Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.03.2010. - 31.12.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 70 "Par neapbūvēta zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu Rīgas pilsētā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.130

Rīgā 2008.gada 8.jūlijā (prot. Nr.104, 72.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām44.panta 4.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu
18.punkta ievaddaļu
(Rīgas domes 11.11.2008. saistošo noteikumu Nr.141 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi nosaka nomas maksas apmēru Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem vai piederošiem neapbūvētiem zemesgabaliem (turpmāk – pašvaldības zemesgabals), kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, slēdzot ilgtermiņa (6–9 gadi) vai vidēja termiņa (3–5 gadi) nomas līgumus.

(Rīgas domes 19.01.2010. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

2. Pašvaldības zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksu gadā nosaka:

2.1. 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ja tiek slēgts ilgtermiņa (6–9 gadi) nomas līgums;

2.2. 2,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ja tiek slēgts vidēja termiņa (3–5 gadi) nomas līgums.

(Rīgas domes 19.01.2010. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

Noslēguma jautājumi

3. Rīgas pilsētas izpilddirektors ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
03.03.2010