Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes lēmums Nr.3278

Rīgā 2008.gada 22.janvārī (prot. Nr.89, 8.§)


Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Kultūras institūciju likuma 24.panta ceturtās daļas 3.punktu, Publisko aģentūru likuma 25.panta otro daļu un 36.pantu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta trešo daļu Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu veidus.

2. Apstiprināt Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenas.

3. Noteikt, ka Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra", pamatojoties uz Rīgas domes apstiprināto "Pakalpojumu cenu veidošanas procedūru Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas kultūras aģentūra"", aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenas iesniedz apstiprināšanai Rīgas domē ar Rīgas domes lēmumu.

4. Noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izmantot Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" rīkoto pasākumu nodrošināšanai, ar pakalpojumu nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai, darbinieku atalgojumam un nodokļu nomaksai, kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai saskaņā ar apstiprināto budžetu un stratēģisko darbības plānu.

5. Noteikt, ka Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra" var nodarboties ar iespieddarbu un suvenīru tirdzniecību.

6. Noteikt, ka Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" tirdzniecībai paredzēto iespieddarbu un suvenīru uzcenojums var tikt noteikts no 10% līdz 100%. Iespieddarbu un suvenīru cenu lapu, piemērojot lēmumā noteiktās uzcenojuma robežas, apstiprina Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" direktors ar rīkojumu.

7. Lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

8. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas kultūras aģentūra" ir atbildīga par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 25.janvārī

 

Apstiprināts

ar Rīgas domes 22.01.2008. lēmumu Nr.3278

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" maksas pakalpojumu veidi

N.p.k.

Pakalpojumu veids

1.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" kultūras pasākumu organizēšana

2.

Citu kultūras operatoru pasākumu organizēšana Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienību telpās

3.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" tehniskā aprīkojuma iznomāšana

4.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienību infrastruktūras izmantošana citu kultūras operatoru rīkotajos pasākumos

5.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" speciālistu dalība citu kultūras operatoru organizētajos kultūras pasākumos (lekcijas, semināri, darbnīcas, skolas)

6.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" izdevumu un suvenīru (katalogi, bukleti, žurnāli, ielūgumi, skrejlapas u.c.) tirdzniecība

7.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienībās realizētā citu kultūras operatoru biļešu un informatīvo materiālu tirdzniecība un izplatīšana

8.

Tematisku ekskursiju organizēšana un vadīšana

9.

Mākslinieciskā noformēšana

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" direktore B.Rozenbrika

2007.gada 12.oktobrī

 

Apstiprināts

ar Rīgas domes 22.01.2008. lēmumu Nr.3278

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenas

I. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienības Kinoteātris "Rīga" ieejas biļešu cenas

Ieejas maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena bez PVN (Ls)

PVN
5% (Ls)

Vienas vienības cena, ar PVN (Ls)

Ieejas biļete uz kino seansu darbdienās līdz plkst.16.00*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1.43

1.90

2.38

2.85

3.33

3.81

0.07

0.10

0.12

0.15

0.17

0.19

1,50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Ieejas biļete uz kino seansu darbdienās pēc plkst.16.00*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

2.38

2.85

3.33

3.81

4.76

5.71

0.12

0.15

0.17

0.19

0.24

0.29

2.50

3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

Ieejas biļete uz kino seansu otrdienās visu dienu*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1.43

1.90

2.38

2.85

0.07

0.10

0.12

0.15

1,50

2.00

2.50

3.00

Ieejas biļete uz kino seansu otrdienās visu dienu*

1biļete

1biļete

1biļete

1.90

2.38

2.85

0.10

0.12

0.15

2.00

2.50

3.00

Ieejas biļete uz kino seansu sestdienās, svētdienās un svētku dienās*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

2.38

3.81

4.76

5.71

0.12

0.19

0.24

0.29

2.50

4.00

5.00

6.00

Ieejas biļete uz īpašām filmu programmām, ko rīko sadarbības partneri **

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

0.95

1.43

1.90

2.85

3.81

4.76

5.71

7.62

9.52

0.05

0.07

0.10

0.15

0.19

0.24

0.29

0.38

0.48

1.00

1.50

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

10.00

Ieejas biļete uz kino seansu studentiem ar ISIC karti*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

0.95

1.43

1.90

2.85

0.05

0.07

0.10

0.15

1.00

1.50

2.00

3.00

Ieejas biļete uz filmu draugu kluba rīkotajiem seansiem **

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1.43

1.90

2.38

2.85

0.07

0.10

0.12

0.15

1,50

2.00

2.50

3.00

Ieejas biļete uz bērnu filmām no 7 gadu līdz 14 gadu vecumam *

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

0.95

1.43

1.90

2.85

0.05

0.07

0.10

0.15

1.00

1.50

2.00

3.00

Ieejas biļete uz bērnu filmām pieaugušajiem*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1.43

