Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 265 "Kārtība, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

Rīgā 2007.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 24.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 3.panta 8.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai (turpmāk - valsts mērķ­dotācija).

2. Valsts mērķdotāciju piešķir šādā apmērā:

2.1. līdz 4000 latu, ja apvienošanās projektu izstrādā ne vairāk kā četras pašvaldības;

2.2. līdz 7000 latu, ja apvienošanās projektu izstrādā piecas līdz deviņas pašvaldības;

2.3. līdz 10000 latu, ja apvienošanās projektu izstrādā desmit un vairāk pašvaldību.

3. Valsts mērķdotāciju piešķir un izmaksā par projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai, pamatojoties uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra (turpmāk - ministrs) rīkojumu.

4. Lai saņemtu valsts mērķdotāciju, par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk - ministrija) iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pašvaldību grupas pieteikumu apvienošanās projekta sagatavošanai (turpmāk - pieteikums);

4.2. attiecīgajā pašvaldību grupā ietilpstošo pašvaldību domju (padomju) lēmumus par apņemšanos sagatavot apvienošanās projektu saskaņā ar Adminis­tratīvi teritoriālās reformas likuma 8.pantu un apvienošanās projekta sagatavo­šanas uzdošanu vienai no pašvaldībām;

4.3. apvienošanās projekta izstrādes izdevumu tāmi (pasākumu un aktivi­tāšu līmenī) un priekšlikumus par apvienošanās projekta izpildes termiņu, kas nepārsniedz sešus mēnešus no valsts mērķdotācijas piešķiršanas dienas.

5. Ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim.

6. Ja iesniegtie dokumenti atbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrija divu nedēļu laikā pēc dokumentu izvērtēšanas sagatavo ministra rīkojuma projektu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu apvienošanās projekta sagatavošanai (turpmāk - rīkojums) saskaņā ar valsts pamatbudžeta programmas 06.00.00 "Mērķdo­tācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai" finansēšanas plānu.

7. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrija divu nedēļu laikā pēc dokumentu izvērtēšanas nosūta par projekta sagatavošanu atbildīgajai paš­valdībai pamatotu atteikumu piešķirt valsts mērķdotāciju.

8. Ja valsts budžetā apvienošanās projekta sagatavošanai paredzētie finanšu līdzekļi ir izlietoti, iesniegtos dokumentus izvērtē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, bet ministrija rīkojumu sagatavo un ministrs rīkojumu paraksta pēc attiecīgā finansējuma piešķiršanas budžeta programmā.

9. Ministra parakstīto rīkojumu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta par projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai.

10. Par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas paziņo ministrijai pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

11. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par norēķinu kontu pārskaita piešķirto valsts mērķdotāciju attiecīgās pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

12. Par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība reizi divos mēnešos (līdz pirmajam datumam) iesniedz ministrijā pārskatu par apvienošanās projekta izstrādes gaitu un mērķdotācijas izlietojumu (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.791
Pārskats par apvienošanās projekta izstrādes gaitu un piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu
11.JPG (55374 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
29.11.2007