs

(maksimums
10 cipari)

7. Datu pārraides identifikācijas koda formāts:

Valsts datu pārraides tīkla kods

(3 cipari)

Valsts datu pārraides tīkla numurs

(1 cipars)

8. Īso kodu formāts:

OX

vai/un

1XX(X)

vai/un

1XXX(X)

vai/un

116XXX

vai/un

82XXX

vai/un

83XX–89XX

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Numuru un kodu sadalījums

(Pielikums grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1444; MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.241; MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.794; MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.417; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.182; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1235; MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.518; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.420)

(1.tabula svītrota ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1008)

2.tabula

Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru sadalījums

Nr.p.k.

Numerācijas zonas piekļuves kods

Lietošanas mērķis

1.

60XXXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

2.

610XXXXX–612XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

3.

614XXXXX, 615XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

4.

618XXXXX, 619XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

5.

630XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Jelgavas numerācijas zona

6.

686XXXXX

7.

621XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Tukuma numerācijas zona

8.

631XXXXX

9.

622XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Talsu numerācijas zona

10.

632XXXXX

11.

623XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Kuldīgas numerācijas zona

12.

633XXXXX

13.

634XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Liepājas numerācijas zona

14.

684XXXXX

15.

635XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Ventspils numerācijas zona

16.

636XXXXX

17.

637XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Dobeles numerācijas zona

18.

687XXXXX

19.

628XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Saldus numerācijas zona

20.

638XXXXX

21.

629XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Bauskas numerācijas zona

22.

639XXXXX

23.

620XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Limbažu numerācijas zona

24.

640XXXXX

25.

641XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Cēsu numerācijas zona

26.

659XXXXX

27.

642XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Valmieras numerācijas zona

28.

682XXXXX

29.

643XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Alūksnes numerācijas zona

30.

680XXXXX

31.

624XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Gulbenes numerācijas zona

32.

644XXXXX

33.

625XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Balvu numerācijas zona

34.

645XXXXX

35.

626XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Rēzeknes numerācijas zona

36.

646XXXXX

37.

627XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Valkas numerācijas zona

38.

647XXXXX

39.

648XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Madonas numerācijas zona

40.

688XXXXX

41.

649XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Aizkraukles numerācijas zona

42.

651XXXXX

43.

650XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Ogres numerācijas zona

44.

655XXXXX

45.

652XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Jēkabpils numerācijas zona

46.

683XXXXX

47.

613XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Preiļu numerācijas zona

48.

653XXXXX

49.

654XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Daugavpils numerācijas zona

50.

658XXXXX

51.

616XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Krāslavas numerācijas zona

52.

656XXXXX

53.

617XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Ludzas numerācijas zona

54.

657XXXXX

55.

66XXXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, Rīgas numerācijas zona

56.

67XXXXXX

57.

69XXXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

58.

685XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

59.

689XXXXX

Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

3.tabula

Publiskā mobilā telefonu tīkla numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.2XXXXXXXPieslēguma punktam publiskajā mobilajā telefonu tīklā

4.tabula

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

80XXXXXX

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma sniegšanai

5.tabula

Dalītās samaksas pakalpojuma numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

81XXXXXX

Dalītās samaksas pakalpojuma sniegšanai

6.tabula

Papildu samaksas pakalpojuma numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.

90XXXXXX

Papildu samaksas pakalpojuma sniegšanai

7.tabula

Citu veidu pakalpojumu numuru sadalījums

Nr.
p.k.

Numerācijas indekss

Lietošanas mērķis

1.78YXXXXX
(Y – izņemot 0 vai 4)
Citu veidu pakalpojumu sniegšanai

8.tabula

Īso kodu sadalījums

Nr. p.k.

Kods

Lietošanas mērķis

1.

00

Starptautisko izsaukumu prefikss

2.

0X

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu (01, 02, 03 un 04) darbības nodrošināšanai

3.

101X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

4.

102X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

5.

103X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

6.

10Y

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

7.

