Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 368

Rīgā 2021. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 45 13. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā šādus zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā ierakstītos valsts nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu tos izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai:

1.1. nekustamo īpašumu "Atbrīvošanas aleja 97/5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 508 0608) - būvi (būves kadastra apzīmējums 2100 008 0602 003) - Atbrīvošanas alejā 97A, k-4, Rēzeknē;

1.2. nekustamo īpašumu "Atbrīvošanas aleja 97/8" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 508 0606) - būvi (būves kadastra apzīmējums 2100 008 0602 005) - Atbrīvošanas alejā 97A, k-7, Rēzeknē.

2. Rēzeknes novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Rēzeknes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

02.06.2021