Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Daugavpilī 2000.gada 20.aprīlī (protokols Nr.8, 11.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Daugavpilī

Izdoti saskaņā ar likuma par "Par pašvaldībām" 14.pantu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām maksātāju kategorijām Daugavpils pilsētā.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tiek aprēķināts 1,5% no LR Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuras apmēru nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem paziņo nodokļa maksāšanas paziņojumā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana:

Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināta:

Maksātāja kategorija Nodokļa
atvieglojums
2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par zemi zem
individuālajām dzīvojamām mājām ar kopējo platību līdz
1200 kv.m par to īpašumu, kuros viņi pierakstīti un kura netiek
izmantota uzņēmējdarbībai un iznomāta citām personām:
2.1.1 ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi
un 1. un 2.grupas nestrādājošie invalīdi, 90%
2.1.2. nestrādājošiem vientuļiem 1. un 2.grupas invalīdiem 90%
2.1.3. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija
nepārsniedz Ls 60 mēnesī uz vienu pensionāru, 90%
2.1.4. trūcīgām ģimenēm, kuru apgādībā ir vairāk nekā trīs
nepilngadīgi bērni (sociālās palīdzības centrā piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss), 50%
2.1.5. vientuļiem pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem,
kuriem līdz pensijas vecumam atlicis ne vairāk kā 3 gadi, 90%
2.2. Invalīdiem, kuru rīcībā ir automašīna ar rokas vadību,
par zemi zem garāžas, 90%
2.3. Pašvaldības uzņēmumiem un valsts iestādēm:
2.3.1. par teritorijām, kuras netiek izmantotas pamatdarbības funkciju
izpildei, kā arī tās nav iespējams nodot citiem lietotājiem, 90%
2.3.2. par teritorijām, kas tiek izmantotas pašvaldībās
pamatfunkciju izpildei, 90%
2.3.3. par bijušajām valsts uzņēmumu un padomju armijas teritorijām,
kuras nodotas pašvaldības uzņēmumu bilancē un netiek
izmantotas vai arī nav nodotas nomā; 90%
2.4. Uzņēmumiem un iestādēm, ja strādājošo invalīdu skaits
ir 50% no kopējā darbinieku skaita, 50%

3. Kārtība, kādā var saņemt nodokļu atvieglojumu un samaksas termiņa pagarināšanu

Nodokļu maksātājam jāiesniedz Daugavpils pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai nodokļu maksāšanas termiņu pagarināšanu. Fiziskai personai iesniegumam jāpievieno personu statusu apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu, bet juridiskai personai jānorāda pamatojums.

3.2.Daugavpils pilsētas domes pastāvīgā finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesniegumu noraidīšanu, kā arī maksāšanas termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes finansu nodaļas sagatavoto atzinumu, nepieciešamības gadījumā attiecībā uz noteikumu 2.punktā minētām nodokļu maksātāju kategorijām pēc materiālo apstākļu apsekošanas akta.

3.3.Iesniegumu pēdējais iesniegšanas termiņš 1.jūlijs.

3.4.Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Daugavpils pilsētas dome pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

 

Pielikums

Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.8, 11.§)

Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 "Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanas kartību Daugavpilī" 2.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

dzīvesvietas izziņa;

pensionāru apliecības kopija;

invaliditātes apliecības kopija;

daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošs dokuments;

sociālās palīdzības centra izziņa par trūcīgās ģimenes statusu;

automobiļa ar rokas vadāmību tehniskās pases kopija;

bezdarbnieka statusu apliecinošs dokuments.

Domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

01.06.2000