Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Tukumā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 21, 6. §)

Par Kandavas novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
27.10.2021. lēmumu (prot. Nr. 21, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu

Ar šiem saistošajiem noteikumiem par spēku zaudējušiem tiek atzīti Kandavas novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 31 "Par Kandavas novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2020. gada 21. aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem", kuru mērķis ir ieviest jauno studiju un studējošo kreditēšanas modeli saskaņā ar Ministru kabineta konceptuāli atbalstīto risinājumu, kas paredz atteikšanos no prasības par galvotāju - fizisko personu vai pašvaldību, portfeļgarantijas finanšu instrumenta ieviešanu un administratīvo procedūru modernizēšanu.

Līdz 2020. gada 24. aprīlim galvojumu par studiju vai studējošā kredītu varēja izsniegt arī pašvaldība. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektā daļa noteic - ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa. Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumi Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts vai studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kas noteica pašvaldībai tiesības sniegt galvojumu" 2020. gada 24. aprīlī ir zaudējuši spēku, līdz ar to, Kandavas novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" atzīstami par spēkā neesošiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 19 "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" sakarā ar augstāka juridiska spēka normatīvo aktu regulējuma izmaiņām.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.


Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

09.11.2021