Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 101

Rīgā 1997.gada 18.martā (prot. nr.14 6.§)

Noteikumi par sūdzību izskatīšanu sakarā ar valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanu

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 30.pantu

1. Šie noteikumi nosaka valsts un pašvaldību pasūtījuma (turpmāk - valsts pasūtījums) pretendenta sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" I - IV nodaļu.

2. Valsts pasūtītāja darbības nav pārsūdzamas likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 30.panta trešajā daļā noteiktajos jautājumos.

3. Valsts pasūtījuma pretendents (juridiskā vai fiziskā persona) (turpmāk - pretendents) ir tiesīgs iesniegt sūdzību, ja viņš uzskata, ka valsts pasūtītājs, pārkāpjot likuma nosacījumus valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā, nodarījis viņam zaudējumus vai citu kaitējumu.

4. Sūdzība ir iesniedzama rakstveidā 30 dienu laikā no dienas, kad pretendentam nosūtīts rakstisks paziņojums par izsoles (konkursa) rezultātiem.

5. Sūdzībā jānorāda pretendenta vārds, uzvārds un adrese (juridiskajai personai - nosaukums un adrese), kā arī likuma pārkāpuma būtība. Sūdzībā jābūt pretendenta parakstam. Tai var tikt pievienoti attiecīgi dokumenti, kas pamato sūdzību.

6. Sūdzības pakļautības kārtībā iesniedzamas un izskatāmas institūcijā, kura iecēlusi izsoles (konkursa) komisiju.

7. Ja valsts pasūtītājs ir ministrija, aģentūra vai cita institūcija, kura nav pakļauta augstākai institūcijai, kā arī ja sūdzības iesniedzējs ir ārvalstu pretendents, sūdzību izskata Finansu ministrijas sūdzību izskatīšanas komisija valsts pasūtījumu piešķiršanas jautājumos. Komisijas sastāvu apstiprina finansu ministrs mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Komisija darbojas pastāvīgi.

8. Komisijas priekšsēdētājs ir Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis. Tās sastāvā iekļaujams Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvis, kā arī viens vai divi augsti kvalificēti attiecīgās nozares speciālisti vai attiecīgās profesijas pārstāvji, kurus komisijas priekšsēdētājs uzaicina katrā atsevišķā gadījumā atkarībā no pasūtījuma priekšmeta specifikas.

9. Komisijas lēmums ir saistošs, ja tā pieņemšanā piedalījušies visi komisijas locekļi. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt likumos noteiktajā kārtībā.

10. Saņemtās sūdzības reģistrējamas, ievērojot Ministra kabineta 1995.gada 18.aprīļa noteikumus nr.99 "Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās".

11. Saņemtās sūdzības jānodod attiecīgās institūcijas vadītājam sūdzības saņemšanas dienā, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā.

12. Sūdzības iesniegšana neaptur valsts un pašvaldību pasūtījuma procesu, bet minētā procesa atsevišķi termiņi atkarībā no pārkāpuma nozīmīguma var tikt pagarināti saskaņā ar tās institūcijas vadītāja rīkojumu, kura pārbauda sūdzību.

13. Sūdzība izskatāma 15 dienu laikā no tās saņemšanas dienas institūcijā, kura iecēlusi izsoles (konkursa) komisiju, vai Finansu ministrijas izveidotajā komisijā. Ja nepieciešams, sūdzības izskatīšanas termiņu par 15 dienām var pagarināt institūcijas vadītājs, kuram sūdzība adresēta. Par sūdzības izskatīšanas termiņa pagarinājumu jāpaziņo sūdzības iesniedzējam.

14. Ja sūdzības pārbaudes laikā konstatēts, ka tā ir pilnīgi vai daļēji pamatota, institūcijai, kura sūdzību pārbauda, operatīvi jāveic pasākumi, lai novērstu konstatētos pārkāpumus.

15. Uz sūdzību jāsniedz rakstiska motivēta atbilde, kuru paraksta attiecīgās institūcijas vadītājs.

16. Valsts un pašvaldību institūciju lēmumu par pakļautības kārtībā iesniegto sūdzību izskatīšanu pretendents var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

17. Prasību par izsoles rezultātu anulēšanu un prasību sakarā ar norēķinu pretendents var celt tiesā Latvijas civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministra vietā -
finansu ministrs R.Zīle

 

21.03.1997