Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1235

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 127.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru
likuma
56.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 136.nr.; 2009, 145., 200.nr.; 2010, 40., 46., 135.nr.; 2011, 86.nr.; 2012, 48.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.25. numura slēgtā sastādīšanas procedūra - kārtība, kādā galalietotājs uzsāk sastādīt numuru ar pirmajiem cipariem no nacionālā numura un nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods tiek iekļauts nacionālā numura formātā. Numura slēgtā sastādīšanas procedūra nosaka vienādu (unificētu) numura formātu un unificētu numuru sastādīšanas kārtību;".

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Latvijā numurs tiek sastādīts, izmantojot numura slēgto sastādīšanas procedūru."

3. Papildināt noteikumus ar 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 un 28.5 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju pieņem šo noteikumu 2.pielikuma 13.tabulā minētā par 116XXX sērijas numura pakalpojuma darbības jomu atbildīgā iestāde (konkursa kārtībā). Atbildīgās iestādes lēmumu var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, ja 116XXX sērijas numura pakalpojumu sniedz valsts institūcija, kurai šāda funkcija deleģēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28.2 Izvēloties 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēju, vērtē atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 13.tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam.

28.3 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma saturu un pieejamību atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 13.tabulā minētajam attiecīgā pakalpojuma aprakstam un darba laika nosacījumiem.

28.4 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzējs izvēlas elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina Eiropas Savienības vienotā numura ieviešanu un, slēdzot starpsavienojuma līgumus, nodrošina piekļuvi tam no visiem elektronisko sakaru tīkliem.

28.5 Izvēlētais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs, vispārējā kārtībā iesniedzot Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram atbildīgās iestādes lēmumu par 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēja izvēli un 116XXX sērijas numura pakalpojuma sniedzēja iesniegumu par operatora izvēli, pieprasa konkrēta sociālās vērtības pakalpojuma saskaņoto numuru (116XXX)."

4. Papildināt noteikumus ar 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Līgumi, kas noslēgti ar 116XXX sērijas numura pakalpojumu sniedzējiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz attiecīgajā līgumā noteiktajam termiņam."

5. Aizstāt 2.pielikuma 3.tabulā vārdus "Galalietotāja tālruņa pieslēgumam publiskajā mobilo telefonu tīklā" ar vārdiem "Galalietotāja galiekārtas pieslēgumam publiskajā mobilo telefonu tīklā".

6. Aizstāt 2.pielikuma 8.tabulas 7.2 punktā vārdus "Vienotais ārkārtējo notikumu numurs" ar vārdiem "Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs".

7. Izteikt 2.pielikuma 9.tabulu šādā redakcijā:

"9.tabula

Starptautisko signalizācijas punktu kodu sadalījums

Nr.p.k.

Starptautiskais signalizācijas punkta kods

Lietošanas mērķis

1.

2 096 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

2.

2 096 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

3.

2 096 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

4.

2 096 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

5.

2 096 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

6.

2 096 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

7.

2 096 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

8.

2 096 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

9.

3 227 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

10.

3 227 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

11.

3 227 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

12.

3 227 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

13.

3 227 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

14.

3 227 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

15.

3 227 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

16.

3 227 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

17.

3 234 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

18.

3 234 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

19.

3 234 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

20.

3 234 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

21.

3 234 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

22.

3 234 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

23.

3 234 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

24.

3 234 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

25.

4 237 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

26.

4 237 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

27.

4 237 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

28.

4 237 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

29.

4 237 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

30.

4 237 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

31.

4 237 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

32.

4 237 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

33.

5 249 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

34.

5 249 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

35.

5 249 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

36.

5 249 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

37.

5 249 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

38.

5 249 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

39.

5 249 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

40.

5 249 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

41.

5 252 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

42.

5 252 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

43.

5 252 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

44.

5 252 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

45.

5 252 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

46.

5 252 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

47.

5 252 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

48.

5 252 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

49.

6 248 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

50.

6 248 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

51.

6 248 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

52.

6 248 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

53.

6 248 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

54.

6 248 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

55.

6 248 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

56.

6 248 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

57.

7 245 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

58.

7 245 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

59.

7 245 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

60.

7 245 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

61.

7 245 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

62.

7 245 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

63.

7 245 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

64.

7 245 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

65.

7 250 0

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

66.

7 250 1

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

67.

7 250 2

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

68.

7 250 3

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

69.