11X, izņemot 110, 112, 113, 114 un 115

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

7.1

110

Valsts policijas numurs

7.2

112

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

7.3

113

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta numurs

7.4

114

Gāzes avārijas dienests

7.5

115

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs

8.

116XXX

Saskaņoto pakalpojumu ar sociālo vērtību sniegšanai

9.

118X

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai

9.1

1184X

Uzziņu dienesta pakalpojuma sniegšanai

10.

12X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

11.

13X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

12.

14X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

13.

15X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

14.

16XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

15.

17X

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

16.

18XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

17.

19X

Operatora izvēles pakalpojuma sniegšanai

18.

82XXX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

19.

83XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

20.

84XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

21.

85XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

22.

86XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

23.

87XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

24.

88XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

25.

89XX

Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai

9.tabula

Starptautisko signalizācijas punktu kodu sadalījums

Nr.
p.k.

Starptautiskā signalizācijas punkta koda diapazons

Lietošanas mērķis

1.

2 096 0–2 096 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
2.

3 227 0–3 227 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
3.

3 234 0–3 234 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
4.

4 237 0–4 237 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
5.

5 249 0–5 249 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
6.

5 252 0–5 252 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
7.

6 248 0–6 248 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
8.

7 245 0–7 245 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai
9.

7 250 0–7 250 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

10.tabula

Nacionālo signalizācijas punktu kodu sadalījums decimālā formātā

Nr.
p.k.

Nacionālais signalizācijas punkta kods decimālā formātā

Lietošanas mērķis

1.

00XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

2.

01XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

3.

02XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

4.

03XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

5.

04XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

6.

05XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

7.

06XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

8.

07XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

9.

08XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

10.

09XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

11.

10XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

12.

11XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

13.

12XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

14.

13XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

15.

14XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

16.

15XXX

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

17.

16000-16384

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

11.tabula

Mobilo telefonu tīkla un konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla kodu sadalījums

Nr. p.k.

Mobilo telefonu tīkla kods

Konkrēta operatora mobilo telefonu tīkla kods

Lietošanas mērķis

1.

247

XX

Publiskā mobilā telefonu tīkla identifikācijai

12.tabula

Datu pārraides tīklu identifikācijas kodu sadalījums

Nr. p.k.

Datu pārraides tīkla identifikācijas kods

Lietošanas mērķis

1.

247 1

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

2.

247 2

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

3.

247 3

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

4.

247 4

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

5.

247 5

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

6.

247 6

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

7.

247 7

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

8.

247 8

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

9.

247 9

Latvijas publiskā datu pārraides tīkla identifikācijai

13.tabula

Īsie numuri diapazonā 116XXX, ko lieto, lai sniegtu
Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību

Tabulā iekļauto pakalpojumu nosacījumi ietverti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 30.novembra Lēmumu 2009/884/EK, ar ko groza Lēmumu 2007/116/EK, izveidojot papildu rezervētos numurus, kas sākas ar "116".

Numurs

Pakalpojuma nosaukums un apraksts

Ar tiesībām izmantot šo numuru saistītie nosacījumi

Atbildīgā iestāde

116 000Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai:

a) pieņem zvanus par pazudušiem bērniem un nodod šo informāciju policijai;

b) sniedz padomu un atbalstu personām, kas atbildīgas par pazudušo bērnu;

c) sniedz atbalstu izmeklēšanā

Pakalpojums pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā)Iekšlietu ministrija
116 006Palīdzības dienests noziegumu upuriem

Dienests sniedz emocionālu atbalstu noziegumu upuriem, kā arī sniedz tiem informāciju par viņu tiesībām un iespējām tās izmantot, kā arī vērsties attiecīgajās organizācijās. Dienests sniedz informāciju:

a) par vietējo policiju un kriminālprocesiem;

b) par iespējām saņemt kompensāciju un apdrošināšanas jautājumiem.