1.90

2.38

2.85

0.07

0.10

0.12

0.15

1,50

2.00

2.50

3.00

Ģimenes biļete - abonements (pieaugušie kopā ar bērniem - 4 cilvēki) uz īpašām filmu programmām*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

4.29

5.71

7.62

8.57

0.21

0.29

0.38

0.43

4,50

6.00

8.00

9.00

Ieejas maksa Rīgas pašvaldības aģentūra

"Rīgas kultūras aģentūra" organizētajos īpašos kino seansos *

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

0.95

1.43

1.90

2.85

3.81

4.76

5.71

9.52

11.43

0.05

0.07

0.10

0.15

0.19

0.24

0.29

0.48

0.57

1.00

1.50

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

10.00

12.00

Ieejas maksa Rīgas pašvaldības aģentūras

"Rīgas kultūras aģentūra" organizētajos koncertos un citos kultūras pasākumos

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1.00

2.00

3.00

5.00

7.00

9.00

15.00

20.00

1.00

2.00

3.00

5.00

7.00

9.00

15.00

20.00

Bezmaksas ieeja uz kino seansiem brīvajās vietās zālē:

- Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedriem (uzrādot biedra karti);

- Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem (uzrādot Latvijas Kultūras akadēmijas

studentu apliecību).

Bezmaksas ieeja uz kino seansiem bērniem līdz 6 gadu vecumam kopā ar

vecākiem, neaizņemot atsevišķu sēdvietu.

* Cenas atkarībā no piedāvātas programmas.

** Cenas atkarībā no līguma nosacījumiem.

 

II. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienības Jūgendstila centrs ekskursijas biļešu cenas

Ieejas maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena bez PVN (Ls)

PVN
18% (Ls)

Vienas vienības cena, ar PVN (Ls)

Ekskursijas biļete ekskursijai ar Retro tramvaju*

1biļete

1biļete

1biļete

2.54

3.38

4.24

0.46

0.62

0.76

3.00

4.00

5.00

Ekskursijas biļete ekskursijai ar Retro tramvaju studentiem ar ISIC kartēm*

1biļete

1biļete

1.69

3.38

0.31

0.62

2.00

4.00

Ekskursijas biļete ekskursijai ar Retro tramvaju skolēniem līdz 18 gadu vecumam**

1biļete

1biļete

1biļete

0.85

1.69

2.54

0.15

0.31

0.46

1.00

2.00

3.00

Ekskursijas biļete ekskursijai ar Retro tramvaju pensionāriem, uzrādot pensionāra apliecību**

1biļete

1biļete

1biļete

0.85

1.69

2.54

0.15

0.31

0.46

1.00

2.00

3.00

Bezmaksas ekskursija bērniem līdz skolas vecumam vecāku pavadībā.

* Cenas atkarībā no piedāvātā maršruta.

**Cenas atkarībā no piedāvātā maršruta un akcijas atlaides.

 

 

III. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienības Rīgas pilsētas izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpas" ieejas biļešu cenas

Ieejas maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena bez PVN (Ls)

PVN
18% (Ls)

Vienas vienības cena, ar PVN (Ls)

Ieejas biļete izstāžu zāles kompleksā

1biļete

2.00

2.00

Ieejas biļete uz vienu izstādi

1biļete

1.00

1.00

Ieejas biļete uz programmas "Publiskais forums" pasākumu*

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

2.00

3.00

5.00

8.00

10.00

12.00

15.00

2.00

3.00

5.00

8.00

10.00

12.00

15.00

Ekskursijas vadīšana grupai

(līdz 15 cilvēkiem)

1biļete

4.24

0.76

5.00

Ģimenes biļete (pieaugušie kopā ar bērniem) uz visām izstādēm

1biļete

4.00

4.00

Bērnu laiks - sestdienās no 14:00 līdz 18:00 - ieejas biļete:

- 1 pieaugušais ar bērniem

- 2 pieaugušie ar bērniem

1biļete

1biļete

2.00

3.00

2.00

3.00

"Zelta piektdiena" - pensionāriem, ieejas biļete uz visu izstāžu zāles kompleksu**

1biļete

1.00

1.00

Trīs mēnešu ieejas karte uz visām izstādēm Rīgas pilsētas izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa"

1biļete

15.00

15.00

Gada ieejas karte uz visām izstādēm Rīgas pilsētas izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa"

1biļete

50.00

50.00

Ieejas maksa Rīgas pilsētas izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpa" organizētās Izglītības programmas pasākumos:

1) vienai nodarbībai;

2) nodarbību ciklam (vienas nodarbības cena x skaits + 10% atlaide)

1biļete

1biļete

1biļete

1biļete

3.00

2.70

5.00

4.50

3.00

2.70

5.00

4.50

Bezmaksas ieeja:

-pirmsskolas vecuma bērniem, kopā ar vecākiem vai pavadošo personu;

-bērni bāreņi; **

-I un II grupas invalīdiem **;

-politiski represētajām personām**;

-Latvijas muzeju darbiniekiem **;

-Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem **;

-Latvijas Mākslinieku savienības biedriem **;

-Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti **;

-mākslas, dizaina un amatniecības skolu audzēkņi**;

-žurnālisti**;

-bezmaksas ieeja visiem apmeklētājiem katra mēneša pirmajā sestdienā.

