Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr.24

(prot. nr.5, 3.§) Rīgā 1995. gada 17. janvārī

Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) atbilstoši muitas tarifu kvotām

Izdoti saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)"

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (licences), lai nodrošinātu muitas tarifu kvotu izpildi.

2. Muitas tarifu kvotas (ierobežotu preču daudzumu, kuru ar samazinātām muitas nodokļu likmēm vai ar nulles nodokļa likmi noteiktā laika posmā ir atļauts pārvietot pāri Latvijas Republikas muitas robežai) nosaka, lai konkursa kārtībā iedalītu starptautiskajos nolīgumos paredzētos muitas tarifu kvotu apjomus.

3. Speciālās atļaujas jeb licences (tālāk tekstā - "licences") atbilstoši muitas tarifu kvotām izsniedz noteikta preču un produkcijas daudzuma ievešanai (izvešanai).

II. Licenču izsniegšanas kārtība

4. Muitas tarifu kvotas konkursa kārtībā, ņemot vērā uzdevumu veicināt veselīgu konkurenci Latvijas tirgū, nosaka konkrētiem importētājiem un eksportētājiem Konsultatīvā muitas tarifu padome.

5. Pamatojoties uz Konsultatīvās muitas tarifu padomes protokolu licences izsniedz:

5.1. Zemkopības ministrija - noteikta pārtikas produktu, zivju un to produkcijas, kā arī lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā nepieciešamo izejvielu un ražošanas līdzekļu daudzuma ievešanai un izvešanai;

5.2. Ekonomikas ministrija - noteikta visu veidu preču (izņemot pārtikas produktus, kokmateriālus, zivis un to produkciju, kā arī lauksaimniecībā un pārtikas produktu ražošanā nepieciešamās izejvielas un ražošanas līdzekļus) daudzuma ievešanai un izvešanai.

6. Licenci paraksta attiecīgās ministrijas valsts sekretārs vai viņa prombūtnes laikā - valsts sekretāra vietnieks.

7. Uzņēmēji, kuri nodarbojas ar tādu preču ievešanu un izvešanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, kurām ir samazinātas muitas nodokļa likmes, iesniedz Zemkopības ministrijai vai Ekonomikas ministrijai preču ievešanas vai izvešanas grafiku.

8. Atsevišķa licence tiek noformēta atbilstoši kombinētajai nomenklatūrai.

9. Ja licence netiek izmantota, tā piecu dienu laikā pēc derīguma termiņa izbeigšanās ir jānodod licences izsniedzējām un rakstiski jāinformē par tās neizmantošanas cēloni.

10. Ja uzņēmējs (licences saņēmējs) objektīvu iemeslu dēļ nav varējis izmantot licenci norādītajā termiņā, licences izsniedzējs ir tiesīgs pagarināt licences derīguma termiņu par septiņām dienām un par to ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departaments.

11. Uzņēmējs katru mēnesi informē licences izsniedzēju par licences izmantošanu iepriekšējā mēnesī.

12. Licenci noformē saskaņā ar pievienoto paraugu (pielikums) trīs eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz uzņēmējam, otru - Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentam, trešo - licences izsniedzējam.

13. Licences izsniedzējs ne retāk kā reizi ceturksnī kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu salīdzina datus par muitas tarifu kvotu izmantošanu, apkopo šo informāciju un iesniedz Konsultatīvajai muitas tarifu padomei.

14. Licences izsniegšanas nodeva tiek iekasēta saskaņā ar likumdošanas aktiem.

Ministru prezidents M.Gailis

Zemkopības ministrs Ā.Ūdris

 

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE)

(bez tiesībām nodot citai fiziskai vai juridiskai personai)

 

1. Uzņēmējs - speciālās atļaujas (licences) pieprasītājs __________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________

Tālrunis ______________________________

Uzņēmuma reģistrācijas apliecības nr. ________ un izsniegšanas datums ____________________________

 

2. Uzņēmēja - speciālās atļaujas (licences) pieprasītāja - bankas rekvizīti

Konta nr. _______________________________

Bankas nosaukums _______________________________

Bankas kods ____________________________________

3. Speciālā atļauja (licence) nr. __________________ izsniegta ______________

4. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ________________________

5. Atzīme par maksājamā muitas nodokļa apmēru _______________________________

6. Valūta, kādā tiek izdarīts maksājums __________________

7. Eksportētājvalsts ______________________________________________

8. Latvijas Republikas muitas robežas caurlaides punkts ________________________

9. Preces izcelsmes valsts ______________________________________

Preces nosaukums Kods Mērvienība Daudzums Muitas nodokļa likme muitas tarifu kvotas ietvaros
         

10. Licences izsniedzējs ______________________________________________________________
(ministrija un amatpersona, kura paraksta licenci)

Paraksts _____________________________
Z.v.

Datums ___________________

11. Muitas darbinieka atzīme

Muitas kravas deklarācijas nr. __________________

Datums __________________

Preces daudzums __________________

12. Muitas darbinieka uzvārds __________________

 

Paraksts ____________________________
Z.v.

Zemkopības ministrs Ā.Ūdris

 

 

 

02.02.1995