Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

(protokols Nr.4, 7.punkts) Jūrmalā 2002.gada 13.februārī

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2002.gadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

"Par pašvaldībām" 14.pantu un Latvijas Republikas

likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Šie saistošie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

2. Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kuros viņi dzīvo un ir pierakstīti, šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa maksas summas:

2.1. politiski represētajām personām - par 90%;

2.2. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 50%;

2.3. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta Zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar zemes komisijas lēmumu - par 50%;

2.4. vientuļiem* pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem -zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 70%;

2.5. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem -zemes labticīgiem ieguvējiem un viņu tiesiskajiem mantiniekiem, kuri zemi ieguvuši lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim - par 70%;

2.6. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēs ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz uz vienu ģimenes locekli 75% no Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.89 noteiktās krīzes iztikas minimuma (saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi) - 70%;

2.7. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir pieci un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem - zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam atradās zeme Jūrmalas pilsētas 1991.gada administratīvās teritorijas robežās, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 70%.

3. Atlaides piešķiramas tikai tiem zemes īpašniekiem un valdītājiem, kuru zemes īpašums nav iznomāts citam lietotājam un kurus esošajā kalendārajā gadā administratīvā komisija nav administratīvi sodījusi, pamatojoties uz "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem".

4. Pārējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, pēc maksātāja motivēta lūguma, atvieglojumus var piešķirt ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

* par vientuļām šo noteikumu izpratnē uzskatāmas personas, kurām nav Civillikuma 188.pantā minēto apgādnieku.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs D.Urbanovičs

09.03.2002