Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 369

1997.gada 17.jūlijā

Par dzīvojamo telpu maksimālo īres maksu mēnesī Jūrmalas pilsētā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par dzīvojamo telpu īri" un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumiem Nr.169 "Dzīvokļu īres maksas aprēķināšanas kārtība", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.Noteikt dzīvojamo telpu maksimālo īres maksu mēnesī Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā par kopējās dzīvojamās platības vienu kvadrātmetru - Ls 0,15. (Maksimālajā īres maksā ir iekļauti dzīvojamās ēkas tehniskās apkopes, kārtējā remonta, koplietošanas telpu un apkārtējās teritorijas uzturēšanas, kā arī administratīvie pārvaldes izdevumi un amortizācijas izmaksas.) Ja dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktiskā izdevumu tāme pārsniedz noteikto dzīvojamo telpu maksimālo īres maksu mēnesī, izīrētājam atļauts samazināt ekspluatācijas izdevumus līdz maksimālai īres maksai mēnesī.

2. Piešķirt atvieglojumus 30 procentu apmērā īres maksai Jūrmalas trūcīgām ģimenēm saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem Nr.75 "Noteikumi par trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu", iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju domes sociālās palīdzības nodaļai.

3. Uzdot domes sociālās palīdzības nodaļai (A.Medne) trīs mēnešu laikā iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par papildu līdzekļu piešķiršanu īres maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas trūcīgajām ģimenēm.

4. Apstiprināt dzīvojamās ēkas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu paraugtāmi saskaņā ar pielikumu.

5. Uzdot domes galvenajai speciālistei preses jautājumos J. Veinbergai publicēt minēto lēmumu Latvijas Republikas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6. Lēmums stājas spēkā mēnesi pēc publicēšanas Latvijas Republikas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Uzdot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu "Namu pārvalde "Lielupe"", "Namu pārvalde "Majori"", "Namu pārvalde "Dubulti"", "Namu pārvalde "Melluži"", "Namu pārvalde "Sloka"", "Namu pārvalde "Kauguri"", "Namu pārvalde "Ķemeri"" direktoriem trīs mēnešu laikā izstrādāt savā valdījumā esošām dzīvojamām ēkām pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu tāmi.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs L.Alksnis

 

30.08.1997