Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 13
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 12.09.2023. noteikumi Nr. 530/ LV, 15.09.2023.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 06.06.2023. noteikumi Nr. 291/ LV, 08.06.2023.
Pašvaldību likums 20.10.2022. likums/ LV, 04.11.2022.
Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam Ministru kabineta 16.11.2021. rīkojums Nr. 841/ LV, 23.11.2021.
Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Ministru kabineta 11.08.2020. protokols Nr. 47/ LV, 17.08.2020.
Par valsts pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" Ministru kabineta 14.05.2020. rīkojums Nr. 264/ LV, 18.05.2020.
Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam Ministru kabineta 17.07.2019. rīkojums Nr. 380/ LV, 23.07.2019.
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr. 737/ LV, 12.12.2014.
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240/ LV, 21.05.2013.
Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011. likums/ LV, 02.11.2011.
Par Eiropas ainavu konvenciju 29.03.2007. likums/ LV, 18.04.2007.
Vides aizsardzības likums 02.11.2006. likums/ LV, 15.11.2006.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.