Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.12.2009. - 18.01.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumus Nr. 933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.239

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 8.§)
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests personu izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 8.1daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests personu izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra (turpmāk - apliekamo personu reģistrs).

2. Ja apliekamā persona ir likvidēta, Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas par attiecīgās personas izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra izslēdz to no apliekamo personu reģistra.

2.1 Ja ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu grupas (turpmāk – PVN grupa) dalībnieks ir likvidēts un PVN grupas dalībnieks, kurš uzņemas saistības PVN grupas vārdā iesniegt nodokļa deklarāciju un pildīt citus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas pienākumus (turpmāk – galvenais uzņēmums), divu mēnešu laikā no PVN grupas dalībnieka likvidācijas dienas nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par PVN grupas dalībnieka izslēgšanu no PVN grupas un attiecīgi grozītu PVN grupas dibināšanas līgumu, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1378 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

3. Ja apliekamā persona ir reorganizēta, izveidojot vairākus komersantus, Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts apliekamās personas pamatots iesniegums par izslēgšanu no apliekamo personu reģistra un reorganizāciju apliecinošie dokumenti, izvērtē katra komersanta paredzamo apliekamo darījumu apjomu un pieņem lēmumu par attiecīgās personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Ja paredzamais apliekamo darījumu apjoms nesasniedz 10000 latu, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

4. Ja apliekamā persona likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā termiņā neiesniedz nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu vai Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, Valsts ieņēmumu dienests nosūta personai brīdinājumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

5. Ja 12 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētā rakstiskā brīdinājuma nosūtīšanas apliekamā persona neiesniedz nodokļa deklarāciju vai dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

6. Ja Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā nodokļu kontrolē (audits, tematiskās pārbaudes, datu salīdzināšanas pārbaudes) tiek konstatēts, ka apliekamā persona nodokļa deklarācijā ir sniegusi nepatiesu informāciju, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

7. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka apliekamā persona, izņemot PVN grupu, nav sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā, Valsts ieņēmumu dienests nosūta personai brīdinājumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Brīdinājumā tiek norādīts laiks, kad tiks atkārtoti pārbaudīta personas juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

7.1 Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka PVN grupas dalībnieks nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē, Valsts ieņēmumu dienests nosūta galvenajam uzņēmumam un attiecīgajam PVN grupas dalībniekam brīdinājumu par PVN grupas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Brīdinājumā norāda PVN grupas dalībnieka juridiskās adreses atkārtotās pārbaudes laiku.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1378 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

8. Ja apliekamā persona, izņemot PVN grupu, nav sasniedzama juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā arī atkārtotas pārbaudes laikā, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

8.1 Ja PVN grupas dalībnieks nav sasniedzams juridiskajā adresē arī atkārtotas pārbaudes laikā, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1378 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

9. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka apliekamās personas, izņemot PVN grupas, norādītā juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese faktiski nepastāv, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

9.1 Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka PVN grupas dalībnieka norādītā juridiskā adrese faktiski nepastāv, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1378 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

9.2 Ja PVN grupas dalībnieks neatbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 2.1 daļas nosacījumiem un galvenais uzņēmums nepilda likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 8.11 daļā noteiktās saistības, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1378 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

10. (Svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1378, kas piemērojami ar 01.12.2009.)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 9.septembra noteikumus Nr.502 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības izslēgt personu no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 125.nr.; 2005, 157.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
09.12.2009