Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.02.2001. - 30.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumus Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Rīgā 2000.gada 2.maijā (prot. Nr.20 9.§)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka šādu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatu un paziņojumu veidlapu paraugus:

1.1. paziņojums par algas nodokli (1.pielikums);

1.2. darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli (2.pielikums);

1.3. pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā (3.pielikums);

1.4. paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām, kas nav saistītas ar darba attiecībām, neieturot izmaksas vietā nodokli (4.pielikums);

1.5. paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām summām (5.pielikums);

1.6. pārskats par izmaksas vietā ieturēto un budžetā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli (6.pielikums).

(Grozīts ar MK 06.02.2001. noteikumiem Nr.57)

2. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto paziņojumu pirmo reizi iesniedz termiņā, kas noteikts šādas informācijas iesniegšanai par visu taksācijas gadu kopā, — 2001.gada 1.februārī. Līdz noteiktajam termiņam Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto paziņojumu.

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166
Finansu ministrs E.Krastiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166
Iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā

Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums
par algas nodokli

 
Valsts ieņēmumu dienesta 

teritoriālā iestāde

 
 

Taksācijas gads

200 
 

DARBA DEVĒJS (IENĀKUMA IZMAKSĀTĀJS)

 

uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), ārvalstu uzņēmuma (nerezidenta) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes vai organizācijas nosaukums

            

 (juridiskā adrese)

 (reģistrācijas Nr.)

 vai

       

-

     

 (fiziskās personas vārds un uzvārds)

 (personas kods)

 
     

 (dzīvesvietas adrese taksācijas gada sākumā)

 (dzīvesvietas kods)

 

IENĀKUMA SAŅĒMĒJI

 (lati, santīmi)

Nr.
p.k.
Vārds un uzvārdsPersonas kodsIenākuma saņēmēja dzīvesvietas administratīvās teritorijas kodsIenākuma veidsIenākuma gūšanas periodsBruto ieņēmumiNeapliekamie ienākumiNeapliekamais minimums
123456789

1

       

 -

                
  

KOPĀ

xxxxxx
 
Atvieglojumi par apgādājamiemPapildu atvieglojumiAttaisnotie izdevumiIenākums, no kura aprēķināts nodoklisIeturētais nodoklisLikumā noteiktajā termiņā budžetā pārskaitītais nodoklis
par invaliditātipolitiski represētai personainacionālās pretošanās kustības dalībniekiemvalsts sociālās apdrošināšanas iemaksasiemaksas privātajos pensiju fondosizdevumi
10111213141516171819
          

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

   

_______.gada____.______________________

    Vadītājs  
 

Z.v.

  

 (paraksts)

 (uzvārds)

   Izpildītājs  
   

 (paraksts)

 (uzvārds)

 
  Izpildītāja tālruņa numurs        
Finansu ministrs E.Krastiņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166
Finansu ministrs E.Krastiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166
Finansu ministrs E.Krastiņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166
Finansu ministrs E.Krastiņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.166

(Pielikums MK 06.02.2001. noteikumu Nr.57 redakcijā)

10.02.2001