Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 761

Rīgā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 72 27. §)

Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1 un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Saldus novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Ceļš 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8480 002 0052) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8480 002 0052) 3,4 ha platībā un inženierbūvi - ceļu "Ceļš-2" (būves kadastra apzīmējums 8480 002 0052 001) - Remtes pagastā, Saldus novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai;

2.2. bez atlīdzības nodot Saldus novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, pamatojoties uz Saldus novada pašvaldības pilnvarojumu, parakstīt nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Saldus novada pašvaldības vārda, kā arī īstenot citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

4. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Saldus novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Zemkopības ministrijas personā;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

27.10.2021