Palīdzības līnija sniedz atbalstu noziegumu upuriem citu atbilstošu palīdzības avotu meklēšanā

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsTieslietu ministrija
116 111Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis

Sniedz psiholoģisku palīdzību bērniem un pusaudžiem, kam vajadzīgs atbalsts un palīdzība krīzes situācijās, un, ja nepieciešams, sniedz informāciju par turpmākās palīdzības saņemšanas iespējām

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsLabklājības ministrija
116 117Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests

Dienests steidzamos, bet ne dzīvību apdraudošos gadījumos sniedz zvanītājam medicīniskas konsultācijas (it īpaši nedēļas nogalē un svētku dienās, kā arī ārpus ierastā ģimenes ārstu darba laika). Zvanītājs tiek savienots ar kvalificētu un apmācītu zvanu operatoru vai tieši savienots ar ārstu vai ārsta palīgu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsVeselības ministrija
116 123Emocionālā atbalsta dienests

Sniedz psiholoģisku palīdzību zvanītājiem, kuri jūtas vientuļi, kuriem ir psiholoģiska krīze vai kuri domā par pašnāvību. Dienests zvanītāju bez nosodījuma uzklausa un sniedz emocionālu atbalstu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejamsVeselības ministrija
Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Ģeogrāfisko numuru sadalījums

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1235)

1.tabula

Nr.
p.k.

Aizkraukles numerācijas zona

1.

Aiviekstes pagasts

2.

Aizkraukles pagasts

3.

Aizkraukles pilsēta

4.

Bebru pagasts

5.

Daudzeses pagasts

6.

Iršu pagasts

7.

Jaunjelgavas pagasts

8.

Jaunjelgavas pilsēta

9.

Klintaines pagasts

10.

Kokneses pagasts

11.

Kurmenes pagasts

12.

Mazzalves pagasts

13.

Neretas pagasts

14.

Pilskalnes pagasts

15.

Pļaviņu pilsēta

16.

Seces pagasts

17.

Sērenes pagasts

18.

Skrīveru novads

19.

Staburaga pagasts

20.

Sunākstes pagasts

21.

Valles pagasts

22.

Vietalvas pagasts

23.

Zalves pagasts

2.tabula

Nr.
p.k.

Alūksnes numerācijas zona

1.

Alsviķu pagasts

2.

Alūksnes pilsēta

3.

Annas pagasts

4.

Apes pagasts

5.

Apes pilsēta

6.

Gaujienas pagasts

7.

Ilzenes pagasts

8.

Jaunalūksnes pagasts

9.

Jaunannas pagasts

10.

Jaunlaicenes pagasts

11.

Kalncempju pagasts

12.

Liepnas pagasts

13.

Malienas pagasts

14.

Mālupes pagasts

15.

Mārkalnes pagasts

16.

Pededzes pagasts

17.

Trapenes pagasts

18.

Veclaicenes pagasts

19.

Virešu pagasts

20.

Zeltiņu pagasts

21.

Ziemera pagasts

3.tabula

Nr.
p.k.

Balvu numerācijas zona

1.

Baltinavas novads

2.

Balvu pagasts

3.

Balvu pilsēta

4.

Bērzkalnes pagasts

5.

Bērzpils pagasts

6.

Briežuciema pagasts

7.

Krišjāņu pagasts

8.

Kubuļu pagasts

9.

Kupravas pagasts

10.

Lazdukalna pagasts

11.

Lazdulejas pagasts

12.

Medņevas pagasts

13.

Rugāju pagasts

14.

Susāju pagasts

15.

Šķilbēnu pagasts

16.

Tilžas pagasts

17.

Vectilžas pagasts

18.

Vecumu pagasts

19.

Vīksnas pagasts

20.

Viļakas pilsēta

21.

Žīguru pagasts

4.tabula

Nr.
p.k.

Bauskas numerācijas zona

1.

Bārbeles pagasts

2.

Bauskas pilsēta

3.

Brunavas pagasts

4.

Ceraukstes pagasts

5.

Codes pagasts

6.

Dāviņu pagasts

7.

Gailīšu pagasts

8.

Iecavas novads

9.

Īslīces pagasts

10.

Mežotnes pagasts

11.

Rundāles pagasts

12.

Skaistkalnes pagasts

13.

Stelpes pagasts

14.

