Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.04.2015. - 22.06.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.105

Rīgā 2007.gada 13.februārī (prot. Nr.12 7.§)
Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni
Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 53.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību (turpmāk - licences saņēmējs), iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

2. Licences saņēmējs paziņojumā par pārskata ceturksnī iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu (1. pielikums) norāda šādu informāciju:

2.1. licences saņēmēja firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese, azartspēļu organizēšanas licences numurs;

2.2. iemaksāto likmju summa (euro) un izmaksāto laimestu summa (euro) par pārskata ceturkšņa attiecīgajā mēnesī un pārskata ceturksnī spēlētajām interaktīvajām azartspēlēm:

2.2.1. par spēļu automātu spēlēm, ruletēm (cilindriskām spēlēm), kāršu spēlēm (izņemot par kāršu spēlēm starp spēlētājiem), kauliņu spēlēm, bingo;

2.2.2. par totalizatoru un derībām;

2.2.3. par kāršu spēlēm starp spēlētājiem;

2.3. pārskata ceturkšņa attiecīgajā mēnesī un pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsumma (euro) un izmaksāto laimestu kopsumma (euro).

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.173 redakcijā, sk. grozījumu 2.punktu)

3. Licences saņēmējs paziņojumā par izlozes biļetēm, kas pārskata ceturksnī pārdotas ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un izmaksāto laimestu kopsummu (2.pielikums) norāda šādu informāciju:

3.1. licences saņēmēja firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese, izložu organizēšanas licences numurs;

3.2. katrā pārskata ceturkšņa mēnesī spēlētās izlozes nosaukums;

3.3. ieņēmumi no pārdotajām biļetēm (euro) par katru izlozi pārskata ceturkšņa attiecīgajā mēnesī un ieņēmumu kopsumma (euro) mēnesī;

3.4. izmaksāto laimestu summa (euro) par katru izlozi pārskata ceturkšņa attiecīgajā mēnesī un izmaksāto laimestu kopsumma (euro) mēnesī;

3.5. ieņēmumu kopsumma (euro) par pārskata ceturksnī pārdotajām biļe­tēm;

3.6. pārskata ceturksnī izmaksāto laimestu kopsumma (euro).

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.847)

4. (Svītrots ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.173, sk. grozījumu 2.punktu)

5. Šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto paziņojumu paraksta licences saņēmēja atbildīgā persona (persona, kurai ir tiesības pārstāvēt licences saņēmēju). Licences saņēmējs minētos paziņojumus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.173 redakcijā, sk. grozījumu 2.punktu)

6. Kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem licences saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.173 redakcijā, sk. grozījumu 2.punktu)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

1.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.105

(Pielikums MK 07.04.2015. noteikumu Nr.173 redakcijā, sk. grozījumu 2.punktu)

Paziņojums par pārskata ceturksnī iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu 20____. gada ____ceturksnī
Licences saņēmējs 

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese 

Azartspēļu organizēšanas licences Nr. 

Nr.
p.k.

Interaktīvās azartspēles nosaukums

Iemaksāto likmju summa (euro)*

Izmaksāto laimestu summa (euro)

Par _______________________________________
(mēnesis)

1.Spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles (izņemot kāršu spēles starp spēlētājiem), kauliņu spēles, bingo  
2.Totalizators un derības  
3.Kāršu spēles starp spēlētājiem  
    

KOPĀ

  

Par _______________________________________
(mēnesis)

1.Spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles (izņemot kāršu spēles starp spēlētājiem), kauliņu spēles, bingo  
2.Totalizators un derības  
3.Kāršu spēles starp spēlētājiem  
    

KOPĀ

  

Par _______________________________________
(mēnesis)

1.Spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles (izņemot kāršu spēles starp spēlētājiem), kauliņu spēles, bingo  
2.Totalizators un derības  
3.Kāršu spēles starp spēlētājiem  
    

KOPĀ

  

Par _______________________________________
(mēnesis)

1.Spēļu automātu spēles, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles (izņemot kāršu spēles starp spēlētājiem), kauliņu spēles, bingo  
2.Totalizators un derības  
3.Kāršu spēles starp spēlētājiem  
    

KOPĀ

  

Datums** _____________________

Licences saņēmēja
atbildīgā persona
   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Piezīmes.
1. * Interaktīvās azartspēles veidam "Kāršu spēles starp spēlētājiem" norāda komisijas maksu, ko saskaņā ar interaktīvās azartspēles noteikumiem azartspēļu organizētājs saņēmis par kāršu spēli starp spēlētājiem un ko apstiprina kredītiestādes konta izraksts.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.105

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.847; MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.173, sk. grozījumu 2.punktu)

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.105
Paziņojums par totalizatora vai derību likmēm, kas pārskata cetruksnī pieņemtas ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un izmaksāto laimestu kopsummu

(Pielikums svītrots ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.173, sk. grozījumu 2.punktu)

16.04.2015