7 250 4

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

70.

7 250 5

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

71.

7 250 6

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai

72.

7 250 7

Publiskā telefonu tīkla identifikācijai"

8. Papildināt 2.pielikumu ar 13.tabulu šādā redakcijā:

"13.tabula

Īsie numuri diapazonā 116XXX, ko lieto, lai sniegtu
Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību

Tabulā iekļauto pakalpojumu nosacījumi ietverti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 30.novembra Lēmumu 2009/884/EK, ar ko groza Lēmumu 2007/116/EK, izveidojot papildu rezervētos numurus, kas sākas ar "116".

Numurs

Pakalpojuma nosaukums un apraksts

Ar tiesībām izmantot šo numuru saistītie nosacījumi

Atbildīgā iestāde

116 000 Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai:

a) pieņem zvanus par pazudušiem bērniem un nodod šo informāciju policijai;

b) sniedz padomu un atbalstu personām, kas atbildīgas par pazudušo bērnu;

c) sniedz atbalstu izmeklēšanā

Pakalpojums pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā) Iekšlietu ministrija
116 006 Palīdzības dienests noziegumu upuriem

Dienests sniedz emocionālu atbalstu noziegumu upuriem, kā arī sniedz tiem informāciju par viņu tiesībām un iespējām tās izmantot, kā arī vērsties attiecīgajās organizācijās. Dienests sniedz informāciju:

a) par vietējo policiju un kriminālprocesiem;

b) par iespējām saņemt kompensāciju un apdrošināšanas jautājumiem.

Palīdzības līnija sniedz atbalstu noziegumu upuriem citu atbilstošu palīdzības avotu meklēšanā

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejams Iekšlietu ministrija
116 111 Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis

Sniedz psiholoģisku palīdzību bērniem un pusaudžiem, kam vajadzīgs atbalsts un palīdzība krīzes situācijās, un, ja nepieciešams, sniedz informāciju par turpmākās palīdzības saņemšanas iespējām

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejams Labklājības ministrija
116 117 Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests

Dienests steidzamos, bet ne dzīvību apdraudošos gadījumos sniedz zvanītājam medicīniskas konsultācijas (it īpaši nedēļas nogalē un svētku dienās, kā arī ārpus ierastā ģimenes ārstu darba laika). Zvanītājs tiek savienots ar kvalificētu un apmācītu zvanu operatoru vai tieši savienots ar ārstu vai ārsta palīgu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejams Veselības ministrija
116 123 Emocionālā atbalsta dienests

Sniedz psiholoģisku palīdzību zvanītājiem, kuri jūtas vientuļi, kuriem ir psiholoģiska krīze vai kuri domā par pašnāvību. Dienests zvanītāju bez nosodījuma uzklausa un sniedz emocionālu atbalstu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t.i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējs nodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību sabiedrībai ir viegli atrodama. Laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts par to, kad pakalpojums atkal būs pieejams Veselības ministrija"

9. Izteikt 3.pielikuma 1. un 2.tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

Nr.
p.k.

Aizkraukles numerācijas zona

1.

Aiviekstes pagasts

2.

Aizkraukles pagasts

3.

Aizkraukles pilsēta

4.

Bebru pagasts

5.

Daudzeses pagasts

6.

Iršu pagasts

7.

Jaunjelgavas pagasts

8.

Jaunjelgavas pilsēta

9.

Klintaines pagasts

10.

Kokneses pagasts

11.

Kurmenes pagasts

12.

Mazzalves pagasts

13.

Neretas pagasts

14.

Pilskalnes pagasts

15.

Pļaviņu pilsēta

16.

Seces pagasts

17.

Sērenes pagasts

18.

Skrīveru novads

19.

Staburaga pagasts

20.

Sunākstes pagasts

21.

Valles pagasts

22.

Vietalvas pagasts

23.

Zalves pagasts

2.tabula

Nr.
p.k.

Alūksnes numerācijas zona

1.

Alsviķu pagasts

2.

Alūksnes pilsēta

3.

Annas pagasts

4.

Apes pagasts

5.

Apes pilsēta

6.

Gaujienas pagasts

7.

Ilzenes pagasts

8.

Jaunalūksnes pagasts

9.

Jaunannas pagasts

10.

Jaunlaicenes pagasts

11.

Kalncempju pagasts

12.

Liepnas pagasts

13.

Malienas pagasts

14.

