Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.1999. - 31.12.2001. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2001. gada 22. novembra likumu: Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu

1. pants. Transportlīdzekļu ikgadējās nodevas mērķis

Transportlīdzekļu ikgadējās nodevas (turpmāk — nodevas) mērķis ir izveidot valsts autoceļu, kā arī pašvaldību autoceļu (ielu) fondus, nodrošināt autoceļu un pilsētu ielu uzturēšanu, remontu un būvniecību.

2. pants. Nodevas maksātāji

Nodevu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, uz kuru vārda Latvijā reģistrēti transportlīdzekļi, — ik gadus pirms transportlīdzekļa kārtējās tehniskas apskates.

3. pants. Nodevas likmes

(1) Nodevas likmi nosaka atbilstoši transportlīdzekļa pilnai masai šādos apmēros:

1) Vieglie automobiļi un autobusi ar pilnu masu:

a) līdz 1500 kg Ls 7.50,

b) no 1500 kg līdz 1800 kg  Ls 16.00,

c) no 1801 kg līdz 2100 kg Ls 30.00,

d) no 2101 kg līdz 2600 kg Ls 35.00,

c) no 2601 kg līdz 3500 kg Ls 50.00,

f) no 3501 kg līdz 12000 kg Ls 70.00,

g) virs 12000 kg Ls 100.00;

2) Vieglie automobiļi ar kravas kasti, furgoni, pikapi un kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kg Ls 50.00;

3) Kravas automobiļi ar pilnu masu:

a) no 3501 kg līdz 12 000 kg Ls 50.00,

b) no 12001 kg līdz 20000 kg Ls 150.00,

c) no 20001 kg līdz 26000kg Ls 200.00,

d) no 26001 kg līdz 30000 kg Ls 300.00,

e) virs 30000kg Ls 350.00;

4) Motocikli un motorolleri Ls 2.00;

5) Visi iepriekšminētie transportlīdzekļi neatkarīgi no pilnas masas, ja tie izgatavoti pirms 20 gadiem un agrāk Ls 7.50.

(2) Juridiskajām un fiziskajām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pienākas nodevas atlaide 50 procentu apmērā par to īpašumā esošajiem vieglajiem automobiļiem ar kravas kasti, furgoniem, pikapiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 20 000 kilogramiem, izņemot kravas automobiļus, kurus izmanto kravu komercpārvadājumos. Ja minēto personu īpašumā ir viens automobilis, atlaide piemērojama neatkarīgi no zemes platības, bet, ja ī p ašumā ir vairāki automobiļi, — par vienu automobili uz katriem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.08.1998.)

4. pants. Nodevas iekasēšanas kārtība

(1) 70 procenti no nodevas kopapjoma ieskaitāmi valsts autoceļu fondā un 30 procenti — pašvaldību autoceļu (ielu) fondos.

(2) Nodeva par katru transportlīdzekli maksājama vienu reizi gadā neatkarīgi no tā, cik reižu attiecīgais transportlīdzeklis pārreģistrēts. Kārtību, kādā nodeva iekasējama un ieskaitāma autoce|u fondos, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(3) Transportlīdzekļu tehniskā apskate, reģistrācija un pārreģistrācija netiek izdarīta, ja nav uzrādīti dokumenti par nodevas nomaksu.

(4) Ja transportlīdzekļa pirmreizējā reģistrācija notiek pēc 30.jūnija, nodeva maksājama 50 procentu apmērā.

(5) Nodevu par autobusiem, kuriem tehniskā apskate gada laikā izdarāma divas reizes, var maksāt pa daļām (katru reizi ne mazāk ka 50 procentus no nodevas likmes). Šā likuma 3.panta otrajā daļā minētās personas ikgadējo nodevu var maksāt pa daļām — divas reizes gadā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(6) Juridiskās personas, kuru īpašumā ir vairāk nekā 30 transportlīdzekļu, nodevu var maksāt pa dalām Četras reizes (katru ceturksni ne mazāk kā 25 procentus no nodevas likmes).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.08.1998. Grozījums par piektās daļas papildināšanu ar teikumu stājas spēkā 01.01.1999.)

5. pants. Atbrīvošana no nodevas

No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti I un II grupas invalidi, kuriem pieder automobiļi, un III grupas invalidi, kuriem pieder speciāli aprīkotas vadības automobili un motorratiņi.

6. pants. Transportlīdzekļu nodevas administrācija

Transportlīdzekļu nodevas administrācijas iecelšanas kārtību un šīs administrācijas tiesības kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar nodevas savākšanu, uzskaiti, izlietošanu un pārskatiem, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Pārejas noteikumi

1. Ar Šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1994. gada 13. janvāra likums «Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

2. Līdz 1995. gada 1. janvārim Ministru kabinetam izdot noteikumus par likuma 3. panta otrās daļas piemērošanu. Likums stājas spēkā ar 1995. gada 1. janvāri.

Likums Saeima pieņemts 1994. gada 15. decembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A. GORBUNOVS
Rīgā 1994. gada 22. decembrī
01.01.1999