Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.344

Rīgā 1999.gada 5.oktobrī (prot. Nr. 53, 18.§)
Repatriācijas fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Repatriācijas likuma 5.panta 4.punktu

1. Šie noteikumi nosaka Repatriācijas fonda (turpmāk — fonds) līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2. Fonda līdzekļus pārvalda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centrs (turpmāk — Repatriācijas centrs).

3. Fonda līdzekļus veido valsts pamatbudžeta līdzekļi un juridisko un fizisko personu ziedojumi, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumi, arī mērķa ziedojumi. Fonda līdzekļi Latvijas nacionālajā valūtā un ārvalstu valūtās glabājas fonda kontos Valsts kasē.

4. Ja līdz saimnieciskā gada beigām nav izlietoti visi fonda līdzekļi, saskaņā ar Repatriācijas likuma 7.pantu fonda līdzekļu atlikumu izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā.

5. Pabalstus izmaksā un cita veida materiālo palīdzību repatriantiem sniedz Repatriācijas centrs.

6. Juridisko un fizisko personu, kā arī citu valstu un starptautisko organizāciju ziedojumus Repatriācijas centrs izlieto tikai ziedotāju norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

7. Lai saņemtu pabalstu ceļa izdevumu segšanai, kas saistīti ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, repatriants iesniedz Repatriācijas centrā šādus dokumentus:

7.1. Repatriācijas centra vadītājam adresētu rakstisku iesniegumu;

7.2. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju;

7.3. repatrianta apliecības kopiju;

7.4. dokumentus, kuri apliecina izdevumus, kas saistīti ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

8. Repatriantam tiek atlīdzināti šādi izdevumi, kas saistīti ar pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā:

8.1. ceļa (transporta) izdevumi atbilstoši iesniegto biļešu cenai:

8.1.1. ja repatriants izmantojis dzelzceļa transportu, — saskaņā ar otrās klases tarifa likmēm. Izdevumi saskaņā ar pirmās klases tarifa likmēm tiek atlīdzināti, ja attiecīgajā vilcienā nav otrās klases vagonu;

8.1.2. ja repatriants izmantojis gaisa transportu, — saskaņā ar ekonomiskās klases tarifa likmēm;

8.1.3. ja repatriants izmantojis ūdens transportu, — saskaņā ar otrās klases (tūristu klases) tarifa likmēm. Izdevumi saskaņā ar pirmās klases tarifa likmēm tiek atlīdzināti, ja uz kuģa nav otrās klases kajīšu;

8.1.4. ja repatriants izmantojis sabiedrisko autotransportu (autobusu);

8.2. izdevumi par degvielu, ja repatriants izmantojis personisko autotransportlīdzekli un iesniedzis degvielas uzpildes staciju izsniegtus dokumentus (kvītis, čekus), kas apliecina minētos izdevumus;

8.3. izdevumi par autotransportlīdzekļa apdrošināšanu, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti;

8.4. izdevumi par bagāžas pārvadāšanu, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti;

8.5. izdevumi par uzturēšanos viesnīcā (naktsmītnē), kā arī par vietas rezervēšanu atbilstoši iesniegtajiem viesnīcas (naktsmītnes) rēķiniem (kvītīm), bet ne vairāk kā 20 latu par diennakti (izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu, apavu un apģērbu tīrīšanu un labošanu vai gludināšanu, kā arī citi personiskie izdevumi netiek atlīdzināti);

8.6. izdevumi, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem ceļā pavadītajā laikposmā, ja ir iesniegti attiecīgi dokumenti.

9. Lai saņemtu Repatriācijas likuma 20.panta pirmās daļas 2.punktā paredzēto sešu mēnešu pabalstu, repatriants Repatriācijas centrā uzrāda pasi un iesniedz izziņu no Nodarbinātības valsts dienesta (pēc dzīvesvietas) par to, ka repatriants gada laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā ir griezies Nodarbinātības valsts dienestā, bet nav nodrošināts ar darbu.

10. Lai saņemtu līdzekļus, kas nepieciešami repatrianta nodrošināšanai ar dzīvojamo platību un ar to saistīto jautājumu risināšanai, līdzekļus adaptācijai un integrācijai, kā arī materiālo palīdzību citos īpašos gadījumos, repatriants iesniedz Repatriācijas centrā šādus dokumentus:

10.1. Repatriācijas centra vadītājam adresētu rakstisku iesniegumu;

10.2. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju;

10.3. repatrianta apliecības kopiju;

10.4. dokumentus, kuri apliecina izdevumus vai materiālās palīdzības nepieciešamību.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra noteikumus Nr.370 "Pabalstu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība repatriantiem" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 284./285.nr.).

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministrs V.Birkavs

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
09.10.1999