Svitenes pagasts

15.

Vecsaules pagasts

16.

Vecumnieku pagasts

17.

Viesturu pagasts

5.tabula

Nr.
p.k.

Cēsu numerācijas zona

1.

Amatas pagasts

2.

Cēsu pilsēta

3.

Drabešu pagasts

4.

Drustu pagasts

5.

Dzērbenes pagasts

6.

Inešu pagasts

7.

Jaunpiebalgas pagasts

8.

Kaives pagasts

9.

Liepas pagasts

10.

Līgatnes pagasts

11.

Līgatnes pilsēta

12.

Mārsnēnu pagasts

13.

Mores pagasts

14.

Nītaures pagasts

15.

Priekuļu pagasts

16.

Raiskuma pagasts

17.

Raunas pagasts

18.

Skujenes pagasts

19.

Stalbes pagasts

20.

Straupes pagasts

21.

Taurenes pagasts

22.

Vaives pagasts

23.

Vecpiebalgas pagasts

24.

Veselavas pagasts

25.

Zaubes pagasts

26.

Zosēnu pagasts

6.tabula

Nr.
p.k.

Daugavpils numerācijas zona

1.

Ambeļu pagasts

2.

Bebrenes pagasts

3.

Biķernieku pagasts

4.

Daugavpils pilsēta

5.

Demenes pagasts

6.

Dubnas pagasts

7.

Dvietes pagasts

8.

Eglaines pagasts

9.

Ilūkstes pilsēta

10.

Kalkūnes pagasts

11.

Kalupes pagasts

12.

Laucesas pagasts

13.

Līksnas pagasts

14.

Maļinovas pagasts

15.

Medumu pagasts

16.

Naujenes pagasts

17.

Nīcgales pagasts

18.

Pilskalnes pagasts

19.

Prodes pagasts

20.

Salienas pagasts

21.

Skrudalienas pagasts

22.

Subates pilsēta

23.

Sventes pagasts

24.

Šēderes pagasts

25.

Tabores pagasts

26.

Vaboles pagasts

27.

Vecsalienas pagasts

28.

Višķu pagasts

7.tabula

Nr.
p.k.

Dobeles numerācijas zona

1.

Annenieku pagasts

2.

Auces pilsēta

3.

Augstkalnes pagasts

4.

Auru pagasts

5.

Bēnes pagasts

6.

Bērzes pagasts

7.

Bikstu pagasts

8.

Bukaišu pagasts

9.

Dobeles pagasts

10.

Dobeles pilsēta

11.

Īles pagasts

12.

Jaunbērzes pagasts

13.

Krimūnu pagasts

14.

Lielauces pagasts

15.

Naudītes pagasts

16.

Penkules pagasts

17.

Tērvetes pagasts

18.

Ukru pagasts

19.

Vacauces pagasts

20.

Vītiņu pagasts

21.

Zebrenes pagasts

8.tabula

Nr.
p.k.

Gulbenes numerācijas zona

1.

Beļavas pagasts

2.

Daukstu pagasts

3.

Druvienas pagasts

4.

Galgauskas pagasts

5.

Gulbenes pilsēta

6.

Jaungulbenes pagasts

7.

Lejasciema pagasts

8.

Līgo pagasts

9.

Litenes pagasts

10.

Lizuma pagasts

11.

Rankas pagasts

12.

Stāmerienas pagasts

13.

Stradu pagasts

14.

Tirzas pagasts

9.tabula

Nr.
p.k.

Jelgavas numerācijas zona

1.

Cenu pagasts

2.

Elejas pagasts

3.

Glūdas pagasts

4.

Jaunsvirlaukas pagasts

5.

Jelgavas pilsēta

6.

Kalnciema pagasts

7.

Lielplatones pagasts

8.

Līvbērzes pagasts

9.

Ozolnieku pagasts

10.

Platones pagasts

11.

Salgales pagasts

12.

Sesavas pagasts

13.

Svētes pagasts

14.

Valgundes pagasts

15.

Vilces pagasts

16.

Vircavas pagasts

17.

