Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1055

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 72.§)
Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un derīgo izrakteņu atradnes pasi.

2. Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licencēm ir šāda:

2.1. ģeoloģiskajai, hidroģeoloģiskajai, inženierģeoloģiskajai, ģeoekolo­ģiskajai un ģeofizikālajai izpētei uz laiku līdz pieciem gadiem - 106,72 euro;

2.2. ģeoloģiskajai, hidroģeoloģiskajai, inženierģeoloģiskajai, ģeoekolo­ģiskajai un ģeofizikālajai izpētei un ģeotehniskās kategorijas būvju celtniecībai uz laiku līdz vienam gadam - 142,29 euro;

2.3. ģeoloģiskajai izpētei un turpmākai derīgo izrakteņu ieguvei - 284,57 euro;

2.4. zinātniskās pētniecības darbiem - 71,14 euro;

2.5. profesionālajai apmācībai - 35,57 euro;

2.6. zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidei un monitoringa veikšanai uz laiku līdz pieciem gadiem - 71,14 euro;

2.7. ģeoekoloģiskajai izpētei un zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidei uz laiku līdz vienam gadam - 142,29 euro;

2.8. derīgo izrakteņu ieguvei (par licenci, ko izsniedz Valsts vides dienests likumā "Par zemes dzīlēm" noteiktajos gadījumos) - 213,43 euro;

2.9. zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanai - 213,43 euro;

2.10. tādu pazemes būvju celtniecībai un ekspluatācijai, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi, - 284,57euro;

2.11. atpūtas un tūrisma pasākumu organizēšanai - 142,29 euro;

2.12. materiālu ieguvei mineraloģisko, paleontoloģisko un citu ģeoloģisko kolekciju veidošanai - 71,14 euro;

2.13. urbumu izveidei, remontam, aprīkošanai un likvidācijai - 35,57 euro.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.351; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.679)

3. Valsts nodeva par derīgo izrakteņu atradnes pasēm ir šāda:

3.1. par derīgo izrakteņu atradņu (izņemot pazemes ūdeņus) pasēm, kas sagatavotas, izmantojot Valsts ģeoloģijas fonda materiālus, - 213,43 euro;

3.2. par derīgo izrakteņu atradņu (izņemot pazemes ūdeņus) pasēm, kas sagatavotas, izmantojot pasūtītājam piederošos materiālus, - 142,29 euro;

3.3. par pazemes ūdeņu atradnes pasi, ja ūdens patēriņš ir līdz 1000 m3 diennaktī, - 398,40 euro;

3.4. par pazemes ūdeņu atradnes pasi, ja ūdens patēriņš pārsniedz 1000 m3 diennaktī, - 398,40 euro un papildus 199,20 euro par katriem nākamajiem 1000 m3 diennaktī.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.679)

4. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.679)

5. Valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, ieguves atļauju un atradnes pasi maksā pirms tās saņemšanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus (ar pārskaitījumu) un iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus. Zemes dzīļu izmantošanas licenci, ieguves atļauju un atradnes pasi var saņemt, uzrādot maksājuma apliecinājumu.

6. Ja zemes dzīļu izmantošanas licencē vai ieguves atļaujā, vai atradnes pasē tās saņēmējs izdara grozījumus pēc savas iniciatīvas, tam jāmaksā 50 % no šajos noteikumos noteiktās valsts nodevas apmēra.

7. Valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi ieskaita valsts pamatbudžetā, bet valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju - vietējās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
01.01.2014