Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.315

Rīgā 2003.gada 17.jūnijā (prot. Nr.35, 14.§)

Noteikumi par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu izskatīšanas kārtību, termiņu un pieteikuma veidlapu paraugiem

Izdoti saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 13.panta ceturto daļu un 15.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu (turpmāk - pieteikums) izskatīšanas kārtību un termiņu, kādā pieņem lēmumu par iesniegtā pieteikuma atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likumam, Eiropas līguma noteikumiem un saistībām, kas izriet no Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem (turpmāk - normatīvo aktu prasības), kā arī nosaka šādus pieteikuma veidlapu paraugus:

1.1. pieteikums atbalstam reģionālās attīstības veicināšanai (1.pielikums);

1.2. pieteikums atbalstam reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem (2.pielikums);

1.3. pieteikums atbalstam pētījumiem (3.pielikums);

1.4. pieteikums atbalstam apmācībām (4.pielikums);

1.5. pieteikums atbalstam nodarbinātības veicināšanai (5.pielikums);

1.6. pieteikums atbalstam vides aizsardzībai un enerģijas taupīšanai (6.pielikums);

1.7. pieteikums atbalstam komercsabiedrībai krīzes situācijā (7.pielikums);

1.8. vispārīgais pieteikums atbalstam (8.pielikums). Šo pieteikuma veidlapu izmanto, ja atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts neatbilst šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7.apakšpunktā noteiktajiem mērķiem, bet atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likumā minētajām prasībām.

2. Lai izvērtētu iesniegtā pieteikuma atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām, plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, kā arī jebkuru plānoto grozījumu spēkā esošajā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā piesaka Valsts atbalsta uzraudzības komisijā (turpmāk - komisija). Pieteikumā iekļauj informāciju atbilstoši šo noteikumu 1.punktā minētajam attiecīgā pieteikuma veidlapas paraugam.

3. Pieteikuma iesniedzējs pieteikumam pievieno dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pieteikumā atspoguļotās informācijas patiesumu. Ja piesaka individuālā atbalsta projektu, kopā ar pieteikumu iesniedz atbalsta saņēmēja gada pārskatus par iepriekšējiem trim pārskata periodiem un komercsabiedrības biznesa plānu.

4. Komisijas sekretariāts reģistrē iesniegto pieteikumu.

5. Pēc pieteikuma saņemšanas komisijas sekretariāts pārbauda, vai tajā ir atspoguļota visa nepieciešamā informācija atbilstoši šo noteikumu 1.punktā minētajam attiecīgā pieteikuma veidlapas paraugam.

6. Ja komisijas sekretariāts atzīst, ka iesniegtajā pieteikumā kādas informācijas trūkst, komisijas priekšsēdētājs pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs iesniedz nepieciešamo papildu informāciju. Pieprasīto informāciju pieteikuma iesniedzējs sniedz ne vēlāk kā 20 kalendāra dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

7. Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas komisijas sekretariāts iesniegto pieteikumu sagatavo izskatīšanai komisijas sēdē. Komisijas sekretariāts nedēļu pirms komisijas sēdes dienas nosūta komisijas locekļiem informāciju par komisijas sēdi un tās darba kārtību, kā arī sēdes laikā izskatāmos materiālus.

8. Lēmumu par iesniegtā pieteikuma atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām komisija pieņem 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad komisijas sekretariātā saņemta visa nepieciešamā informācija.

9. Ja pieteikuma iesniedzējam ir nosūtīts pieprasījums sniegt papildu informāciju, šo noteikumu 8.punktā minētais termiņš komisijas lēmuma pieņemšanai sākas ar dienu, kad pieteikuma iesniedzējs komisijas sekretariātā iesniedzis pieprasīto papildu informāciju, un tā ir pietiekama lēmuma pieņemšanai par iesniegtā pieteikuma atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

10. Ja komisijai pieteikuma izskatīšanas laikā rodas pamatotas šaubas par iesniegtā pieteikuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un nav iespējams pieņemt lēmumu, komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieteikuma izskatīšanas gaitu, izteiktajiem iebildumiem un nepieciešamo papildu informāciju, lai pabeigtu tā izskatīšanu. Par paziņojuma publicēšanu informē pieteikuma iesniedzēju.

11. Jebkurai ieinteresētajai personai 15 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā paziņojuma publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir tiesības iesniegt komisijā attiecīgās personas rīcībā esošo informāciju.

12. Ja komisija saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", tā nosūta pieteikuma iesniedzējam pieprasījumu sniegt informāciju par ieinteresēto personu izteiktajiem iebildumiem vai sniegtajām ziņām. Pieprasīto informāciju pieteikuma iesniedzējs sniedz ne vēlāk kā 20 kalendāra dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

13. Ja pieteikuma iesniedzējs prasīto informāciju šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā neiesniedz, komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju.

14. Ja komisija saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", galīgo lēmumu par iesniegto pieteikumu tā pieņem 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs komisijā iesniedzis pieprasīto informāciju par pieteikuma izskatīšanas gaitā izteiktajiem iebildumiem vai ieinteresēto personu sniegtajām ziņām, un šī informācija ir pietiekama lēmuma pieņemšanai par iesniegtā pieteikuma atbilstību normatīvo aktu prasībām.

15. Ja 30 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas komisija nav pieņēmusi lēmumu par iesniegtā pieteikuma atbilstību normatīvo aktu prasībām vai nav paziņojusi par apstākļiem, kas kavē lēmuma pieņemšanu šo noteikumu 8.punktā minētajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs atkārtoti informē komisiju par gatavību piešķirt atbalstu.

16. Ja komisija 10 dienu laikā pēc pieteikuma iesniedzēja atkārtotas informācijas saņemšanas nav pieņēmusi lēmumu par iesniegtā pieteikuma atbilstību normatīvo aktu prasībām vai nav publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu, iesniegto pieteikumu uzskata par atbilstošu normatīvo aktu prasībām.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 21.jūniju.

01-01-315 COPY.GIF (132949 bytes)

01-02-315 COPY.GIF (184233 bytes)

01-03-315 COPY.GIF (158963 bytes)

01-04-315 COPY.GIF (133694 bytes)

02-01-315 COPY.GIF (144654 bytes)

 

02-02-315 COPY.GIF (208112 bytes)

02-03-315 COPY.GIF (202008 bytes)

02-04-315 COPY.GIF (134063 bytes)

02-05-315 COPY.GIF (158112 bytes)

03-01-315 COPY.GIF (146567 bytes)

03-02-315 COPY.GIF (139012 bytes)

03-03-315 COPY.GIF (194677 bytes)

03-04-315 COPY.GIF (36920 bytes)

04-01-315 COPY.GIF (144899 bytes)

04-02-315.GIF (166040 bytes)

04-03-315 COPY.GIF (148547 bytes)

05-01-315 COPY.GIF (147035 bytes)

05-02-315 COPY.GIF (186613 bytes)

05-03-315 COPY.GIF (153816 bytes)

06-01-315 COPY.GIF (151593 bytes)

06-02-315 COPY.GIF (165658 bytes)

06-03-315 COPY.GIF (201665 bytes)

06-04-315 COPY.GIF (16064 bytes)

07-01-315 COPY.GIF (128105 bytes)

07-02-315 COPY.GIF (135052 bytes)

07-03-315 COPY.GIF (157620 bytes)

07-04-315 COPY.GIF (122273 bytes)

08-01-315 COPY.GIF (146929 bytes)

08-02-315 COPY.GIF (185122 bytes)

08-03-315 COPY.GIF (37341 bytes)

 

 

 

21.06.2003