Mālupes pagasts

15.

Mārkalnes pagasts

16.

Pededzes pagasts

17.

Trapenes pagasts

18.

Veclaicenes pagasts

19.

Virešu pagasts

20.

Zeltiņu pagasts

21.

Ziemera pagasts"

10. Aizstāt 3.pielikuma 3.tabulā vārdus "Baltinavas pagasts" ar vārdiem "Baltinavas novads".

11. Aizstāt 3.pielikuma 4.tabulā vārdus "Iecavas pagasts" ar vārdiem "Iecavas novads".

12. Izteikt 3.pielikuma 6. un 7.tabulu šādā redakcijā:

"6.tabula

Nr.
p.k.

Daugavpils numerācijas zona

1.

Ambeļu pagasts

2.

Bebrenes pagasts

3.

Biķernieku pagasts

4.

Daugavpils pilsēta

5.

Demenes pagasts

6.

Dubnas pagasts

7.

Dvietes pagasts

8.

Eglaines pagasts

9.

Ilūkstes pilsēta

10.

Kalkūnes pagasts

11.

Kalupes pagasts

12.

Laucesas pagasts

13.

Līksnas pagasts

14.

Maļinovas pagasts

15.

Medumu pagasts

16.

Naujenes pagasts

17.

Nīcgales pagasts

18.

Pilskalnes pagasts

19.

Prodes pagasts

20.

Salienas pagasts

21.

Skrudalienas pagasts

22.

Subates pilsēta

23.

Sventes pagasts

24.

Šēderes pagasts

25.

Tabores pagasts

26.

Vaboles pagasts

27.

Vecsalienas pagasts

28.

Višķu pagasts

7.tabula

Nr.
p.k.

Dobeles numerācijas zona

1.

Annenieku pagasts

2.

Auces pilsēta

3.

Augstkalnes pagasts

4.

Auru pagasts

5.

Bēnes pagasts

6.

Bērzes pagasts

7.

Bikstu pagasts

8.

Bukaišu pagasts

9.

Dobeles pagasts

10.

Dobeles pilsēta

11.

Īles pagasts

12.

Jaunbērzes pagasts

13.

Krimūnu pagasts

14.

Lielauces pagasts

15.

Naudītes pagasts

16.

Penkules pagasts

17.

Tērvetes pagasts

18.

Ukru pagasts

19.

Vacauces pagasts

20.

Vītiņu pagasts

21.

Zebrenes pagasts"

13. Izteikt 3.pielikuma 9. un 10.tabulu šādā redakcijā:

"9.tabula

Nr.
p.k.

Jelgavas numerācijas zona

1.

Cenu pagasts

2.

Elejas pagasts

3.

Glūdas pagasts

4.

Jaunsvirlaukas pagasts

5.

Jelgavas pilsēta

6.

Kalnciema pagasts

7.

Lielplatones pagasts

8.

Līvbērzes pagasts

9.

Ozolnieku pagasts

10.

Platones pagasts

11.

Salgales pagasts

12.

Sesavas pagasts

13.

Svētes pagasts

14.

Valgundes pagasts

15.

Vilces pagasts

16.

Vircavas pagasts

17.

Zaļenieku pagasts

10.tabula

Nr.
p.k.

Jēkabpils numerācijas zona

1.

Ābeļu pagasts

2.

Aknīstes pagasts

3.

Aknīstes pilsēta

4.

Asares pagasts

5.

Atašienes pagasts

6.

Dignājas pagasts

7.

Dunavas pagasts

8.

Elkšņu pagasts

9.

Gārsenes pagasts

10.

Jēkabpils pilsēta

11.

Kalna pagasts

12.

Krustpils pagasts

13.

Kūku pagasts

14.

Leimaņu pagasts

15.

Mežāres pagasts

16.

Rites pagasts

17.

Rubenes pagasts

18.

Salas pagasts

19.

Saukas pagasts

20.

Sēlpils pagasts

21.

Variešu pagasts

22.

Viesītes pagasts

23.

Viesītes pilsēta

24.

Vīpes pagasts

25.

Zasas pagasts"

14. Izteikt 3.pielikuma 12., 13. un 14.tabulu šādā redakcijā:

"12.tabula

Nr.
p.k.

Kuldīgas numerācijas zona

1.

Alsungas novads

2.

Ēdoles pagasts

3.

Gudenieku pagasts

4.

