Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas dome

Lēmums Nr.264 Jūrmalā 2001.gada 8.martā

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.jūlija lēmumā Nr.369

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta 1.daļas 14.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumiem Nr.169 "Dzīvokļu īres maksas aprēķināšanas kārtība", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.jūlija lēmuma Nr.369 "Par dzīvojamo telpu maksimālo īres maksu mēnesī Jūrmalas pilsētā" 1.punktu ar šādu tekstu:

"Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa drīkst pārsniegt maksimālo īres maksas lielumu par pievienotās vērtības nodokļa apmēru, ja nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli".

2. Uzdot domes priekšsēdētāja palīdzei V.Ramānei nosūtīt lēmumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Priekšsēdētājs L.Alksnis

08.03.2001