Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.02.2007. - 13.07.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.29

Rīgā 2003.gada 20.janvārī (prot. Nr.4 30.§)
Kārtība, kādā no Latvijas Republikas izraidāma persona, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 22.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no Latvijas Republikas izraidāma persona, kuras iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu izskatīts robežkontroles punktā (personai no ārvalsts ierodoties Latvijas Republikā) vai kuras iesniegums izskatīts saīsinātajā kārtībā (personai atrodoties Latvijas Republikā), ja attiecībā uz minēto personu pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu (turpmāk — persona).

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.134)

2. Lēmumu par personas izraidīšanu no Latvijas Republikas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — pārvalde) vienas darbdienas laikā šādos gadījumos:

2.1. ja beidzies pārvaldes Bēgļu lietu departamenta lēmuma par atteikumu piešķirt personai bēgļa vai alternatīvo statusu pārsūdzēšanas termiņš, bet persona vai tās pilnvarota persona šo lēmumu nav pārsūdzējusi Administratīvajā rajona tiesā (turpmāk - tiesa) un personai nav cita likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā;

2.2. pēc tiesas nolēmuma saņemšanas par atteikumu piešķirt personai bēgļa vai alternatīvo statusu, ja personai nav cita likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.134)

3. Personai Latvijas Republika jāatstāj piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā lēmuma saņemšanas.

4. Pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi kontrolē, vai persona ir atstājusi Latvijas Republiku.

5. Lēmumu par personas piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas pārvalde pieņem vienas darbdienas laikā, ja:

5.1. šo noteikumu 3.punktā noteiktajā termiņā persona nav atstājusi Latvijas Republiku;

5.2. personai nav derīga ceļošanas dokumenta.

6. Lēmumu par personas izraidīšanu no Latvijas Republikas vai lēmumu par personas piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas persona piecu dienu laikā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana, lai minēto lēmumu pārsūdzētu tiesā, nedod personai tiesības uzturēties Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.134)

7. Persona, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par personas piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas, izmitināma Valsts robežsardzes struktūrvienībā šim nolūkam paredzētās telpās.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.134)

8. Ja personai nav ceļošanas dokumenta vai viņas rīcībā esošais ceļošanas dokuments ir nederīgs, Valsts robežsardze nosūta Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (turpmāk - Konsulārais departaments) lūgumu vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai. Par minētajām darbībām Valsts robežsardze informē arī pārvaldi.

(MK 20.02.2007. noteikumu Nr.134 redakcijā)

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajam lūgumam Valsts robežsardze pievieno:

9.1. personas iesniegumu attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai. Iesniegumā persona pamato nepieciešamību saņemt ceļošanas (atgriešanās) dokumentu;

9.2. aizpildītu attiecīgās valsts noteikta parauga anketu ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanai;

9.3. aizpildītu personas aptaujas anketu;

9.4. personas daktiloskopisko karti;

9.5. pierādījumus, ka persona ir ieceļojusi no attiecīgās valsts;

9.6. četras matētas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm).

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.134)

10. Ja persona atsakās rakstīt šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto iesniegumu, persona Valsts robežsardzei sniedz paskaidrojumu par atteikšanās iemesliem. Personas paskaidrojumu pievieno šo noteikumu 8.punktā minētajam lūgumam.

(Grozīts ar MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.134)

11. Konsulārais departaments pēc attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izsniegtā personas ceļošanas (atgriešanās) dokumenta saņemšanas šo dokumentu nosūta Valsts robežsardzei un informē par to pārvaldi.

12. Valsts robežsardze nodrošina šo noteikumu 5.punktā minētā lēmuma izpildi — personas piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
24.02.2007