Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/10

Kuldīgā 2021. gada 26. augustā

Par Alsungas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 79)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs".

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr. KNP/2021/10 "Par Alsungas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Ar Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr. KNP/2021/10  tiek atzīti par spēku zaudējušiem Alsungas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs".

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ir pieņemts Kuldīgas novada domes lēmums, ar kuru ir apstiprināti Kuldīgas novada pašvaldības noteikumi Nr. 1/KNP "Kārtība, kādā tiek apmaksāta bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs/grupās un vispārizglītojošajās skolās", tādējādi šie saistošie noteikumi ir atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

28.09.2021