Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 18
Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumi Nr. 550/ LV, 16.08.2012.
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr. 281/ LV, 26.04.2012.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi Ministru kabineta 23.02.2010. noteikumi Nr. 193/ LV, 26.02.2010.
Arhīvu likums 11.02.2010. likums/ LV, 03.03.2010.
Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumi Nr. 182/ LV, 23.03.2007.
Zemes ierīcības likums 14.09.2006. likums/ LV, 03.10.2006.
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi Ministru kabineta 01.08.2006. noteikumi Nr. 636/ LV, 16.08.2006.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Par nekustamā īpašuma nodokli 04.06.1997. likums/ LV, 17.06.1997.
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 30.01.1997. likums/ LV, 20.02.1997.
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 29.03.1995. likums/ LV, 11.04.1995.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 07.07.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 24.12.1991.
Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju 21.06.1991. likums/ Ziņotājs, 15.08.1991.
Zemesgrāmatu likums 22.12.1937. likums/ Ziņotājs, 29.04.1993.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.
Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 24.02.1937.