Īvandes pagasts

5.

Kabiles pagasts

6.

Kuldīgas pilsēta

7.

Kurmāles pagasts

8.

Laidu pagasts

9.

Nīkrāces pagasts

10.

Padures pagasts

11.

Pelču pagasts

12.

Raņķu pagasts

13.

Rendas pagasts

14.

Rudbāržu pagasts

15.

Rumbas pagasts

16.

Skrundas pagasts

17.

Skrundas pilsēta

18.

Snēpeles pagasts

19.

Turlavas pagasts

20.

Vārmes pagasts

13.tabula

Nr.
p.k.

Liepājas numerācijas zona

1.

Aizputes pagasts

2.

Aizputes pilsēta

3.

Bārtas pagasts

4.

Bunkas pagasts

5.

Cīravas pagasts

6.

Dunalkas pagasts

7.

Dunikas pagasts

8.

Durbes pagasts

9.

Durbes pilsēta

10.

Embūtes pagasts

11.

Gaviezes pagasts

12.

Gramzdas pagasts

13.

Grobiņas pagasts

14.

Grobiņas pilsēta

15.

Kalētu pagasts

16.

Kalvenes pagasts

17.

Kazdangas pagasts

18.

Lažas pagasts

19.

Liepājas pilsēta

20.

Medzes pagasts

21.

Nīcas pagasts

22.

Otaņķu pagasts

23.

Pāvilostas pilsēta

24.

Priekules pagasts

25.

Priekules pilsēta

26.

Rucavas pagasts

27.

Sakas pagasts

28.

Tadaiķu pagasts

29.

Vaiņodes pagasts

30.

Vecpils pagasts

31.

Vērgales pagasts

32.

Virgas pagasts

14.tabula

Nr.
p.k.

Limbažu numerācijas zona

1.

Ainažu pagasts

2.

Ainažu pilsēta

3.

Alojas pagasts

4.

Alojas pilsēta

5.

Braslavas pagasts

6.

Brīvzemnieku pagasts

7.

Katvaru pagasts

8.

Lēdurgas pagasts

9.

Liepupes pagasts

10.

Limbažu pagasts

11.

Limbažu pilsēta

12.

Pāles pagasts

13.

Salacgrīvas pagasts

14.

Salacgrīvas pilsēta

15.

Skultes pagasts

16.

Staiceles pagasts

17.

Staiceles pilsēta

18.

Umurgas pagasts

19.

Vidrižu pagasts

20.

Viļķenes pagasts"

15. Izteikt 3.pielikuma 16. un 17.tabulu šādā redakcijā:

"16.tabula

Nr.
p.k.

Madonas numerācijas zona

1.

Aronas pagasts

2.

Barkavas pagasts

3.

Bērzaunes pagasts

4.

Cesvaines pagasts

5.

Cesvaines pilsēta

6.

Dzelzavas pagasts

7.

Ērgļu pagasts

8.

Indrānu pagasts

9.

Jumurdas pagasts

10.

Kalsnavas pagasts

11.

Lazdonas pagasts

12.

Liezēres pagasts

13.

Lubānas pilsēta

14.

Ļaudonas pagasts

15.

Madonas pilsēta

16.

Mārcienas pagasts

17.

Mētrienas pagasts

18.

Murmastienes pagasts

19.

Ošupes pagasts

20.

Praulienas pagasts

21.

Sarkaņu pagasts

22.

Sausnējas pagasts

23.

Varakļānu pagasts

24.

Varakļānu pilsēta

25.

Vestienas pagasts

17.tabula

Nr.
p.k.

Ogres numerācijas zona

1.

Birzgales pagasts

2.

Ikšķiles pilsēta

3.

Jumpravas pagasts

4.

Ķeguma pilsēta

5.

Ķeipenes pagasts

6.

Krapes pagasts

7.

Lauberes pagasts

8.

Lēdmanes pagasts

9.

Lielvārdes pagasts

10.

Lielvārdes pilsēta

11.

Madlienas pagasts

12.

Mazozolu pagasts

13.

Meņģeles pagasts

14.

Ogres pilsēta

15.

Ogresgala pagasts

16.

Rembates pagasts

17.

Suntažu pagasts

18.

Taurupes pagasts

19.

Tīnūžu pagasts

20.

Tomes pagasts"

16. Izteikt 3.pielikuma 20., 21. un 22.tabulu šādā redakcijā:

"20.tabula

Nr.
p.k.

