Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Grozījumi"
Atlasīti: 11
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 22.panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam Satversmes tiesas 28.11.2011. spriedums / LV, 01.12.2011./ Stājas spēkā 01.12.2011.
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 22.09.2011. likums/ LV, 05.10.2011./ Stājas spēkā 19.10.2011.
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 14.06.2007. likums/ LV, 28.06.2007./ Stājas spēkā 01.08.2007.
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" Ministru kabineta 08.01.2007. noteikumi Nr. 27/ LV, 09.01.2007./ Stājas spēkā 10.01.2007.
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 28.09.2006. likums/ LV, 18.10.2006./ Stājas spēkā 01.11.2006.
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" Ministru kabineta 10.01.2006. noteikumi Nr. 34/ LV, 18.01.2006./ Stājas spēkā 19.01.2006.
Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 10.11.1994. likums/ LV, 24.11.1994./ Stājas spēkā 08.12.1994.
Par grozījumiem un papildinājumiem atsevišķos Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Valsts zemes dienesta izveidošanu 27.04.1993. likums/ LV, 11.05.1993./ Stājas spēkā 20.05.1993.
Par papildinājumu Latvijas Republikas 1990. gada 21. novembra likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 12. pantā 25.02.1992. likums/ Ziņotājs, 19.03.1992./ Stājas spēkā 11.03.1992.
Par grozījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Latvijas PSR zemes kodeksa atzīšanu par spēku zaudējušu 22.01.1992. likums/ Ziņotājs, 13.02.1992./ Stājas spēkā 22.01.1992.
Par grozījumu Latvijas Republikas 1990. gada 21. novembra likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 17. pantā 25.09.1991. likums/ Ziņotājs, 17.10.1991./ Stājas spēkā 15.10.1991.