Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 823 "Valsts drošības dienesta nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2004.gada 16.novembrī (prot. Nr.66 14.§)
Drošības policijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Drošības policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts drošības iestāde, kas īsteno valsts politiku valsts drošības jomā un ir operatīvās darbības subjekts.

2. Drošības policija veic Nacionālās drošības likumā, Valsts drošības iestāžu likumā, Operatīvās darbības likumā, likumā “Par valsts noslēpumu” un likumā “Par policiju” noteiktās funkcijas un uzdevumus.

II. Drošības policijas struktūra un amatpersonas

3. Drošības policiju vada Drošības policijas priekšnieks. Drošības policijas priekšnieks ir Valsts drošības iestāžu padomes loceklis.

4. Drošības policijas priekšnieku pēc iekšlietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

5. Drošības policijas priekšnieks veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

6. Drošības policijas priekšnieks veido Drošības policijas iekšējo organizatorisko struktūru.

7. Drošības policijas struktūru un darba organizāciju nosaka Drošības policijas reglamentā.

III. Drošības policijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

8. Drošības policijas darbības tiesiskumu nodrošina Drošības policijas priekšnieks. Drošības policijas priekšnieks ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

9. Drošības policijas priekšniekam ir tiesības atcelt Drošības policijas amatpersonu lēmumus, pavēles, rīkojumus un norādījumus.

10. Drošības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību, izņemot lēmumus par personu pieeju valsts noslēpumam, persona var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā. Ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Drošības policija ne retāk kā reizi gadā iesniedz Iekšlietu ministrijā pārskatu par Drošības policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

IV. Noslēguma jautājums

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumus Nr.105 “Drošības policijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 39.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
24.11.2004