Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.12.2002. - 20.01.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.403

Rīgā 2000.gada 21.novembrī (prot. Nr. 55, 21.§)
Krīzes kontroles centra padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
(MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 607 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Krīzes kontroles centra padome (turpmāk — padome) ir Ministru kabineta izveidota institūcija bez juridiskās personas tiesībām, kura darbojas atbilstoši šo noteikumu otrajā nodaļā noteiktajai kompetencei.

II. Padomes funkcijas un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. analizēt un apstiprināt iesniegšanai Ministru kabinetā Krīzes kontroles centra sagatavoto informāciju par potenciāliem krīzes draudiem;

2.2. ne retāk kā reizi ceturksnī sniegt Ministru kabinetam informāciju par krīzes situācijas veidošanos;

2.3. izstrādāt priekšlikumus krīzes situāciju novēršanai un pārvarēšanai un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 607)

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. uzaicināt uz padomes sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;

3.2. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju, arī informāciju, kas ir valsts noslēpums.

III. Padomes sastāvs un darba kārtība

4. Padomes sastāvā ir:

4.1. Krīzes kontroles centra vadītājs;

4.2. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.3. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.4. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.5. Finanšu ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.6. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.7. Labklājības ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.8. Latvijas Bankas prezidents vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.9. Satversmes aizsardzības biroja direktors vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.10. Drošības policijas priekšnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.11. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.12. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4.13. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

(Grozīts ar MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 607)

5. Padomes personālsastāvu nosaka Ministru prezidents, izdodot attiecīgu rīkojumu. Par padomes locekli apstiprina personu, kurai ir tiesības pieejai valsts noslēpumam (pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem).

6. Padomes priekšsēdētājs ir Krīzes kontroles centra vadītājs.

7. Padomes priekšsēdētājs:

7.1. ierosina, sasauc un vada padomes sēdes, apstiprina padomes sēdes darba kārtību, kā arī sasauc padomes sēdi pēc padomes locekļu ierosinājuma;

7.2. (svītrots ar MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 607);

7.3. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju, arī informāciju, kas ir valsts noslēpums;

7.4. uzaicina piedalīties padomes sēdēs valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;

7.5. (svītrots ar MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 607).

(Grozīts ar MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 607)

8. Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Ārlietu ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

9. (Svītrots ar MK 27.12.2002. noteikumiem Nr. 607)

10. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus, pieņemtos lēmumus, norāda personas, kuras piedalījušās sēdē, kā arī personas, kuras runājušas par attiecīgo jautājumu.

11. Padomes darbu materiāltehniski nodrošina Valsts kanceleja.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Aizsardzības ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Segliņš
31.12.2002