Zaļenieku pagasts

10.tabula

Nr.
p.k.

Jēkabpils numerācijas zona

1.

Ābeļu pagasts

2.

Aknīstes pagasts

3.

Aknīstes pilsēta

4.

Asares pagasts

5.

Atašienes pagasts

6.

Dignājas pagasts

7.

Dunavas pagasts

8.

Elkšņu pagasts

9.

Gārsenes pagasts

10.

Jēkabpils pilsēta

11.

Kalna pagasts

12.

Krustpils pagasts

13.

Kūku pagasts

14.

Leimaņu pagasts

15.

Mežāres pagasts

16.

Rites pagasts

17.

Rubenes pagasts

18.

Salas pagasts

19.

Saukas pagasts

20.

Sēlpils pagasts

21.

Variešu pagasts

22.

Viesītes pagasts

23.

Viesītes pilsēta

24.

Vīpes pagasts

25.

Zasas pagasts

11.tabula

Nr. p.k.

Krāslavas numerācijas zona

1.

Andrupenes pagasts

2.

Andzeļu pagasts

3.

Asūnes pagasts

4.

Aulejas pagasts

5.

Bērziņu pagasts

6.

Dagdas pagasts

7.

Ezernieku pagasts

8.

Grāveru pagasts

9.

Indras pagasts

10.

Izvaltas pagasts

11.

Kalniešu pagasts

12.

Kaplavas pagasts

13.

Kastuļinas pagasts

14.

Ķepovas pagasts

15.

Kombuļu pagasts

16.

Konstantinovas pagasts

17.

Piedrujas pagasts

18.

Robežnieku pagasts

19.

Skaistas pagasts

20.

Svariņu pagasts

21.

Šķeltovas pagasts

22.

Šķaunes pagasts

23.

Ūdrīšu pagasts

24.

Krāslavas pagasts

25.

Krāslavas pilsēta

26.

Dagdas pilsēta

12.tabula

Nr.
p.k.

Kuldīgas numerācijas zona

1.

Alsungas novads

2.

Ēdoles pagasts

3.

Gudenieku pagasts

4.

Īvandes pagasts

5.

Kabiles pagasts

6.

Kuldīgas pilsēta

7.

Kurmāles pagasts

8.

Laidu pagasts

9.

Nīkrāces pagasts

10.

Padures pagasts

11.

Pelču pagasts

12.

Raņķu pagasts

13.

Rendas pagasts

14.

Rudbāržu pagasts

15.

Rumbas pagasts

16.

Skrundas pagasts

17.

Skrundas pilsēta

18.

Snēpeles pagasts

19.

Turlavas pagasts

20.

Vārmes pagasts

13.tabula

Nr.
p.k.

Liepājas numerācijas zona

1.

Aizputes pagasts

2.

Aizputes pilsēta

3.

Bārtas pagasts

4.

Bunkas pagasts

5.

Cīravas pagasts

6.

Dunalkas pagasts

7.

Dunikas pagasts

8.

Durbes pagasts

9.

Durbes pilsēta

10.

Embūtes pagasts

11.

Gaviezes pagasts

12.

Gramzdas pagasts

13.

Grobiņas pagasts

14.

Grobiņas pilsēta

15.

Kalētu pagasts

16.

Kalvenes pagasts

17.

Kazdangas pagasts

18.

Lažas pagasts

19.

Liepājas pilsēta

20.

Medzes pagasts

21.

Nīcas pagasts

22.

Otaņķu pagasts

23.

Pāvilostas pilsēta

24.

Priekules pagasts

25.

Priekules pilsēta

26.

Rucavas pagasts

27.

Sakas pagasts

28.

Tadaiķu pagasts

29.

Vaiņodes pagasts

30.

Vecpils pagasts

31.

Vērgales pagasts

32.

Virgas pagasts

14.tabula

Nr.
p.k.

Limbažu numerācijas zona

1.

Ainažu pagasts

2.

Ainažu pilsēta

3.

Alojas pagasts

4.

Alojas pilsēta

5.

Braslavas pagasts

6.