Rīgas numerācijas zona

1.

Ādažu novads

2.

Allažu pagasts

3.

Babītes pagasts

4.

Baldones pagasts

5.

Baldones pilsēta

6.

Baložu pilsēta

7.

Carnikavas novads

8.

Daugmales pagasts

9.

Garkalnes novads

10.

Inčukalna pagasts

11.

Jūrmalas pilsēta

12.

Krimuldas pagasts

13.

Ķekavas pagasts

14.

Mālpils novads

15.

Mārupes novads

16.

Olaines pagasts

17.

Olaines pilsēta

18.

Rīgas pilsēta

19.

Ropažu novads

20.

Salas pagasts

21.

Salaspils pagasts

22.

Salaspils pilsēta

23.

Saulkrastu pagasts

24.

Saulkrastu pilsēta

25.

Sējas pagasts

26.

Siguldas pagasts

27.

Siguldas pilsēta

28.

Skultes pagasts

29.

Stopiņu novads

30.

Vangažu pilsēta

21.tabula

Nr.
p.k.

Saldus numerācijas zona

1.

Blīdenes pagasts

2.

Brocēnu pilsēta

3.

Cieceres pagasts

4.

Ezeres pagasts

5.

Gaiķu pagasts

6.

Jaunauces pagasts

7.

Jaunlutriņu pagasts

8.

Kursīšu pagasts

9.

Lutriņu pagasts

10.

Nīgrandes pagasts

11.

Novadnieku pagasts

12.

Pampāļu pagasts

13.

Remtes pagasts

14.

Rubas pagasts

15.

Saldus pagasts

16.

Saldus pilsēta

17.

Šķēdes pagasts

18.

Vadakstes pagasts

19.

Zaņas pagasts

20.

Zirņu pagasts

21.

Zvārdes pagasts

22.tabula

Nr.
p.k.

Talsu numerācijas zona

1.

Abavas pagasts

2.

Ārlavas pagasts

3.

Balgales pagasts

4.

Dundagas pagasts

5.

Ģibuļu pagasts

6.

Īves pagasts

7.

Kolkas pagasts

8.

Ķūļciema pagasts

9.

Laidzes pagasts

10.

Laucienes pagasts

11.

Lībagu pagasts

12.

Lubes pagasts

13.

Mērsraga novads

14.

Rojas novads

15.

Sabiles pilsēta

16.

Stendes pilsēta

17.

Strazdes pagasts

18.

Talsu pilsēta

19.

Valdemārpils pilsēta

20.

Valdgales pagasts

21.

Vandzenes pagasts

22.

Virbu pagasts"

17. Aizstāt 3.pielikuma 24.tabulā vārdus "Sedas pilsēta ar lauku teritoriju" ar vārdiem "Sedas pilsēta".

18. Izteikt 3.pielikuma 25. un 26.tabulu šādā redakcijā:

"25.tabula

Nr.
p.k.

Valmieras numerācijas zona

1.

Bērzaines pagasts

2.

Brenguļu pagasts

3.

Burtnieku pagasts

4.

Dikļu pagasts

5.

Ipiķu pagasts

6.

Jeru pagasts

7.

Kauguru pagasts

8.

Kocēnu pagasts

9.

Ķoņu pagasts

10.

Lodes pagasts

11.

Matīšu pagasts

12.

Mazsalacas pagasts

13.

Mazsalacas pilsēta

14.

Naukšēnu pagasts

15.

Ramatas pagasts

16.

Rencēnu pagasts

17.

Rūjienas pilsēta

18.

Sēļu pagasts

19.

Skaņkalnes pagasts

20.

Vaidavas pagasts

21.

Valmieras pagasts

22.

Valmieras pilsēta

23.

Vecates pagasts

24.

Vilpulkas pagasts

25.

Zilākalna pagasts

26.tabula

Nr.
p.k.

Ventspils numerācijas zona

1.

Ances pagasts

2.

Jūrkalnes pagasts

3.

Piltenes pagasts

4.

Piltenes pilsēta

5.

Popes pagasts

6.

Puzes pagasts

7.

Tārgales pagasts

8.

Ugāles pagasts

9.

Usmas pagasts

10.

Užavas pagasts

11.

Vārves pagasts

12.

Ventspils pilsēta

13.

Ziru pagasts

14.

Zlēku pagasts"

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

09.11.2013