Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 8
Par Olaines novada domes 2009. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 140 "Par licences un licences kartītes izsniegšanas kārtību pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo taksometru pārvadājumu tarifu Olaines novada administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Olaines novada domes 23.08.2023. saistošie noteikumi Nr. SN17/2023/ LV, 04.09.2023.
Par Olaines novada domes 2011. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 "Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Olaines novada domes 21.06.2023. saistošie noteikumi Nr. SN11/2023/ LV, 29.06.2023.
Par Olaines novada domes 2012. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr. 6 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Olaines novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Olaines novada domes 21.06.2023. saistošie noteikumi Nr. SN10/2023/ LV, 29.06.2023.
Oficiālo publikāciju noteikumi Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumi Nr. 536/ LV, 12.08.2021.
Par Rīgas domes 2011.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.118 "Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 21.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 62/ LV, 25.06.2019.
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu Ministru kabineta 24.09.2015. rīkojums Nr. 575/ LV, 28.09.2015.
Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi Ministru kabineta 18.02.2014. noteikumi Nr. 101/ LV, 20.02.2014.
Oficiālo publikāciju noteikumi Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 65/ LV, 01.02.2013.