Brīvzemnieku pagasts

7.

Katvaru pagasts

8.

Lēdurgas pagasts

9.

Liepupes pagasts

10.

Limbažu pagasts

11.

Limbažu pilsēta

12.

Pāles pagasts

13.

Salacgrīvas pagasts

14.

Salacgrīvas pilsēta

15.

Skultes pagasts

16.

Staiceles pagasts

17.

Staiceles pilsēta

18.

Umurgas pagasts

19.

Vidrižu pagasts

20.

Viļķenes pagasts

15.tabula

Nr. p.k.

Ludzas numerācijas zona

1.

Blontu pagasts

2.

Briģu pagasts

3.

Ciblas pagasts

4.

Cirmas pagasts

5.

Goliševas pagasts

6.

Isnaudas pagasts

7.

Istras pagasts

8.

Kārsavas pilsēta

9.

Lauderu pagasts

10.

Līdumnieku pagasts

11.

Ludzas pilsēta

12.

Malnavas pagasts

13.

Mērdzenes pagasts

14.

Mežvidu pagasts

15.

Nirzas pagasts

16.

Ņukšas pagasts

17.

Pasienes pagasts

18.

Pildas pagasts

19.

Pureņu pagasts

20.

Pušmucovas pagasts

21.

Rundēnu pagasts

22.

Salnavas pagasts

23.

Zaļesjes pagasts

24.

Zilupes pilsēta

25.

Zvirgzdenes pagasts

16.tabula

Nr.
p.k.

Madonas numerācijas zona

1.

Aronas pagasts

2.

Barkavas pagasts

3.

Bērzaunes pagasts

4.

Cesvaines pagasts

5.

Cesvaines pilsēta

6.

Dzelzavas pagasts

7.

Ērgļu pagasts

8.

Indrānu pagasts

9.

Jumurdas pagasts

10.

Kalsnavas pagasts

11.

Lazdonas pagasts

12.

Liezēres pagasts

13.

Lubānas pilsēta

14.

Ļaudonas pagasts

15.

Madonas pilsēta

16.

Mārcienas pagasts

17.

Mētrienas pagasts

18.

Murmastienes pagasts

19.

Ošupes pagasts

20.

Praulienas pagasts

21.

Sarkaņu pagasts

22.

Sausnējas pagasts

23.

Varakļānu pagasts

24.

Varakļānu pilsēta

25.

Vestienas pagasts

17.tabula

Nr.
p.k.

Ogres numerācijas zona

1.

Birzgales pagasts

2.

Ikšķiles pilsēta

3.

Jumpravas pagasts

4.

Ķeguma pilsēta

5.

Ķeipenes pagasts

6.

Krapes pagasts

7.

Lauberes pagasts

8.

Lēdmanes pagasts

9.

Lielvārdes pagasts

10.

Lielvārdes pilsēta

11.

Madlienas pagasts

12.

Mazozolu pagasts

13.

Meņģeles pagasts

14.

Ogres pilsēta

15.

Ogresgala pagasts

16.

Rembates pagasts

17.

Suntažu pagasts

18.

Taurupes pagasts

19.

Tīnūžu pagasts

20.

Tomes pagasts

18.tabula

Nr. p.k.

Preiļu numerācijas zona

1.

Aglonas pagasts

2.

Aizkalnes pagasts

3.

Galēnu pagasts

4.

Jersikas pagasts

5.

Līvānu pilsēta

6.

Pelēču pagasts

7.

Preiļu pagasts

8.

Preiļu pilsēta

9.

Riebiņu pagasts

10.

Rožkalnu pagasts

11.

Rožupes pagasts

12.

Rudzātu pagasts

13.

Rušonas pagasts

14.

Saunas pagasts

15.

Silajāņu pagasts

16.

Sīļukalna pagasts

17.

Stabulnieku pagasts

18.

Sutru pagasts

19.

Turku pagasts

20.

Upmalas pagasts

21.

Vārkavas pagasts

19.tabula

Nr. p.k.

Rēzeknes numerācijas zona

1.

