Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Latvijas PSR zemes kodeksa atzīšanu par spēku zaudējušu 

Sakarā ar Latvijas PSR zemes kodeksa atzīšanu par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

I. Izdarīt grozījumus šādos Latvijas Republikas likumdošanas aktos:

1. Latvijas Republikas 1990. gada 21. novembra likumā «Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49):

1) aizstāt 3. panta ceturtajā daļā vārdus «ar mantošanas tiesībām fiziskajām personām» ar vārdiem «fiziskajām personām ar lietošanas tiesību pāreju citām personām»;

2) aizstāt 4. panta ceturtajā daļā, 6. pantā, 16. panta otrajā daļā un 17. panta pirmajā daļā norādījumu uz Latvijas Republikas zemes kodeksu ar norādījumu uz Latvijas Republikas likumu «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību»;

3) papildināt 17. panta pirmo daļu pēc vārda «varas» ar vārdiem «un pārvaldes».

2. Ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991. gada 21. februāra lēmumu apstiprinātā nolikuma «Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 13/14) 7. punktā vārdus «Latvijas Republikas zemes kodeksa» aizstāt ar vārdiem «Latvijas Republikas likuma «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību»».

II. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus likumdošanas aktus:

1. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 1970. gada 5. maija likumu «Par Latvijas PSR zemes kodeksa apstiprināšanu» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1970, 20);

2. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1970. gada 24. septembra dekrētu «Par Latvijas PSR zemes kodeksa spēkā stāšanās kārtību» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1970, 39);

3. Latvijas PSR Augstākās Padomes 1974. gada 27. jūnija lēmumu «Par darbaļaužu deputātu padomju uzdevumiem zemes labākā izmantošanā republikā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1974, 27);

4. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1978. gada 26. maija dekrētu «Par grozījumiem Latvijas PSR zemes kodeksā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1978, 22);

5. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 1978. gada 15. jūnija likumu «Par grozījumiem Latvijas PSR zemes kodeksā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1978, 25);

6. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1980. gada 26. jūnija dekrētu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR zemes kodeksā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1980,27);

7. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1981. gada 30. jūnija dekrētu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR zemes kodeksā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1981,28);

8. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1982. gada 30. decembra dekrēta «Par grozījumiem dabas aizsardzības un dabas resursu racionālās izmantošanas jautājumos pieņemtajos Latvijas PSR likumdošanas aktos» 1. punktu (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1982,52);

9. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1983. gada 24. februāra dekrētu «Par Latvijas PSR zemes kodeksa 107. panta grozīšanu» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1983, 9);

10. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1983. gada 28. jūlija dekrētu «Par Latvijas PSR zemes kodeksa 101. panta grozīšanu» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1983, 31);

11. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1984. gada 27. decembra dekrēta «Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas PSR likumdošanas aktos» 4. punktu (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1985, 1);

12. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1985. gada 15. februāra dekrēta «Par zemes gabalu lietošanu, ja iegūta dzīvojamā māja (mājas daļa) laukos» 4. punkta otro rindkopu (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1985, 9);

13. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1987. gada 16. jūnija dekrētu «Par grozījumiem Latvijas PSR zemes kodeksa 107. pantā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1987, 26);

14. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1987. gada 30. septembra dekrētu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR zemes kodeksā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1987, 41);

15. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1987. gada 30. decembra dekrēta «Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas PSR kodeksos sakarā ar PSRS likumu «Par valsts uzņēmumu (apvienību)»» 2. sadaļu (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1988, 1);

16. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1988. gada 13. janvāra dekrētu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR zemes kodeksā» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1988, 3);

17. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1988. gada 27. oktobra dekrēta «Par grozījumiem Latvijas PSR zemes kodeksā un civilkodeksā» I sadaļu (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1988, 44);

18. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 11. novembra dekrēta «Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas PSR likumdošanas aktos jautājumos par zemnieku saimniecībām» I sadaļu (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, 47);

19. Latvijas PSR 1990. gada 12. janvāra likumu «Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR zemes kodeksā un Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas likumā «Par zemnieku saimniecībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā»» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 4).

III. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs L DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 22. janvārī

22.01.1992