Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.11.2005. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.133

Rīgā 2001.gada 20.martā (prot. Nr.12 15.§)
Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 56.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību (turpmāk- ārstniecības iestādes) sertifikācijas kārtību, lai saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību nodrošinātu sertificētajām ārstniecības iestādēm priekšrocības, slēdzot līgumus ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru.

(MK 15.11.2005. noteikumu Nr.862 redakcijā)

2. Ārstniecības iestāžu sertifikāciju veic starptautiski atzītas vai saskaņā ar standartā LVS EN ISO 9001:2000 "Kvalitātes pārval­dības sistēmas prasības" noteiktajām prasībām akreditētas sertifikācijas institūcijas.

(Grozīts ar MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.862)

3. Ārstniecības iestādes sertifikāts ir dokuments, kas apliecina ārstniecības iestādes vai tās sniegto pakalpojumu atbilstību Latvijas nacionālajā standartā, reģionālajā standartā, starptautiskajā standartā vai citā normatīvajā aktā noteiktajām prasībām.

4. Veselības ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju līdz 2002.gada 1.janvārim izstrādā ārstniecības iestāžu sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas rādītāju standartus (normatīvos aktus), kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to standartu un normatīvo aktu sarakstu, kurus var piemērot, lai apliecinātu ārstniecības iestādes vai tās sniegto ārstniecības pakalpojumu atbilstību noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596)

5. Ārstniecības iestādei, kurai sertifikācijas institūcija anulējusi ārstniecības iestādes sertifikātu, ir pienākums informēt Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru par sertifikāta anulēšanu.

(Grozīts ar MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.862)

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 5.maija noteikumus Nr.165 "Ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 127.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
18.11.2005