Audriņu pagasts

2.

Bērzgales pagasts

3.

Čornajas pagasts

4.

Dekšāres pagasts

5.

Dricānu pagasts

6.

Feimaņu pagasts

7.

Gaigalavas pagasts

8.

Griškānu pagasts

9.

Ilzeskalna pagasts

10.

Kantinieku pagasts

11.

Kaunatas pagasts

12.

Lendžu pagasts

13.

Lūznavas pagasts

14.

Mākoņkalna pagasts

15.

Maltas pagasts

16.

Nagļu pagasts

17.

Nautrēnu pagasts

18.

Ozolaines pagasts

19.

Ozolmuižas pagasts

20.

Pušas pagasts

21.

Rēzeknes pilsēta

22.

Rikavas pagasts

23.

Sakstagala pagasts

24.

Silmalas pagasts

25.

Sokolku pagasts

26.

Stoļerovas pagasts

27.

Strūžānu pagasts

28.

Vērēmu pagasts

29.

Viļānu pagasts

30.

Viļānu pilsēta

20.tabula

Nr.
p.k.

Rīgas numerācijas zona

1.

Ādažu novads

2.

Allažu pagasts

3.

Babītes pagasts

4.

Baldones pagasts

5.

Baldones pilsēta

6.

Baložu pilsēta

7.

Carnikavas novads

8.

Daugmales pagasts

9.

Garkalnes novads

10.

Inčukalna pagasts

11.

Jūrmalas pilsēta

12.

Krimuldas pagasts

13.

Ķekavas pagasts

14.

Mālpils novads

15.

Mārupes novads

16.

Olaines pagasts

17.

Olaines pilsēta

18.

Rīgas pilsēta

19.

Ropažu novads

20.

Salas pagasts

21.

Salaspils pagasts

22.

Salaspils pilsēta

23.

Saulkrastu pagasts

24.

Saulkrastu pilsēta

25.

Sējas pagasts

26.

Siguldas pagasts

27.

Siguldas pilsēta

28.

Skultes pagasts

29.

Stopiņu novads

30.

Vangažu pilsēta

21.tabula

Nr.
p.k.

Saldus numerācijas zona

1.

Blīdenes pagasts

2.

Brocēnu pilsēta

3.

Cieceres pagasts

4.

Ezeres pagasts

5.

Gaiķu pagasts

6.

Jaunauces pagasts

7.

Jaunlutriņu pagasts

8.

Kursīšu pagasts

9.

Lutriņu pagasts

10.

Nīgrandes pagasts

11.

Novadnieku pagasts

12.

Pampāļu pagasts

13.

Remtes pagasts

14.

Rubas pagasts

15.

Saldus pagasts

16.

Saldus pilsēta

17.

Šķēdes pagasts

18.

Vadakstes pagasts

19.

Zaņas pagasts

20.

Zirņu pagasts

21.

Zvārdes pagasts

22.tabula

Nr.
p.k.

Talsu numerācijas zona

1.

Abavas pagasts

2.

Ārlavas pagasts

3.

Balgales pagasts

4.

Dundagas pagasts

5.

Ģibuļu pagasts

6.

Īves pagasts

7.

Kolkas pagasts

8.

Ķūļciema pagasts

9.

Laidzes pagasts

10.

Laucienes pagasts

11.

Lībagu pagasts

12.

Lubes pagasts

13.

Mērsraga novads

14.

Rojas novads

15.

Sabiles pilsēta

16.

Stendes pilsēta

17.

Strazdes pagasts

18.

Talsu pilsēta

19.

Valdemārpils pilsēta

20.

Valdgales pagasts

21.

Vandzenes pagasts

22.

Virbu pagasts

23.tabula

Nr. p.k.

Tukuma numerācijas zona

1.

Cēres pagasts

2.

Degoles pagasts

3.

Džūkstes pagasts

4.

Engures pagasts

5.

Irlavas pagasts

6.

Jaunpils pagasts

7.

Jaunsātu pagasts

8.

Kandavas pagasts

9.

Kandavas pilsēta

10.