* Cenas atkarībā no piedāvātas programmas.

** Uzrādot apliecību vai biedra karti.

 

 

IV. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienības Kinoteātris "Rīga" telpu nomas cenas

Telpas nosaukums, telpas platība m² un cilvēku ietilpība

Laiks, uz kādu tiek slēgts līgums (viena nosacītā vienība)

Vienas vienības cena bez PVN (Ls)

PVN
18% (Ls)

Vienas vienības cena, ar PVN (Ls)

Kinoteātra "Rīga" Lielā zāle 423 m², ~577 skatītāji

2 līdz 2.5 stundas

250.00

45.00

295.00

8 stundas

800.00

144.00

944.00

7 dienas

4900.00

882.00

5782.00

Kinoteātra "Rīga" Mazā zāle 315 m², ~210 skatītāji

2 līdz 2.5 stundas

150.00

27.00

177.00

8 stundas

500.00

90.00

590.00

7 dienas

2200.00

396.00

2596.00

Kinoteātra "Rīga" Zaļā zāle 93 m², ~150 cilvēki

2 līdz 2.5 stundas

70.00

12.60

82.60

8 stundas

200.00

36.00

236.00

Kinoteātra "Rīga" Pagrabstāva zāle 90 m², ~80-100 cilvēki

2 līdz 2.5 stundas

200.00

36.00

236.00

8 stundas

700.00

126.00

826.00

7 dienas

4000.00

720.00

4720.00

Kinoteātra "Rīga" koplietošanas telpas

2 līdz 2.5 stundas

15.00

2.70

17.70

8 stundas

40.00

7.20

47.20

Kinoteātra "Rīga" viss telpu komplekss

2 līdz 2.5 stundas

650.00

117.00

767.00

8 stundas

2100.00

378.00

2478.00

7 dienas

14000.00

2520.00

16520.00

 

Nosakot nomas maksu, atkarībā no pasākuma rakstura var tikt noteiktas atlaides, kā arī maksu palielinoša piemaksa.

Atlaižu piemērošanas kritēriji:

Rīgas domes pakļautībā esošo iestāžu rīkots pasākums …atlaide līdz

50-75%

Kultūras pasākumi, kurus organizē ar Rīgas domes līdzdalību vai valsts
iestādes un nevalstiskās organizācijas ………………atlaide līdz

30-50%

Pasākumi, kuri ilgst no 3 līdz 7 dienām …………………atlaide līdz

25%

Pasākumi, kuri ilgst vairāk nekā 7 dienas …………………atlaide līdz

28%

Pasākumi, kurus organizē ilgtermiņa sadarbības partneri …atlaide līdz

28%

Pasākumi, kurus organizē ārzemju kultūras organizācijas kultūras
programmu ietvaros ……………………………………atlaide līdz

25%

Pasākumi, kas paredzēti labdarībai ……………………atlaide līdz

50-75%

Pasākumi, kas notiek laikā no plkst.8:00-12:00 ……...atlaide līdz

25-40%

Pasākumi, kas paredzēti bērniem ………………………atlaide līdz

50%

Piemaksu piemērošanas kritēriji:

Par nakts pasākumiem, kas notiek ilgāk par plkst. 23.00, piemaksa līdz

25-75%

Par pasākumiem, kas prasa piesaistīt papildus personālu …piemaksa līdz

30%

 

 

V. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienības Rīgas pilsētas izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpas" telpu nomas cenas

Telpas nosaukums un telpas platība m²

Laiks, uz kādu tiek slēgts līgums (viena nosacītā vienība)

Vienas vienības cena bez PVN (Ls)

PVN
18% (Ls)

Vienas vienības cena, ieskaitot PVN (Ls)

