Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.648

Rīgā 2007.gada 25.septembrī (prot. Nr.53 20.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 3.panta 9.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus (turpmāk - mērķdotācija).

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk - ministrija) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās sagatavo aprēķinu par dotāciju sadalījumu starp pašvaldībām, ņemot vērā:

2.1. bibliotēku skaitu pašvaldībā;

2.2. publiski pieejamo datoru skaitu bibliotēkās;

2.3. projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" ietvaros piegādāto bibliotēku informācijas sistēmas serveru skaitu reģionu galvenajās bibliotēkās.

3. Mērķdotāciju pašvaldībai piešķir, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu. Rīkojuma projektu sagatavo ministrija. Rīkojuma pielikumā norāda attiecīgajai pašvaldībai piešķiramās mērķdotācijas apmēru. Ministru kabineta rīkojuma izpildi nodrošina ministrijas pakļautības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra).

4. Mērķdotācijas saņemšanai pašvaldība līdz 2007.gada 15.oktobrim iesniedz aģentūrā informāciju par Valsts kases konta rekvizītiem.

5. Pašvaldība nodrošina piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu līdz 2007.gada 30.decembrim.

6. Pašvaldība līdz 2008.gada 1.martam iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam.

7. Aģentūra veic pārbaudi par mērķdotācijas izlietojumu.

8. Ja finansējums netiek izlietots atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 3.panta 9.punktā noteiktajam mērķim vai nav apgūts pilnā apmērā, pašvaldība atmaksā nepamatoti veiktos izdevumus vai neizmantoto finansējuma atlikumu valsts budžeta ieņēmumos aģentūras norādītajā kontā Valsts kasē.

9. Aģentūra apkopo un līdz 2008.gada 1.jūnijam iesniedz ministrijā pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
05.10.2007