Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/2021

Ludzā 2021. gada 2. jūlijā

Par Ciblas novada pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu" atcelšanu

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 02.07.2021.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atcelt Ciblas novada pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2/2021 "Par Ciblas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu" atcelšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošus noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt Ciblas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošo noteikumus Nr. 2 "Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

04.08.2021