Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.02.2016. - 31.12.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.587

Rīgā 2006.gada 18.jūlijā (prot. Nr.38 4.§)
Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.130)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 29.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi. Noteikumi neskar citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz lidlauku izmantošanu, tai skaitā attiecīgu līgumu slēgšanu par lidlauku izmantošanu.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.130)

2. Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi civilās aviācijas lidlaukus izmanto saskaņā ar civilās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem. Civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto saskaņā ar Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.130)

3. Civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus var izmantot, ja tie atbilst civilās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka civilās aviācijas darbību. Civilās aviācijas gaisa kuģi var izmantot Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus gaisa pārvadājumiem, ja Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauki vai to daļas un iekārtas, ko izmanto šādu pārvadājumu apkalpošanai, ir sertificētas atbilstoši civilo aviācijas lidlauku sertifikācijas prasībām.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.130)

4. Informāciju, kas civilās aviācijas gaisa kuģiem nepieciešama Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku izmantošanai, Aizsardzības ministrija pēc saskaņošanas ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" iesniedz Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrībai publicēšanai dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija".

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.130)

5. Gaisa kuģi, kuriem draud briesmas vai kuri ir briesmās, vai kuri ir cietuši nelaimes gadījumos, var izmantot jebkuru lidlauku Latvijas Republikas teritorijā.

6. Ja sporta biedrība aktīvi darbojas civilās aviācijas sporta jomā un organizē jauniešu izglītošanu un atpūtu vai sadarbojas ar Jaunsardzes un informācijas centru, sporta biedrība bez maksas izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus civilās aviācijas sporta un aviācijas propagandas pasākumiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Aizsardzības ministriju, un normatīvajiem aktiem, kas regulē civilās aviācijas sporta jomu, sedzot tikai to pakalpojumu izmaksas, kurus sniedz Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku dienesti. Par sporta biedrības aktīvu darbību aviācijas jomā uzskata vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

6.1. sporta biedrība kalendāra gadā nodrošina ne mazāk kā 500 lēcienu ar izpletni;

6.2. sporta biedrība kalendāra gadā veic vismaz 30 stundu lidojumu;

6.3. sporta biedrība kalendāra gadā ir pārstāvējusi valsti vismaz vienās starptautiskās civilās aviācijas sporta sacensībās.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr. 130; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1562; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 63)

7. Pirms šo noteikumu 6.punktā minētā līguma noslēgšanas:

7.1. sporta biedrība iesniedz rakstisku iesniegumu Aizsardzības ministrijā. Iesniegumā norāda, kuru Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku sporta biedrība vēlas izmantot, un lidlauka izmantošanas termiņu. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

7.1.1. statūti;

7.1.2. reģistrācijas apliecība;

7.1.3. to sporta biedrības biedru saraksts, kuri darbosies Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukā. Sarakstā norāda biedra vārdu, uzvārdu un personas kodu;

7.1.4. dokumentus, kas apstiprina vismaz vienu no šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem;

7.2. Aizsardzības ministrija pēc šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa valsts drošības iestāžu viedokli par sporta biedrību un sagatavo līgumu par Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauka izmantošanu. Līgumā nosaka sporta biedrības pienākumus, tiesības un atbildību attiecībā uz Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauka izmantošanu.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.130)

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 25.aprīļa noteikumus Nr.121 "Noteikumi par kārtību, kādā civilā aviācija un militārā aviācija izmanto lidlaukus" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 67.nr.; 2005, 206.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
02.02.2016