Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2011. - 31.12.2011. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.46

Rīgā 2007.gada 9.janvārī (prot. Nr.3 27.§)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1pantu,
Medību likuma 15.panta otro daļu un 29.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību par:

1.1. mežsaimnieciskām darbībām - apliecinājuma, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai;

1.2. mednieku un medību vadītāju eksā­meniem;

1.3. medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu.

2. Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām ir šādas:

2.1. par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai – 3 lati;

2.2. (svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.454);

2.3. par apliecinājuma izsniegšanu meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai - 2 lati;

2.4. par apliecinājuma izsniegšanu uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei - 2 lati;

2.5. par apliecinājuma izsniegšanu minerālmēslu un pesticīdu lietošanai meža zemēs - 2 lati;

2.6. par apliecinājuma izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla iegūšanai - 3 lati;

2.7. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu - 3 lati;

2.8. par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai - 3 lati;

2.9. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu mežaudzes nociršanai galvenajā cirtē - 5 lati;

2.10. par meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu (bez komisijas izveidošanas koku ciršanas lietderības novērtēšanai) - 10 latu;

2.11. par meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu (ar komisijas izveidošanu koku ciršanas lietderības novērtēšanai) - 20 latu;

2.12. par atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai - 2 lati.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.454)

3. Valsts nodevas likmes par mednieku un medību vadītāju eksāmenu kārtošanu ir šādas:

3.1. par mednieku eksāmenu teorijā - 20 latu;

3.2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) - 10 latu;

3.3. par medību vadītāja eksāmenu - 10 latu.

(Grozīts ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.454)

4. Valsts nodevas likme par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķina izsniegšanu ir 10 latu.

5. Valsts nodevu pasūtītājs pirms pakalpojuma saņemšanas maksā kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, tai skaitā ar maksājumu karti Valsts meža dienestā. Iekasēto nodevu ieskaita valsts budžetā.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.454 redakcijā)

6. Valsts nodevu par šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto apliecinājumu izsniegšanu valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" maksā šo noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā kā avansa maksājumu par gadu, to aprēķinot no iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu skaita. Maksājums veicams līdz pārskata gada 15.janvārim. Ja pārskata gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu, nekā samaksāts, valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" samaksā starpību līdz pārskata gada 30.decembrim. Ja faktiski izsniegts mazāk apliecinājumu, nekā samaksāts, par starpības apmēru samazina nākamā gada avansa maksājuma summu, nosakot avansa maksājuma apmēru.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.454 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Valsts meža dienests līdz 15.janvārim aizpilda pārskatu par šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajiem valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" izsniegtajiem apliecinājumiem. Pārskatā norāda:

7.1. pārskata periodu;

7.2. iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu skaitu;

7.3. avansa maksājumu par pārskata gadu;

7.4. pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu skaitu;

7.5. summu, kas samaksāta līdz pārskata gada 30.decembrim, ja pārskata gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu nekā iepriekšējā gadā;

7.6. summu, par kādu samazināts avansa maksājums, ja pārskata gadā izsniegts mazāk apliecinājumu nekā iepriekšējā gadā.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.454 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
01.01.2011