Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.07.2015. - 26.04.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumus Nr. 244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.31 22.§)
Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 28.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pār­skata (tīkla pārskata) (turpmāk - pārskats) saturu un publicēšanas kārtību.

2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (turpmāk - pārvaldītājs) sagatavo pārskatu par plānotajiem pakalpojumiem nākamajam vilcienu kustības grafika periodam, lai dotu iespēju pārvadātājam sagatavot jaudas pieprasījumu attiecīgajam periodam.

II. Pārskata saturs

3. Pārskatā norāda:

3.1. vispārīgu informāciju par pārskata periodu, teritoriju, dokumenta struktūru;

3.2. pārvadātājam noteiktās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pieejamības prasības, kuras pārvadātājs ievēro, lietojot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru:

3.2.1. valsts noteiktās prasības pārvadātājam;

3.2.2. infrastruktūras pārvaldītāja prasības pārvadātājam;

3.3. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras aprakstu:

3.3.1. infrastruktūras tīkla shēmu, dzelzceļa iecirkņu caurlaides spēju, kustības intensitātes nosacījumus, tehnisko aprīkojumu ar signalizācijas un bloķēšanas sakaru sistēmām, staciju, vagonu tehniskās apkopes punktu, drošības posteņu un vilcienu kontroliekārtu izvietojuma sarakstu, valsts robežkontroles un muitas kontroles stacijas un robežšķērsošanas vietas;

3.3.2. infrastruktūras tehniskās ekspluatācijas nosacījumus un iero­bežojumus;

3.4. kārtību, kādā tiek sadalīta publiskās lietošanas dzelzceļa infra­struktūras jauda (kā arī šīs infrastruktūras pārvaldītāja rīcību, ja infrastruktūra ir pārslogota), pārvadājumu veikšanas iesnieguma saturu, tam pievienojamos do­kumentus, iesnieguma izskatīšanas kārtību, kā arī rīcību pēc jaudas piešķiršanas;

3.5. pārvadātājam sniedzamos pakalpojumus:

3.5.1. pārvadātājam sniedzamos publiskās lietošanas dzelzceļa infra­struktūras pieejamības pakalpojumus, kas iekļauti maksā par infrastruktūras izmantošanu;

3.5.2. pakalpojumus, kas nav iekļauti maksā par infrastruktūras izmanto­šanu pārvadājumiem, bet ir nepieciešami pārvadājumu procesa organizēšanai;

3.5.3. pārvadātājam sniedzamos publiskās lietošanas dzelzceļa infra­struktūras pieejamības papildu pakalpojumus;

3.6. pārvaldītāja informāciju par maksājumiem, ko piemēro par šo noteikumu 3.5.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, informāciju par maksājumu noteikšanas principiem un norēķinu kārtību, informāciju par infrastruktūras pārslodzes gadījumā piemērojamiem maksājumiem, vides aizsardzības izmaksu iekasēšanu un maksājumu iekasēšanu par jaudu, kas tiek izmantota infrastruktūras apkopei, kā arī informāciju par tām izmaiņām maksājumos, par kurām jau ir pieņemts lēmums vai kas ir paredzamas;

3.7. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēju, norādot tā nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un veicamās būtiskās funkcijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.365)

III. Pārskata publicēšanas kārtība

4. Pārvaldītājs sagatavo pārskatu vilcienu kustības grafika nākamajam periodam, norādot tajā šo noteikumu 3.punktā minēto informāciju.

5. Pārvaldītājs katru gadu līdz 15. janvārim publicē pārskatu pārvaldītāja tīmekļvietnē. Ja tāda nav izveidota, pārvaldītājs pārskatu vismaz divas nedēļas pirms tā publicēšanas termiņa iesniedz Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrija pārskatu publicē ministrijas tīmekļvietnē.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.365 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 30.06.2015. noteikumu Nr.365 redakcijā)

6. Līdz 2016. gada 11. decembrim ir spēkā publicētais 2015.–2016. gada publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskats.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 26.februāra Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
08.07.2015