Rīgas pilsētas izstāžu zāles
Lielā izstāžu zāle 1340 m²

3 stundas

600.00

108.00

708.00

Par katru nākamo stundu

200.00

36.00

236.00

Par dienu

1000.00

180.00

1180.00

Par 5 dienām

5000.00

900.00

5900.00

Rīgas pilsētas izstāžu zāles
Mazā izstāžu zāle 150 m²

3 stundas

300.00

54.00

354.00

Par katru nākamo stundu

100.00

18.00

118.00

Par dienu

400.00

72.00

472.00

Par 5 dienām

1800.00

324.00

2124.00

Rīgas pilsētas izstāžu zāles
Izglītības programmas telpa 80 m²

Par dienu

250.00

45.00

295.00

Par 5 dienām

1000.00

180.00

1180.00

Rīgas pilsētas izstāžu zāles saimnieciskās telpas 245 m²

Par dienu

70.00

12.60

82.60

Rīgas pilsētas izstāžu zāles viss telpu komplekss 1815 m²

3 stundas

1080.00

194.40

1274.40

Par katru nākamo stundu

360.00

64.80

424.80

Par dienu

1500.00

270.00

1770.00

Par 5 dienām

7500.00

1350.00

8850.00

 

 

Nosakot nomas maksu, atkarībā no pasākuma rakstura var tikt noteiktas atlaides, kā arī maksu palielinoša piemaksa.

Atlaižu piemērošanas kritēriji:

Kultūras un izklaides pasākumiem iespējama ………..…atlaide līdz

25%

Kultūras pasākumiem, kas ir atbalstīti Rīgas domes kultūras projektu
konkursā, iespējama ………………………………………atlaide līdz

50%

Kultūras, labdarības un ilgstošu korporatīvo sadarbības partneru
pasākumiem bez ieejas maksas iespējama ………………atlaide līdz

75%

Piemaksu piemērošanas kritēriji:

Par nakts pasākumiem, kas notiek ilgāk par plkst. 23.00, piemaksa līdz

25-75%

Par pasākumiem, kas prasa piesaistīt papildus personālu …piemaksa līdz

30%

 

 

VI. Tehniskā aprīkojuma nomas cenas

Tehniskā aprīkojuma nosaukums

Mērvienība nomas maksas noteikšanai par 1 vienību

Nomas maksa par 1 dienu, bez PVN (Ls)

PVN 18% (Ls)

Vienas vienības nomas maksa ar PVN (Ls)

Portatīvais dators

1 diena

40.00

7.20

47.20

Projektors JVC DLA-Q1XE HD (k/R)

1 diena

300.00

54.00

354.00

Projektors PT LB60N (RMT)

1 diena

70.00

12.60

82.60

Projicēšanas ekrāns Fast-Fold (RMT)

1 diena

30.00

5.40

35.40

Televizors LCD Philips 15PF4121/01 (RMT)

1 diena

20.00

3.60

23.60

Televizors LCD Philips 15PF5121/01 (RMT)

1 diena

20.00

3.60

23.60

Televizors LCD Philips 15PF4121/01 (RMT)

1 diena

20.00

3.60

23.60

DVD atskaņotājs Philips DVP - 5140/12 (RMT)

1 diena

10.00

1.80

11.80

DVD atskaņotājs Philips DVP - 5900 (RMT)

1 diena

10.00

1.80

11.80

DVD atskaņotājs Philips DVP - 5960/12 (RMT)

1 diena

10.00

1.80

11.80

DVD rakstītājs Philips DVDR5330H (RMT)

1 diena

20.00

3.60

23.60

DVD rakstītājs/ atskaņotājs Samsung
DVD - VR 330 Nr. 6RFLA00068X (RMT)

1 diena

20.00

3.60

23.60

Skaņu iekārta (RMT)

1 diena

50.00

9.00

59.00

Bezvadu mikrofons

1 diena

20.00

3.60

23.60

Austiņas PHILIPS DVDR5330H (RMT)

1 diena

6.00

1.08

7.08

Austiņas PHILIPS

1 diena

6.00

1.08

7.08

Austiņas

1 diena

6.00

1.08

7.08

Austiņas digitālās

1 diena

6.00

1.08

7.08

Nosakot nomas maksu, atkarībā no pasākuma rakstura var tikt noteiktas atlaides

Atlaižu piemērošanas kritēriji.

Kultūras un izklaides pasākumiem iespējama ………..…atlaide līdz

25%

Nomas maksa par 2. dienu ………………………………atlaide līdz

30%

 

VII. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" struktūrvienības Jūgendstila centrs organizētās ekskursijas ar Retro tramvaju

Ieejas maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena bez PVN (Ls)

PVN
18% (Ls)

Vienas vienības cena, ar PVN
(Ls)

Ekskursija ar Retro tramvaju pa maršrutu "Rīgas bulvāru loks"

(individuāls pasūtījums)

1 stunda

120.00

21.60

141.60

Ekskursija ar Retro tramvaju pa citu saskaņotu maršrutu

(individuāls pasūtījums)

1 stunda

140.00

25.20

165.20

Cenas noteiktas, pamatojoties uz tehnikas iegādes cenu, amortizācijas procentu, līdzvērtīgu pakalpojumu cenām un pieprasījumu pēc sarakstā minētajiem pakalpojumiem.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas kultūras aģentūra" direktore B.Rozenbrika

2007.gada 12.oktobrī

06.02.2008