Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 50

Daugavpilī 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 32, 4. &)

Par Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 6. panta otro daļu un 25. panta pirmo daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 50 "Par Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kā arī piemērojamajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", 2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā" netiek piemēroti un nav nepieciešamības tos saglabāt. Savukārt saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām saistošos noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība saistošo noteikumu izstrādāšanā netika iesaistīta.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

03.06.2022