Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 16
Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumi Nr. 741/ LV, 249 (6076), 15.12.2017.
Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju Ministru kabineta 11.03.2015. rīkojums Nr. 119/ LV, 52 (5370), 13.03.2015.
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr. 748/ LV, 256 (5316), 29.12.2014.
Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumi Nr. 787/ LV, 157 (3941), 09.10.2008.
Kārtība, kādā nosakāmi publicējamie zemes īpašumu rādītāji Ministru kabineta 08.05.2007. noteikumi Nr. 299/ LV, 76 (3652), 11.05.2007.
Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos Ministru kabineta 23.05.2006. noteikumi Nr. 418
Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos Ministru kabineta 23.05.2006. noteikumi Nr. 418/ LV, 96 (3464), 21.06.2006.
Par rudzu cenas noteikšanu samaksas apmēra par īpašumā piešķirto zemi un kompensācijas apmēra par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai Ministru kabineta 21.09.1993. noteikumi Nr. 10/ LV, 83, 02.10.1993.
Noteikumi par neatsavināto zemes īpašumu turpmākas izmantošanas un atsavināšanas kārtību lauku apvidos un pilsētās Ministru kabineta 09.12.1997. noteikumi Nr. 412/ LV, 322/323 (1037/1038), 11.12.1997.
Kārtība, kādā publicējama informācija par darījumiem ar zemes īpašumu un nosakāmi zemes īpašumu apmēru ierobežojumi Ministru kabineta 09.12.1997. noteikumi Nr. 411/ LV, 322/323 (1037/1038), 11.12.1997.
Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus Ministru kabineta 20.05.1997. noteikumi Nr. 187/ LV, 126/127 (841/842), 23.05.1997.
Noteikumi par lauku apvidu zemes nomas maksas maksimālo lielumu un samaksas kārtību Ministru kabineta 15.04.1997. noteikumi Nr. 143/ LV, 99 (814), 18.04.1997.
Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijas par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai Ministru kabineta 12.09.1995. noteikumi Nr. 276/ LV, 142 (425), 19.09.1995.
Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem Ministru kabineta 18.07.1995. noteikumi Nr. 220/ LV, 111 (394), 27.07.1995.
Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes izsoles kārtību Ministru kabineta 20.06.1995. noteikumi Nr. 160/ LV, 100 (383), 04.07.1995.
Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos Ministru kabineta 31.08.1999. noteikumi Nr. 306/ LV, 286/289 (1746/1749), 03.09.1999.