Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.04.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.358 

Rīgā 2007.gada 8.jūnijā (prot. Nr.33 4.§)
Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6. panta otro daļu nodot privatizācijai šādu valsts īpašuma objektu:

1.1. nekustamā īpašuma "Malnavas lauksaimniecības tehnikums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0550) sastāvā esošu zemes vienību 2,8 ha platībā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 6868 009 0548) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 6868 009 0548 001, 6868 009 0548 002 un 6868 009 0548 003) Malnavas pagastā, Kārsavas novadā;

1.2. trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 6868 009 0548 007, 6868 009 0548 008 un 6868 009 0548 009) Malnavas pagastā, Kārsavas novadā.

(MK 07.04.2020. rīkojuma Nr. 163 redakcijā)

2. Izglītības un zinātnes ministrijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai no nekustamā īpašuma “Malnavas lauksaimniecības tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0550) Ludzas rajona Malnavas pagastā atdalītu šī rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu.

(Grozīts ar MK 07.04.2020. rīkojumu Nr. 163)

3. Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras valdījumā atrodas šī rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētais valsts īpašuma objekts, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodot un Privatizācijas aģentūrai pārņemt to savā valdījumā, sastādīt attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

(Grozīts ar MK 07.04.2020. rīkojumu Nr. 163)

3.1 Akciju sabiedrībai "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts īpašuma objektu ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda akciju sabiedrības "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā.

(MK 07.04.2020. rīkojuma Nr. 163 redakcijā)

4. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju12.panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām un būvēm, 80 procentu apmērā maksā euro un 20 procentu apmērā – privatizācijas sertifikātos.

(Grozīts ar MK 07.04.2020. rīkojumu Nr. 163)

5. Šī rīkojuma 1.punktā minētā valsts īpašuma objekta sastāvā esošā zemesgabala privatizācijai var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
07.04.2020