Lapmežciema pagasts

11.

Lestenes pagasts

12.

Matkules pagasts

13.

Pūres pagasts

14.

Sēmes pagasts

15.

Slampes pagasts

16.

Smārdes pagasts

17.

Tukuma pilsēta

18.

Tumes pagasts

19.

Vānes pagasts

20.

Viesatu pagasts

21.

Zantes pagasts

22.

Zemītes pagasts

23.

Zentenes pagasts

24.tabula

Nr. p.k.

Valkas numerācijas zona

1.

Bilskas pagasts

2.

Blomes pagasts

3.

Brantu pagasts

4.

Ērģemes pagasts

5.

Ēveles pagasts

6.

Grundzāles pagasts

7.

Jērcēnu pagasts

8.

Kārķu pagasts

9.

Launkalnes pagasts

10.

Palsmanes pagasts

11.

Plāņu pagasts

12.

Sedas pilsēta

13.

Smiltenes pagasts

14.

Smiltenes pilsēta

15.

Strenču pilsēta

16.

Trikātas pagasts

17.

Valkas pagasts

18.

Valkas pilsēta

19.

Variņu pagasts

20.

Vijciema pagasts

21.

Zvārtavas pagasts

25.tabula

Nr.
p.k.

Valmieras numerācijas zona

1.

Bērzaines pagasts

2.

Brenguļu pagasts

3.

Burtnieku pagasts

4.

Dikļu pagasts

5.

Ipiķu pagasts

6.

Jeru pagasts

7.

Kauguru pagasts

8.

Kocēnu pagasts

9.

Ķoņu pagasts

10.

Lodes pagasts

11.

Matīšu pagasts

12.

Mazsalacas pagasts

13.

Mazsalacas pilsēta

14.

Naukšēnu pagasts

15.

Ramatas pagasts

16.

Rencēnu pagasts

17.

Rūjienas pilsēta

18.

Sēļu pagasts

19.

Skaņkalnes pagasts

20.

Vaidavas pagasts

21.

Valmieras pagasts

22.

Valmieras pilsēta

23.

Vecates pagasts

24.

Vilpulkas pagasts

25.

Zilākalna pagasts

26.tabula

Nr.
p.k.

Ventspils numerācijas zona

1.

Ances pagasts

2.

Jūrkalnes pagasts

3.

Piltenes pagasts

4.

Piltenes pilsēta

5.

Popes pagasts

6.

Puzes pagasts

7.

Tārgales pagasts

8.

Ugāles pagasts

9.

Usmas pagasts

10.

Užavas pagasts

11.

Vārves pagasts

12.

Ventspils pilsēta

13.

Ziru pagasts

14.

Zlēku pagasts

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Vispārējā numura sastādīšanas procedūra

(Pielikums MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

1. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Starptautiskais prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

2. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

3. Numura sastādīšana, veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

4. Numura sastādīšana, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Neģeogrāfiskais numurs

5. Numura sastādīšana, veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

6. Numura sastādīšana, veicot pakalpojumu īso kodu izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā uz divu ciparu īsajiem numuriem:

0X

7. Numura sastādīšana, veicot īso kodu izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem:

1XX (X)

1XXX (X)

116XXX

82XXX

83XX–89XX

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.684
Numura sastādīšanas procedūra, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles vai publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu

(Pielikums MK 02.09.2014. noteikumu Nr.518 redakcijā)

1. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Operatora izvēles kods
(10X(X) vai 19X)

Starptautiskais prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

2. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

Operatora izvēles kods
(10X(X) vai 19X)

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

3. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

Operatora izvēles kods
(10X(X) vai 19X)

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

4. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Operatora izvēles kods
(10X(X) vai 19X)

Neģeogrāfiskais numurs

5. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Operatora izvēles kods
(10X(X) vai 19X)

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

6. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Starptautiskais prefikss (00)

Valsts kods

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

7. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

8. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

9. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Neģeogrāfiskais numurs

10. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

Nacionālais numurs

nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods

abonenta numurs

31.07.2015