Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 265 "Kārtība, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 13.§)
Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 3.panta 8.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai (turpmāk - valsts mērķdotācija).

2. Valsts mērķdotāciju piešķir šādā apmērā:

2.1. līdz 4000 latu, ja apvienošanās projektu izstrādā ne vairāk kā četras pašvaldības;

2.2. līdz 7000 latu, ja apvienošanās projektu izstrādā piecas līdz deviņas pašvaldības;

2.3. līdz 10000 latu, ja apvienošanās projektu izstrādā desmit un vairāk pašvaldību.

3. Valsts mērķdotāciju piešķir un izmaksā par projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai, pamatojoties uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra (turpmāk - ministrs) rīkojumu.

4. Lai saņemtu valsts mērķdotāciju, atbildīgā pašvaldība Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk - ministrija) iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pašvaldību grupas pieteikumu apvienošanās projekta sagatavošanai (turpmāk - pieteikums);

4.2. attiecīgajā pašvaldību grupā ietilpstošo pašvaldību domju (padomju) lēmumus par apņemšanos sagatavot apvienošanās projektu saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8.pantu un apvienošanās projekta sagatavošanas uzdošanu vienai no pašvaldībām;

4.3. apvienošanās projekta izstrādes izdevumu tāmi (pasākumu un aktivitāšu līmenī) un priekšlikumus par apvienošanās projekta izpildes termiņu, kas nepārsniedz sešus mēnešus no valsts mērķdotācijas piešķiršanas dienas.

5. Valsts mērķdotāciju piešķir par projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai, ja saņemts pozitīvs Administratīvi teritoriālās reformu padomes (turpmāk - padome) atzinums par valsts mērķdotācijas piešķiršanu un ministrijā saņemti šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti.

6. Ministrija izvērtē šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus un desmit darbdienu laikā pirms padomes sēdes tos iesniedz padomei. Padome izvērtē pieteikuma atbilstību Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim.

7. Ja padome atzīst, ka pieteikums atbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrija divu nedēļu laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas sagatavo ministra rīkojuma projektu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu apvienošanās projekta sagatavošanai (turpmāk - rīkojums) saskaņā ar valsts pamatbudžeta programmas 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai" finansēšanas plānu.

8. Ja padome atzīst, ka pieteikums neatbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrija nosūta par projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai pamatotu atteikumu piešķirt valsts mērķdotāciju.

9. Ja valsts budžetā apvienošanās projekta sagatavošanai paredzētie finanšu līdzekļi ir izlietoti, iesniegtos dokumentus izvērtē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, bet ministrs rīkojumu paraksta pēc attiecīgā finansējuma piešķiršanas budžeta programmā.

10. Ministra parakstīto rīkojumu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta par projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai.

11. Par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība desmit darbdienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas atver pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē un paziņo par to ministrijai.

12. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par norēķinu konta atvēršanu pārskaita piešķirto valsts mērķdotāciju attiecīgās pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

13. Pašvaldību grupai, kurai valsts mērķdotācija saskaņā ar ministra rīkojumu piešķirta 2006.gadā, bet finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ nav pārskaitīta, valsts mērķdotāciju saskaņā ar ministra rīkojumu pārskaita no 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem.

14. Valsts mērķdotācijas saņēmējs reizi divos mēnešos (līdz pirmajam datumam) iesniedz ministrijā pārskatu par projekta izstrādes gaitu un mērķdotācijas izlietojumu (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.272
Pārskats par projekta izstrādes gaitu un piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu

02.JPG (32892 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
27.04.2007